Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Různé dávkovací intervaly mesalazinu u pacientů s ulcerózní kolitidou

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 27.5.2015

Různé dávkovací intervaly mesalazinu u pacientů s ulcerózní kolitidou

Cílem této studie bylo u pacientů s aktivní ulcerózní kolitidou porovnat dávkování mesalazinu jednou denně (4 g) a dvakrát denně (2× 2 g) ve formě granulí s prodlouženým uvolňováním z hlediska dosažení remise a zachování bezpečnosti léčby.

Při lehké až středně těžké formě ulcerózní kolitidy jsou lékem první volby aminosalicyláty. Jejich nevýhodou je podávání v několika dílčích denních dávkách. Cílem následující studie bylo porovnat účinnost a bezpečnost při podání mesalazinu ve formě granulí s prodlouženým uvolňováním v intervalu jednou či dvakrát denně.

Do této randomizované studie trvající 8 týdnů bylo zařazeno celkem 206 pacientů. Mesalazin byl podáván v celkové denní dávce 4 g (4 g ráno, celkem 102 pacientů; 2 g ráno a večer, celkem 104 osob). Po dobu 4 týdnů byl oběma skupinám navíc podáván mesalazin ve formě klystýru v dávce 1 g denně. Stav onemocnění byl hodnocen postupně po 4, 8 a 12 týdnech léčby pomocí indexu aktivity onemocnění UCDAI (UC Disease Activity Index). Pacienti si denně zaznamenávali četnost stolice a známky krve ve stolici. Primární cíl studie bylo dosažení klinické a endoskopické remise onemocnění.

V obou terapeutických režimech bylo primárního cíle dosaženo do doby 8 týdnů. Podle intent-to-treat analýzy bylo klinické a endoskopické remise (UC-DAI skóre ≤ 1) v týdnu 8 dosaženo u 52,9 % pacientů ve skupině s dávkováním 1× denně a u 41,5 % pacientů ve skupině s dávkováním 2× denně. Skupina s dávkováním 1× denně vykazovala také další zlepšení v porovnání se skupinou s dávkováním 2× denně – zlepšení UCDAI (92 % vs. 79 %, p = 0,01) i slizničního hojení (87,5 % vs. 71,1 %, p = 0,007). Rovněž doba do dosažení remise byla u dávkování 1× denně kratší (26 vs. 28 dnů; p = 0,04). Bezpečnost léčby byla v obou ramenech studie srovnatelná.

Závěrem autoři studie konstatují, že pro dosažení remise je u pacientů s lehkou až středně těžkou formou ulcerózní kolitidy jedna dávka mesalazinu v dávce 4 g v kombinaci s podáváním mesalazinového klystýru stejně účinná a dobře tolerovaná jako dávka 2× 2 g denně.

(tda)

Zdroj: Flourie B., et al. Randomised clinical trial: once- vs. twice-daily prolonged- release mesalazine for active ulcerative colitis. Alimentary Pharmacology and Therapeutics 2013; 37: 767–775.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kolektomie u ulcerózní kolitidy zvyšuje riziko žilní tromboembolie

Provedení kolektomie je u pacientů s ulcerózní kolitidou, kteří nereagují na farmakoterapii, rizikové s ohledem na zvýšený výskyt žilní tromboembolie (VTE). Výskyt této komplikace je u operovaných pacientů vysoký i při heparinizaci a riziko navíc s časem stoupá.

Riziko rozvoje zánětlivého střevního onemocnění s ohledem na rodinnou zátěž

Dánská studie byla zaměřena na zkoumání rizika rodinné zátěže pro vývoj zánětlivého střevního onemocnění (IBD). Jednalo se o populační studii zahrnující celou dánskou populaci v průběhu let 1977–2011. Jednalo se o více než 8 milionů jedinců se zaznamenanými 200 miliony osoboroků. Z národních registrů byly získány informace o jedincích s IBD (celkem 45 780) a jejich rodinných vazbách.

Možné klinické prediktory endoskopické remise u střevních zánětlivých onemocnění

V současném terapeutickém přístupu je u nemocných se zánětlivým onemocněním střev (IBD) preferováno jako terapeutický cíl slizniční hojení před klinickou remisí. Nicméně je pravda, že kolonoskopie je náročné vyšetření, které není vhodné pro pravidelný monitoring onemocnění.Všechny novinky