Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Účinky terapie thiopuriny na kvalitu života pacientů s IBD

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 15.6.2010

Účinky terapie thiopuriny na kvalitu života pacientů s IBD

Imunomodulační účinky podávání thiopurinů na kvalitu života spojenou se zdravím (health-related quality of life – HRQoL) byly v minulosti diskutovány a názory na tuto problematiku se liší. Cílem studie španělských lékařů bylo zhodnotit kvalitu života u pacientů s IBD léčených thiopurinovými imunosupresivy (azathioprin) a posoudit krátkodobý i dlouhodobý vliv léčby na kvalitu jejich života.

Do prospektivní studie bylo zařazeno 92 pacientů, kteří zahájili léčbu thiopuriny. Kvalita života byla zhodnocena při zahájení léčby, po půl roce a po roce podávání thiopurinů prostřednictvím dvou dotazníků – Short-Form Health Survey (SF-36) a Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ).

Dotazník Short-Form Health Survey (SF-36) je rozšířeným nástrojem umožňujícím zjistit a objektivizovat kvalitu života v souvislosti se zdravím. Tento dotazník byl navržen k použití v klinické praxi, ke screeningu pacientů i ve výzkumu. Dotazník SF-36 je citlivý ke všem zdravotním problémům fyzického charakteru i k celkové psychické pohodě a je využíván k monitorování kvality života u širokého spektra chronických onemocnění.

Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ) je validizovaným a věrohodným nástrojem umožňujícím měřit kvalitu života spojenou se zdravím u dospělých pacientů s idiopatickými střevními záněty (Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou). Dotazník se skládá z 32 otázek a zohledňuje kvalitu života v uplynulých dvou týdnech.

Počáteční skóre IBDQ bylo 4,6 (v rozmezí 2,31–6,84) s rozdílem v pěti kategoriích HRQoL ve srovnání s ostatními pacienty. Výsledky získané v osmi kategoriích SF-36 ukázaly horší kvalitu života než u běžné španělské populace. Po půl roce bylo u pacientů patrné významné zlepšení v celkovém IBDQ skóre na 5,8 (rozmezí 1,58–6,97) i v jednotlivých IBDQ kategoriích. Všech osm kategorií SF-36 vykazovalo výrazné zlepšení. Po dvanácti měsících bylo IBDQ skóre 6,1 (rozmezí 2,7–6,98), bylo patrné i zlepšení v jednotlivých kategoriích ve srovnání s údaji získanými při zahájení léčby a po půl roce jejího průběhu. SF-36 vykazovalo podobně signifikantní zlepšení ve všech škálách.

Španělští lékaři došli k závěru, že podávání thiopurinových imunomodulátorů může mít jak současně s dalšími léky, tak i samostatně dlouhodobý pozitivní vliv na kvalitu života pacientů s IBD.

(hak)

Zdroj:

  1. Bastida et al.: The Effects of Thiopurine Therapy on Health-related Quality of Life in Inflammatory Bowel Disease Patients, BMC Gastroenterology. 2010; 10: 26

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Geny zodpovědné za onemocnění ulcerózní kolitidou identifikovány

Vědci z Cedar-Sinai Hospital v USA zabývající se výzkumem lidského genomu nyní identifikovali geny související s ulcerózní kolitidou. Nabízí se tak vysvětlení pro to, jak toto onemocnění vzniká, což nabízí potenciál pro nové léčebné modality.

Výhody kombinovaného perorálního a rektálního podání mesalazinu II.

Kombinované perorální a rektální podávání mesalazinu (Pentasa) je možné u pacientů s rozsáhlou mírně až středně aktivní ulcerózní kolitidou – výhody kombinace dokládají výsledky randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie.

Výhody kombinovaného perorálního a rektálního podání mesalazinu I.

Kombinované perorální a rektální podávání mesalazinu (Pentasa) je možné u pacientů s rozsáhlou mírně až středně aktivní ulcerózní kolitidou – výhody kombinace dokladují výsledky randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie.Všechny novinky