Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Prognostické faktory pooperačních komplikací u pacientů s IBD

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 4.12.2011

Prognostické faktory pooperačních komplikací u pacientů s IBD

Navzdory pokrokům v lékařské péči o pacienty se zánětlivým střevním onemocněním (IBD) je chirurgické řešení často nevyhnutné. Predikce pooperačních komplikací a dopadů je pak důležitá při rozhodování o tom, kteří pacienti by mohli z chirurgického zákroku nejvíce profitovat. V minulosti již bylo navrženo několik hodnoticích skóre pooperační morbidity, žádné z nich ale nebylo navrženo speciálně pro pacienty s IBD. Tito pacienti totiž obvykle představují specifickou skupinu vzhledem k rozmanitosti věku, imunitního a nutričního stavu, fenotypu nemoci i environmentální expozice. Američtí lékaři se pokusili vytvořit prediktivní model rizika pooperační morbidity u pacientů podstupujících operační výkon z důvodu IBD.

Do studie byli zařazeni pacienti, kteří podstoupili neakutní nitrobřišní operaci z důvodu IBD v období mezi lednem 1998 a březnem 2011. Pro použití v prediktivním modelu byly hodnoceny demografické charakteristiky, IBD fenotyp (na základě montrealské klasifikace), stav výživy, komorbidity, laboratorní parametry, histologické nálezy a léčba IBD. Zvažovaným primárním dopadem byl vývoj pooperačních léčebných nebo chirurgických komplikací jako infekce nebo dehiscence rány, intraabdominální absces, prosakování nebo rozpad anastomózy, infekce močových cest, pneumonie, hluboká žilní trombóza nebo smrt. Sekundárními dopady pak byla délka pooperační hospitalizace, pooperační potřeba totální parenterální výživy a pobyt na jednotce intenzivní péče. Logistické regresní modely byly použity k identifikaci jednotlivých proměnných a jejich koeficientů spojených s chirurgickou morbiditou. Výsledný model byl pak interně ověřen.

Celkem bylo identifikováno 91 pacientů. Z těchto pacientů 56 (61 %) mělo Crohnovu nemoc (CD) a 35 (39 %) ulcerózní kolitidu (UC). Skóre rizika (RS) bylo vypočteno sečtením regresních koeficientů proměnných, které byly v analýze označeny jako prediktivní. Autoři identifikovali tyto rizikové faktory spojené s chirurgickou morbiditou: CD/UC, věk, kouření, hladina kreatininu, urey, sodíku a draslíku. Senzitivita tohoto modelu (RS) pak byla 86,4 %, specificita 97,1 %, pozitivní prediktivní hodnota 90,5 % a negativní prediktivní hodnota 95,7 %.

Popisovaný prediktivní model by mohl být užitečný při identifikaci těch pacientů s IBD, kteří mají vyšší riziko vzniku pooperačních komplikací a špatných výsledků. K validaci tohoto skóre v různých populacích však budou zapotřebí další studie.

(mik)

Zdroj: Yarur A. Prognostic Factors for Post-surgical Complications in Inflammatory Bowel Diseases: A Novel Predictive Score. American College of Gastroenterology (ACG) 2011 Annual Scientific Meeting and Postgraduate Course, Washington, DC, USA. Prezentováno 1. listopadu 2011.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Asociace mezi variantami genu ABCB1 (MDR1) a kortikodependencí u dětí s Chronovou nemocí

Kortikosteroidy (CS) efektivně navozují remisi u pacientů se středně závažnou a těžkou formou Crohnovy nemoci (CD). Kortikodependence je nicméně u dětí významným klinickým problémem spojeným s četnými vedlejšími účinky léčby.

Podávání vysokých dávek kyseliny ursodeoxycholové je spojeno s rozvojem kolorektální neoplazie u pacientů s ulcerózní kolitidou a primární sklerozující cholangitidou

Podávání vysokých dávek kyseliny ursodeoxycholové je spojeno s rozvojem kolorektální neoplazie u pacientů s ulcerózní kolitidou a primární sklerozující cholangitidou

Pomůže genová analýza léčit pacienty se zánětlivými střevními chorobami účinněji?

Ulcerózní kolitida a Crohnova nemoc patří mezi nejčastější chronické formy zánětlivých střevních onemocnění. Průběh obou nemocí je u jednotlivých pacientů značně odlišný.Všechny novinky