Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Poruchy spánku a zánětlivá střevní onemocnění

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 14.3.2010

Poruchy spánku a zánětlivá střevní onemocnění

Poruchy spánku a nespecifické střevní záněty spolu mohou do jisté míry souviset. Vliv spánku na imunitní systém může při spánkových poruchách negativně ovlivňovat zánětlivé reakce. Na vztah mezi spánkem a střevními záněty se zaměřili vědci ze sekce gastroenterologie a výživy při Rush University Medical Center v Chicagu. Výsledky svého výzkumu publikovali v časopise Journal of Gastroenterology and Hepatology.

Cílem studie bylo zmapovat poruchy spánku u pacientů se zánětlivým střevním onemocněním (inflammatory bowel disease, IBD). Do výzkumu bylo zařazeno celkem 205 subjektů, jimž byl po krátké instruktáži zaslán paket dotazníků skládající se z Pittsburghského indexu kvality spánku (Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI) a z dotazníku zjišťujícího kvalitu života s IBD (IBD – Quality of Life Questionnaire). Z vybraných osob dotazníky kompletně vyplnilo 119 subjektů, a to osmdesát s inaktivním IBD, dvacet čtyři pacientů se syndromem dráždivého tračníku a pět zdravých kontrol.

Bylo zjištěno, že pacienti s anamnézou IBD trpěli klinicky významnými poruchami spánku, a to i v klidovém stadiu onemocnění. Jednalo se o prodlouženou latenci spánku a často byla přítomna fragmentace spánku. Pacienti ve vyšší míře užívali hypnotika a uváděli sníženou energii pro denní činnosti, zvýšenou únavnost a celkově špatnou kvalitu spánku.

Výsledky šetření byly podobné jak u pacientů s IBD, tak u pacientů se syndromem dráždivého tračníku. Zjištěnou kvalitu spánku vědci následně porovnali se skóre závažnosti onemocnění IBD, přičemž zjistili korelaci mezi mírou poruch spánku a závažností onemocnění (r2 = 0,55, p = 0,02). Jak pacienti s IBD, tak pacienti se syndromem dráždivého tračníku zároveň uváděli subjektivní spojitost mezi obtížemi se spánkem a tíží onemocnění.

Problémy se spánkem u pacientů trpících střevními záněty mohou potencovat zánětlivý proces, stejně jako probíhající zánětlivé změny mohou ovlivňovat kvalitu spánku. Z této studie nevyplývá, co je z tohoto hlediska primárním a co sekundárním problémem. Nicméně autoři studie upozorňují, že je poruchám spánku u pacientů se zánětlivým střevním onemocněním nutno věnovat pozornost minimálně proto, aby se tak či onak nepotencovalo riziko znovuvzplanutí nebo zhoršení probíhajícího onemocnění.

(zak)

Zdroj:   Zdroj:

  1. J Gastroenterol Hepatol. 2007; 22 (11): 1748–1753.
  2. Dobrý-Spánek.cz

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Spánková deprivace zhoršuje kolitidu a zpožďuje její hojení

Některé klinické studie ukazují negativní vliv poruch spánku a nedostatku spánku na zánětlivá střevní onemocnění. Ve studii popsané v následujícím textu skupina vědců z Rush University Medical Center v Chicagu a z Northwestern University v Evanstonu na myším modelu zjišťovala, zda existuje vztah mezi spánkovou deprivací a závažností a průběhem střevního zánětu.

Perorální podávání mesalazinu zabraňuje slizničnímu poškození a prostupnosti při dextran-sodium-sulfát (DSS) indukované kolitidě u potkanů

Mesalazin, ze kterého se uvolňuje 5-aminosalicylová kyselina, je lékem využívaným v terapii nespecifických střevních zánětů. Japonští autoři jako první publikovali výsledky studie týkající se účinků perorálně podaného mesalazinu na DSS indukovanou kolitidu v potkaním modelu ulcerózní kolitidy.

Pokroky v diagnostice a léčbě lézí tenkého střeva u Crohnovy nemoci s pomocí dvojbalonkové endoskopie

Nedávný rozvoj a širší využití dvojbalonkové endoskopie a kapslové endoskopie umožnil přehlédnout endoskopicky celé tenké střevo. Dvojbalonková endoskopie umožňuje detailně pozorovat střevní sliznici a zároveň odebírat bioptické vzorky tkání. Zároveň je využívána i jednobalonková endoskopie...Všechny novinky