Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Systematické srovnání účinnosti a bezpečnosti různých forem mesalazinu v terapii ulcerózní kolitidy

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 16.8.2013

Systematické srovnání účinnosti a bezpečnosti různých forem mesalazinu v terapii ulcerózní kolitidy

Mesalazin (kyselina 5-aminosalicylová) je lékem první volby u mírné až středně těžké ulcerózní kolitidy (UC). V současné době je k dispozici řada forem mesalazinu, které byly vyvinuty s cílem dopravit účinnou látku do distálního ilea a tlustého střeva. Kanadští autoři z Robarts Research Institute si v nedávno publikované studii dali za cíl systematicky analyzovat a porovnat účinnost a bezpečnost jednotlivých forem perorálně podávaného mesalazinu (s plynulým uvolňováním, s prodlouženým uvolňováním, prodrug) za účelem indukce a udržení remise UC. Byl proveden výběr ze všech randomizovaných studií, jejichž výsledky byly publikovány do února 2013. Kvalita jednotlivých studií byla posuzována pomocí nástroje Cochrane risk of bias tool.

Do konečné analýzy bylo celkově zařazeno 17 studií, v rámci kterých bylo léčeno 2 925 pacientů. Riziko systematické chyby (bias) bylo velmi nízké pro většinu faktorů, i když jedna studie byla jednoduše zaslepená a tři studie byly otevřené. Autoři nezjistili statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými formami perorálně podávaného mesalazinu z hlediska poměrného počtu pacientů v klinické remisi (relativní riziko (RR) = 0,94; 95% interval spolehlivosti (CI) 0,86–1,02), klinického zlepšení (RR = 0,89; 95% CI 0,77–1,01) nebo relapsu po 12 měsících léčby (RR = 1,01; 95% CI 0,80–1,28). Analýza podskupin neodhalila žádné významné rozdíly v účinnosti, porovnávané preparáty se nelišily ani výskytem nežádoucích účinků či přerušení terapie kvůli nežádoucím účinkům.

Závěrem autoři konstatují, že perorálně podávaný mesalazin je účinný a bezpečný v terapii mírné až středně závažné ulcerózní kolitidy nezávisle na konkrétní použité formulaci.

(onse)

Zdroj: Feagan B. G., Chande N., Macdonald J. K. Are There Any Differences in the Efficacy and Safety of Different Formulations of Oral 5-ASA Used for Induction and Maintenance of Remission in Ulcerative Colitis? Evidence from Cochrane Reviews. Inflamm Bowel Dis. 2013 Aug; 19 (9): 2031–40.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nový protokol podávání enterální výživy u dětských pacientů s Crohnovou nemocí

Enterální výživa (EV) je považována za efektivní terapeutickou modalitu navození remise u dětí s Crohnovou nemocí (CD). Standardní protokol podávání EV vyžaduje k navození remise hrazení 100 % kalorické potřeby.

Nová definice remise Crohnovy nemoci

Hodnocení aktivity Crohnovy nemoci (CD) pouze na základě klinických příznaků může vést při rozhodování o další léčbě ke vzniku komplikací či chyb.

Atypický fenotyp u dětských pacientů s UC – výsledky analýzy registru EUROKIDS

Stanovení definitivní diagnózy ulcerózní kolitidy (UC) může být někdy u pediatrických pacientů velmi náročné. Nález izolované kolitidy s určitými překryvnými znaky bývá totiž běžný i u dětí s Crohnovou nemocí (CD) a stejně tak nejsou neobvyklé ani atypické fenotypy UC.Všechny novinky