Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Rizikové faktory opakované ileocekální resekce u pacientů s Crohnovou nemocí

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 19.10.2014

Rizikové faktory opakované ileocekální resekce u pacientů s Crohnovou nemocí

Potřeba opakovaného chirurgického výkonu u pacientů s Crohnovou nemocí (CD) po ileokolické resekci (ICR) bývá často vysoká, faktory predikující tento opakovaný výkon však zůstávají nejasné. Danou problematikou se proto blíže zabývali švýcarští gastroenterologové, jejichž práce byla nedávno publikována v prestižním periodiku Inflammatory Bowel Diseases.

Cílem zmiňované studie bylo určit rizikové a protektivní faktory opakované ileocekální resekce u pacientů s CD. Jednalo se o velkou kohortovou studii, ve které byla hodnocena data získaná celkem od 305 pacientů s CD, kteří podstoupili první ICR (medián sledování 15 let [0–52 let]). Data pak byla porovnávána mezi skupinami pacientů s anamnézou jedné (ICR = 1, n = 225) nebo více (ICR >1, n = 80) IC resekcí. Klinické fenotypy CD byly určeny pomocí montrealské klasifikace. K hodnoceným potenciálním rizikovým/protektivním faktorům patřilo pohlaví, výskyt IBD v rodinné anamnéze, kouření, typ výkonu, terapie imunomodulátory a biologickou léčbou před, během a po první ICR.

Průměrná doba od stanovení diagnózy do provedení první ICR se signifikantně nelišila mezi skupinami s jednou ICR (5,93 ± 7,65 roku) a více ICR (5,36 ± 6,35 roku), p = 0,05. Průměrná doba do druhé ICR činila 6,7 ± 5,74 roku. Významným rizikovým faktorem provedení ICR byla dle multivariantní regresní analýzy ileální lokalizace nemoci (OR 2,42; 95% CI 1,02–5,78; p = 0,05). Terapie imunomodulátory v době operace, před nebo do roka po první ICR byla naopak protektivním faktorem opakované ICR. Kouření (OR 1,16; 95% CI 0,66–2,06), pohlaví (muži OR 0,85; 95% CI 0,51–1,42) ani pozitivní rodinná anamnéza (OR 1,68; 95% CI 0,84–3,36) naopak neměly signifikantní vliv na nutnost opakovaných ICR.

Na základě výše uvedených zjištění lze tedy shrnout, že terapie imunomodulátory má projektivní vliv na potřebu provedení opakované ICR. V kontrastu s tímto nálezem je pak ileální lokalizace nemoci naopak významným rizikovým faktorem tohoto opakovaného výkonu.

(mik)

Zdroj: Manser C. N., Frei P., Gradinetti T., et al. Risk factors for repetitive ileocolic resection in patients with Crohn's disease: results of an observational cohort study. Inflamm Bowel Dis. 2014 Sep; 20 (9): 1548–54; doi: 10.1097/MIB.0000000000000123.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zpráva o Svatováclavské IBD konferenci 2014

Na letošní Svatováclavské IBD konferenci jsme v sobotu 27. 9. přivítali přes 100 pacientů z celé ČR, kteří si přijeli poslechnout nejen odborné přednášky, ale využili také možnost diskutovat s lékaři, právníkem sdružení nebo navázat nové kontakty s ostatními pacienty.

Parciální enterální výživa spolu se specifickou dietou u pacientů s Crohnovou nemocí

Je obecně dobře známo, že u dětských pacientů s Crohnovou nemocí je exkluzivní enterální výživa efektivní při navození remise. Parciální enterální výživa (PEN) s ponecháním běžné stravy je však v navození remise neefektivní, což by nasvědčovalo tomu, že mechanismus účinku je závislý právě na exkluzivitě diety.

Vliv kouření na průběh nespecifických střevních zánětů

Kouření je považováno za významný rizikový faktor rozvoje Crohnovy choroby (CD), který zároveň zhoršuje průběh tohoto onemocnění. Naopak u ulcerózní kolitidy (UC) by podle dostupných údajů mělo mít kouření protektivní vliv.Všechny novinky