Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Protektivní účinek derivátů kyseliny 5-aminosalicylové na riziko rozvoje kolorektálního karcinomu u zánětlivých střevních onemocnění

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 15.10.2017

Protektivní účinek derivátů kyseliny 5-aminosalicylové na riziko rozvoje kolorektálního karcinomu u zánětlivých střevních onemocnění

Přes rozsáhlý výzkum chemoprotektivních účinků kyseliny 5-aminosalicylové (5-ASA) u pacientů se zánětlivými střevními onemocněními (IBD) jsou výsledky stále nejednoznačné. Autoři nedávno publikované studie si dali za cíl systematicky zhodnotit dostupnou literaturu a shrnout důkazy o účinku 5-ASA na riziko rozvoje kolorektálního karcinomu (CRC) a dysplazie (Dys) u pacientů s ulcerózní kolitidou (UC) nebo Crohnovou chorobou (CD).

Metodika analýzy

Autoři provedli systematickou metaanalýzu 26 observačních studií, do kterých bylo zahrnuto celkem 15 460 pacientů s UC či CD. V 1 958 případech se u těchto nemocných rozvinula dysplazie nebo CRC, zbylých 13 492 osob bylo považováno za kontrolní populaci. Pro každý hodnoticí index byl v metaanalýze stanoven sdružený poměr šancí (OR) a 95% interval spolehlivosti (CI).

Výsledky

Celkově vzato vykazovala 5-ASA chemoprotektivní účinky proti CRC/Dys u pacientů s IBD (OR 0,58; 95% CI 0,45–0,75). Nicméně tento efekt byl statisticky významný pouze v menších klinických studiích (OR 0,51; 95% CI 0,39–0,65), nikoli ve velkých populačních studiích (OR 0,71; 95% CI 0,46–1,09). Navíc byl tento účinek pozorovatelný u nemocných s UC (OR 0,46; 95% CI 0,34–0,61), ale ne u pacientů s CD (OR 0,66; 95% CI 0,42–1,03). Současně 5-ASA chránila před rozvojem CRC (OR 0,54; 95% CI 0,39–0,74), ovšem na rozvoj dysplazie neměla signifikantní vliv (OR 0,47; 95% CI 0,20–1,10).

U pacientů s IBD vykazoval mesalazin v dávkách nejméně 1,2 g denně větší protektivní účinky proti CRC/Dys než u menších dávek. Léčba sulfasalazinem neměla žádnou pozorovatelnou protektivní funkci bez ohledu na dávkování.

Závěr

5-ASA má u pacientů se zánětlivým střevním onemocněním chemoprotektivní účinek proti rozvoji kolorektálního karcinomu, ale nikoli prekancerózních stadií. Pacienti s UC profitují z terapie 5-ASA více než pacienti s CD. Udržovací dávka mesalazinu nejméně 1,2 g/den je účinnou terapií pro snížení rizika kolorektálního karcinomu. U pacientů s IBD (zejména u těch s vyšším rizikem CRC) by proto měla být diagnóza stanovena co nejdříve, po stanovení diagnózy okamžitě nasazena protizánětlivá léčba a následně dlouhodobě prováděna kolonoskopická vyšetření v pravidelných intervalech, aby se zabránilo rozvoji CRC.

(este)

Zdroj: Qiu X., Ma J., Wang K., Zhang H. Chemopreventive effects of 5-aminosalicylic acid on inflammatory bowel disease-associated colorectal cancer and dysplasia: a systematic review with meta-analysis. Oncotarget 2017; 8: 1031–1045, doi: 10.18632/oncotarget.13715.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podávání aminosalicylátů u nemocných s Crohnovou chorobou podle pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP

Postavení aminosalicylátů v léčbě Crohnovy choroby (CN) je nejasné, mezinárodní doporučení jsou k jejich použití v indukční i udržovací léčbě CN víceméně odmítavá. Nicméně data z klinické praxe i některých retrospektivních kohortových studií poukazují na relativně dobrou účinnost této léčby u skupiny nemocných s „indolentním“ průběhem nemoci. Nežádoucí účinky jsou navíc minimální a náklady akceptovatelné.

Lékové formy s řízeným uvolňováním závislým na pH nemusejí být vhodné pro všechny pacienty s ulcerózní kolitidou

Uvolňování aminosalicylátů řízené pomocí střevního luminálního pH je za podmínek blízkých fyziologickým schopné zajistit maximum liberace v tlustém střevu. U pacientů s aktivní ulcerózní kolitidou je však popsána vyšší variabilita luminálního pH v colon, a uvolnění léčivé látky tak nemusí být optimální. Řešením jsou jiné technologie lékových forem nezávislé na střevním pH.

Přínos stanovení hladiny fekálního kalprotektinu a neutrofilního s gelatinázou B asociovaného lipokalinu v hodnocení subklinického zánětu u ulcerózní kolitidy – výsledky studie ACERTIVE

Slizniční hojení a histologická remise jsou dva různé cíle v léčbě pacientů s ulcerózní kolitidou (UC), k hodnocení dosažení obou těchto cílů je však nutné invazivní endoskopické vyšetření. Studie portugalských autorů se věnovala roli fekálního kalprotektinu a neutrofilního s gelatinázou B asociovaného lipokalinu jako biomarkerů aktivity onemocnění u asymptomatické UC.Všechny novinky