Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Role výhradní enterální výživy v navození klinické remise u dětských pacientů s Crohnovou chorobou

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 15.12.2015

Role výhradní enterální výživy v navození klinické remise u dětských pacientů s Crohnovou chorobou

Může výhradní enterální výživa poskytnout benefit dětem s mírnou či středně významnou formou Crohnovy choroby (CD)?

CD je chronické zánětlivé onemocnění gastrointestinálního traktu, přesná patofyziologie nemoci ale zatím není popsána. Léčebné strategie jsou velmi komplexní, většina léků má ale výrazné nežádoucí účinky. Zejména u dětí největší obavy vzbuzují poruchy růstu či snížená kostní minerální denzita spojená s podáváním systémových kortikoidů. Léčba kortikoidy je navíc považována za faktor predisponující k horšímu slizničnímu hojení.

Výhradní enterální výživa (exklusive enteral nutrition, EEN) je dieta s elementárními či polymerními složkami výživy. Studie dosud prokázaly řadu výhod EEN při jejím podávání dětským pacientům s CD. Nepřináší pouze pozitivní vliv na růst a kostní minerální denzitu, přispívá i k dosažení remise nemoci, slizničnímu hojení a také modulaci imunitního systému. EEN měla navíc ve studiích minimální výskyt nežádoucích účinků ve srovnání se steroidy. 

Čínští autoři proto retrospektivně sesbírali data týkající se dětí a adolescentů s nově diagnostikovanou CD. Zařazeni byli pacienti sledovaní minimálně 2 měsíce, kteří měli mírnou či středně těžkou formu nemoci. 10 pacientů bylo v první linii léčeno pouze EEN, 18 pacientů dostávalo kortikoidy. Medián sledování pacientů byl 9,2 týdne u skupiny léčené EEN a 9,6 týdne pro skupiny s kortikoidy. Míra dosažení remise byla signifikantně vyšší ve skupině léčené podáváním EEN ve srovnání s dětmi léčenými kortikoidy (90 % oproti 50 %, p < 0,05). Zlepšení růstu bylo více zřejmé u dětí léčených EEN. Autoři studie nepozorovali ve skupině s EEN žádné nežádoucí účinky.

Autoři tedy konstatují, že u dětí s mírnou či středně významnou CD je výhradní enterální výživa ve srovnání s kortikoidy efektivnější – zlepšuje závažnost průběhu nemoci a má pozitivní vliv na růstový deficit. Navíc je spojena s menším výskytem nežádoucích účinků.

(eza)

Zdroj: Youyou L. et al. Short-Term Efficacy of Exclusive Enteral Nutrition in Pediatric Crohn's Disease: Practice in China. Gastroenterol Res Pract – publikováno online 28. května 2015; doi: 10.1155/2015/428354

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výskyt dysplazie a adenokarcinomu u pacientů s IBD a strikturami

Přítomnost striktur tlustého střeva či epiteliální dysplazie jsou známé rizikové faktory pro nádor kolorekta u pacientů s nespecifickými střevními záněty (IBD). Výsledky nedávno publikované práce hodnotily spojitost mezi strikturami tlustého střeva a rizikem výskytu epiteliální dysplazie, popřípadě adenokarcinomu, v oblasti tlustého střeva.

Dostupnost 5-aminosalicylové kyseliny uvolňované z perorálních lékových forem

Různé registrované perorální léčivé přípravky s obsahem kyseliny 5-aminosalicylové (5-ASA) neboli mesalazinu, podávané v léčbě ulcerózní kolitidy, se mohou mezi sebou lišit v uvolňování 5-ASA v tlustém střevě. Tato recentní americká studie zkoumá uvolňování 5-ASA vlivem pH prostředí.

Vliv imunosupresivní terapie na tvorbu protilátek proti hepatitidě B u nespecifických střevních onemocnění

Očkování proti hepatitidě B (HBV) není mezi pacienty s nespecifickými střevními záněty (IBD) příliš rozšířené. Konsenzuální doporučení European Crohn’s and Colitis Organisation ovšem doporučuje u všech pacientů s IBD vyšetření protilátek proti HBV při stanovení diagnózy a očkování všech negativních pacientů.Všechny novinky