Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

S infekcemi související hospitalizace jsou spojeny se zvýšenou morbiditou pacientů s IBD

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 8.3.2013

S infekcemi související hospitalizace jsou spojeny se zvýšenou morbiditou pacientů s IBD

Závažné infekce patří k nezanedbatelným vedlejším účinkům imunosupresiv užívaných v léčbě Crohnovy nemoci (CD) a ulcerózní kolitidy (UC). V důsledku těchto infekcí je u pacientů s IBD často nevyhnutelná i hospitalizace. Dvojice amerických gastroenterologů tak provedla studii zabývající se právě problematikou hospitalizace v důsledku vzniklé infekce.

Do zmiňované studie byly zahrnuty všechny hospitalizace dospělých pacientů s CD a UC, získané z národní databáze hospitalizací ve Spojených státech (Nationwide Inpatient Sample 2007). Autoři následně identifikovali všechny hospitalizace související s infekcemi, a to za pomoci zadání kódů odpovídajících specifické infekci či chorobným stavům (kupř. sepse, pneumonie apod.). Za pomoci multivariačního regresního modelu pak byly určeny jak prediktory infekce, tak i zvýšené morbidity.

Celkem bylo u pacientů s IBD identifikováno 67 221 hospitalizací vzniklých v důsledku infekce, což odpovídalo 27,5 % všech IBD hospitalizací. Dle multivariační analýzy byly infekce nezávisle spojeny s věkem, komorbiditami, malnutricí, totální parenterální výživou a operací střev. S infekcemi související hospitalizace vykazovaly 4násobně vyšší mortalitu (OR 4,4; 95% CI 3,7–5,2). Nicméně tato čísla se lišila v závislosti na typu infekce – nejvyšší mortalitou byly zatíženy sepse (OR 15,3; 95% CI 12,4–18,6), pneumonie (OR 3,6; 95% CI 2,9–4,5) a infekce C. difficile (OR 3,2; 95% CI 2,6–4,0); nejnižší naopak močové infekce (OR 1,4; 95%CI 1,1–1,7). Infekce byly také spojeny s prodloužením doby hospitalizace o 2,3 dne a s náklady ve výši 12 482 dolarů.

Závěrem lze shrnout, že u pacientů s IBD jsou infekce spojené s významnou morbiditou i mortalitou a mohou nepřiměřeně ovlivnit stav starších pacientů s vyšším počtem komorbidit. Pneumonie, sepse a infekce C. difficile jsou pak spojeny s vyšším rizikem mortality.

(mik)

Zdroj: Ananthakrishnan A. N., McGinley E. L. Infection-related hospitalizations are associated with increased mortality in patients with inflammatory bowel diseases. J Crohns Colitis. 2013 March; 7 (2): 107–112.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Fibróza u Crohnovy choroby podmíněná downregulací syntézy MMP prostřednictvím IL-13: jedná se o možnou roli lymfocytů podobných vrozeným?

Fibróza je závažným důsledkem Crohnovy choroby (CD) a často může vést k tomu, že se postižený úsek střeva zjizví a vytvoří strikturu.

Environmentální faktory a riziko vzniku IBD

V únorovém vydání Journal of Crohn's and Colitis byly publikovány výsledky zajímavé práce zabývající se stále aktuální problematikou etiologie zánětlivých střevních onemocnění (IBD).

Testování hladin salicylátů v moči umožňuje identifikovat pacienty v riziku nonadherence k léčbě mesalazinem

Mesalazin je základní látkou používanou v udržovací léčbě střevních zánětlivých onemocnění. I přesto, že významně snižuje četnost relapsů onemocnění, prevalence nonadherence k léčbě mesalazinem je u pacientů s ulcerózní kolitidou (UC) vyšší než 50 %.Všechny novinky