Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Riziko tromboembolismu u pacientů s IBD

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 1.9.2011

Riziko tromboembolismu u pacientů s IBD

Doporučení týkající se profylaxe venózního tromboembolismu (VTE) u pacientů se zánětlivým střevním onemocněním (IBD) mohou být upravována podle rizikových faktorů specifických pro daného pacienta. Autoři americké studie se své práci snažili určit riziko hluboké venózní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE) u dětí a dospělých s Crohnovou nemocí (CD) a ulcerózní kolitidou (UC) a zhodnotit, nakolik se toto riziko mění na základě věku a/nebo přítomnosti jiných rizikových faktorů.

Incidence DVT a PE byly vypočteny u pacientů s IBD a také u věkem a pohlavím odpovídajících osob z kontrolní skupiny běžné populace. Ty pak byly srovnány na základě Coxova regresního modelu proporcionálního rizika. Autoři provedli další analýzy stratifikujíc věk, pohlaví, typ nemoci a následky nevyprovokované příhody (které se vyskytly bez známé malignity, operace, zlomeniny/traumatu nebo těhotenství). Dále pak provedli studii případů a kontrol za účelem zohlednění dalších komorbidit (kongestivní srdeční selhání, diabetes, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda) a užívání substituční hormonální a antipsychotické medikace.

Studie se účastnilo celkem 49 799 pacientů s IBD (14 211 s CD a 35 229 s UC) a 47 7504 jedinců z kontrolní skupiny běžné populace. Riziko VTE bylo zvýšené u pacientů s IBD; HR (hazard ratio) = 2,0 (95% CI 1,8-2,1) s ohledem na všechny nežádoucí příhody, u těch nevyprovokovaných bylo HR = 1,6 (95% CI 1,5-1,8). Přestože incidence VTE stoupala s věkem, RR bylo vyšší u mladších pacientů. U pacientů mladších 20 let bylo HR 6,00 (95% CI 2,5-14,7) pro DVT a 6,4 (95% CI 2,0-20,3) pro PE. Po zohlednění komorbidit a užívané medikace zůstalo OR pro všechny příhody v rozmezí 1,5-1,8.

Pacienti s IBD mají tedy dvakrát vyšší incidenci PE a DVT ve srovnání s běžnou populací. Toto riziko přetrvává i po zohlednění ostatních rizikových faktorů. Relativní riziko bylo vysoké zvláště pak u mladých věkových kategorií, i když skutečná incidence se zvyšovala s věkem. Tyto poznatky by mohly pomoci lépe pochopit možná rizika a přínos profylaxe VTE.

(mik)

Zdroj: Kappelman MD, et al. Thromboembolic risk among Danish children and adults with inflammatory bowel diseases: a population-based nationwide study. Gut 2011(Jul);60(7):937-943. doi:10.1136/gut.2010.228585

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Venózní tromboembolizmus u pacientů s IBD

V dubnovém čísle časopisu American Journal of Gastroenterology byl publikován zajímavý přehledný článek věnovaný problematice zánětlivých střevních onemocnění (IBD) jako rizikového faktoru vzniku trombembolických příhod.

Dysplazie jsou u pacientů s UC častější v distálních než proximálních oddílech kolon

U pacientů s dlouhotrvající ulcerózní kolitidou (UC) doporučují současná guidelines zaměřená na sledování a časný záchyt dysplazií provedení kolonoskopie s odběrem mnohočetných biopsií ze všech čtyř kvadrantů v rozsahu každých 10 cm kolon.

Pediatrická modifikace Montrealské klasifikace IBD: Pařížská klasifikace

Crohnova nemoc (CD) a ulcerózní kolitida (UC) představují komplexní onemocnění s některými společnými a mnoha unikátními predisponujícími geny.Všechny novinky