Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

U pacientů s manifestací IBD ve vyšším věku bývá klinický průběh nemoci mírný

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 22.3.2013

U pacientů s manifestací IBD ve vyšším věku bývá klinický průběh nemoci mírný

V prestižním medicínském periodiku Gut byly teprve nedávno publikovány výsledky velké francouzské populační kohortové studie. Účastnilo se jí celkem 841 pacientů s IBD, kteří byli v době stanovení diagnózy (1988–2006) starší 60 let. Tuto kohortu tvořilo celkem 367 jedinců s Crohnovou nemocí (CD) a 472 jedinců s ulcerózní kolitidou (UC).

Medián věku v době stanovení diagnózy byl podobný u CD (70 let, interkvartilní rozmezí IQR 65–76) i UC (69 let, IQR 64–74). Medián následného sledování byl u obou diagnóz 6 let (2–11). Nejčastějším fenotypem v době diagnózy u pacientů s CD byla kolonická forma (65 %) a zánětlivý charakter (78 %). Při maximální době následného sledování došlo ke zhoršení rozsahu nemoci u 8 % a k výskytu komplikací u 9 % jedinců s CD. 29 % pacientů s UC trpělo proktitidou, u 45 % byla přítomná levostranná kolitida a u 26 % extenzivní kolitida, přičemž u 84 % pacientů nedošlo v průběhu následného sledování ke zhoršení rozsahu nemoci. V průběhu 10 let byla u CD kumulativní pravděpodobnost užívání kortikosteroidů (CS) 47 %, imunosupresiv (IS) 27 % a inhibitorů tumor nekrosis faktoru alfa 9 %. U UC to bylo 40 % v případě kortikosteroidů a 15 % v případě imunosupresiv. Kumulativní pravděpodobnost chirurgického výkonu v průběhu jednoho roku byla u CD 18 % a u UC 4 %, v průběhu 10 let pak 32%  u CD a 8 % u UC. Komplikovaný průběh v době diagnózy CD byl spojen se výšeným rizikem chirurgického výkonu (HR 2,6; 95% CI 1,5–4,6), použití CS toto riziko naopak snižovalo (HR 0,5; 0,3–0,8). U UC bylo užívání CS spojeno se zvýšeným rizikem kolektomie (HR 2,2; 1,1–4,6).

U pacientů, u kterých došlo k manifestaci IBD v pozdním věku, byl průběh nemoci mírný. Na výše uvedené charakteristiky je proto třeba brát zřetel při stanovení správné terapeutické strategie.

(mik)

Zdroj: Charpentier C. et al. Natural history of elderly-onset inflammatory bowel disease: a population-based cohort study. Gut. Publikováno on-line 13. února 2013; doi: 10.1136/gutjnl-2012-303864.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv proximální lokalizace Crohnovy nemoci na její další chování a potřebu chirurgického výkonu

Dle Montrealské klasifikace lokalizace Crohnovy nemoci (CD) zahrnuje proximální nemoc jak postižení esofagogastroduodena (EGD), tak i postižení jejuna.

S infekcemi související hospitalizace jsou spojeny se zvýšenou morbiditou pacientů s IBD

Závažné infekce patří k nezanedbatelným vedlejším účinkům imunosupresiv užívaných v léčbě Crohnovy nemoci (CD) a ulcerózní kolitidy (UC).

Fibróza u Crohnovy choroby podmíněná downregulací syntézy MMP prostřednictvím IL-13: jedná se o možnou roli lymfocytů podobných vrozeným?

Fibróza je závažným důsledkem Crohnovy choroby (CD) a často může vést k tomu, že se postižený úsek střeva zjizví a vytvoří strikturu.Všechny novinky