Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Thiopuriny a riziko kolorektální neoplazie u pacientů s IBD

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 14.7.2014

Thiopuriny a riziko kolorektální neoplazie u pacientů s IBD

Pacienti s idiopatickými střevními záněty (IBD) mají obecně zvýšené riziko rozvoje kolorektální neoplazie. V současné době je neustále předmětem diskusí, nakolik může terapie thiopuriny toto riziko snížit. Nedávno byly publikovány výsledky metaanalýzy zabývající se expozicí thiopurinům a rizikem rozvoje kolorektální dysplazie nebo karcinomu u pacientů s IBD.

Autoři zmiňované metaanalýzy využili údaje z databází MEDLINE, EMBASE a Cochrane a také ze souborů abstrakt z mezinárodních konferencí. Do hodnocení pak zařadili studie zabývající se expozicí thiopurinům a rizikem kolorektální neoplazie u pacientů s ulcerózní kolitidou nebo Crohnovou nemocí. Následně vypočetli poměry šancí (OR) s 95% konfidenčními intervaly (CI) a provedli a metaregresní analýzu vlivu data publikace.

Vstupní kritéria splnilo celkem 15 studií. Celkově nebyl pozorován signifikantní vliv thiopurinů na riziko vzniku kolorektální neoplazie (dysplazie a/nebo karcinomu) u pacientů s IBD (OR 0,87; 95% CI 0,71–1,06). Odhady se výrazně nelišily v separátních hodnoceních 2 populačních studií (OR 0,87; 95% CI 0,59–1,29), 13 klinických studií (OR 0,87; 95% CI 0,59–1,09), 7 kohortových studií (OR 0,93; 95% CI 0,67–1,28) nebo 8 studií případů a kontrol (OR 0,83; 95% CI 0,65–1,08). Ve studiích, ve kterých byla neoplazie (dysplazie a/nebo karcinom) použita jako hlavní sledovaný ukazatel, byly naznačeny tendence poukazující na protektivní vliv thiopurinů (OR pro neoplazii 0,72; 95% CI 0,50–1,05), tento efekt však nebyl pozorován ve studiích kolorektálního karcinomu (OR 0,90; 95% CI 0,72–1,12) nebo ve studiích publikovaných v posledních letech (metaregrese p = 0,16).

Závěrem lze tedy shrnout, že touto metaanalýzou nebyl prokázán signifikantní protektivní vliv terapie thiopuriny na riziko rozvoje kolorektální neoplazie u pacientů s IBD.

(mik)

Zdroj: Jess T., Lopez A., Andersson M., et al. Thiopurines and Risk of Colorectal Neoplasia in Patients with Inflammatory Bowel Disease: a Meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2014 Jun 4; pii: S1542-3565(14)00802-7; doi: 10.1016/j.cgh.2014.05.019

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,3/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Deficit vitaminu B12 u pacientů s IBD

Diagnostika a následná terapie deficitu vitaminu B12 u pacientů s idiopatickými střevními záněty (IBD) se často neopírají o poznatky EMB (evidence based medicine), a to zejména z důvodů, že dosud není zcela jasné, nakolik může samotná malabsorpce vést k rozvoji klinického onemocnění.

Časná endoskopická rekurence nemoci po ileocekální resekci

Incidence endoskopické rekurence Crohnovy nemoci činí v prvním roce po předchozí kurativní resekci střeva více než 75 %. Endoskopie představuje nejcitlivější metodu detekce časných slizničních změn a zdá se, že závažná endoskopická rekurence v prvním roce tak predikuje rozvoj klinického relapsu.

Opožděné stanovení diagnózy Crohnovy choroby je spojeno s komplikovaným průběhem nemoci

Vliv pozdní diagnostiky, tj. doby od objevení se prvních příznaků do stanovení diagnózy, na klinický průběh Crohnovy nemoci (CD) nebyl dosud plně objasněn. Nakolik může opoždění stanovení diagnózy tedy nějakým způsobem ovlivnit samotný průběh nemoci, se nedávno pokusila odpovědět skupina švýcarských gastroenterologů.Všechny novinky