Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Podávání aminosalicylátů u nemocných s ulcerózní kolitidou

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 7.6.2017

Podávání aminosalicylátů u nemocných s ulcerózní kolitidou

Aminosalicyláty se v léčbě idiopatických střevních zánětů (IBD) a především ulcerózní kolitidy (UC) používají od přelomu 40. a 50. let 20. století. V současné době je mesalazin základním léčivem u nemocných s lehkou a středně těžkou formou UC. Následující text vychází z „Doporučených postupů pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty“, vytvořených Pracovní skupinou pro idiopatické střevní záněty České gastroenterologické společnosti ČLS JEP.

Účinek aminosalicylátů

Účinek aminosalicylátů v léčbě IBD je zprostředkován kyselinou 5-aminosalicylovou (5-ASA, mesalazin). Vzhledem k velmi rychlému vstřebávání 5-ASA v tenkém střevě je v léčbě UC, při níž je nezbytná vysoká koncentrace léčiva především ve sliznici tlustého střeva, nutné podávat 5-ASA v různých lékových formách, jejichž formulace zabrání vstřebání léčiva v proximální části tenkého střeva. Z tlustého střeva se pak 5-ASA vstřebává už jen velmi omezeně. Navíc je absorpce 5-ASA v tenkém střevě provázena zvýšeným rizikem vzniku nežádoucích účinků.

Protizánětlivý efekt všech typů aminosalicylátů se zdá být srovnatelný a je při perorálním podávání závislý na velikosti denní dávky. Aplikace denní dávky v jednorázovém podání se zdá být výhodnější než několik dílčích dávek, protože při jednorázovém podání byla pozorována lepší adherence pacientů k medikaci a vyšší účinnost léčby, pravděpodobně v důsledku vyšší koncentrace aktivního mesalazinu v lumen tlustého střeva.

Lékové formy aminosalicylátů

Aminosalicyláty vázané diazovazbou: Salicylazosulfapyridin (sulfasalazin, salazopyrin) obsahuje sulfonamidový nosič sulfapyridin, který brání uvolnění a úplnému vstřebávání 5-ASA v tenkém střevě. 5-ASA je uvolněna působením bakterií až v tlustém střevě. Účinnost stejné dávky sulfasalazinu je ve srovnání s 5-ASA nižší, zatímco míra nežádoucích účinků je vyšší.

Aminosalicyláty s pH-dependentním uvolňováním: V těchto preparátech je 5-ASA chráněna obalem, který je rozpustný pouze při pH > 6−7. Vlivem proximodistální změny pH střevního obsahu dochází k uvolnění 5-ASA až v distálním ileu a tlustém střevě.

Aminosalicyláty s řízeným uvolňováním: Tato léčiva obsahují mikrogranule 5-ASA o velikosti do 1 mm, které jsou obaleny ethylcelulózou. Rozpuštění obalu mikropelety probíhá konstantní rychlostí, po jeho rozpuštění dojde k uvolnění účinné látky do střevního lumen

Aminosalicyláty ve formě granulátu (sachet): Princip uvolnění léčiva je shodný s konceptem postupného uvolňování 5-ASA z mikrogranulí, výhodou granulátů je vyšší koncentrace účinné látky v jednotlivé dávce a s tím související menší počet dávek při zachování celkové denní dávky 5-ASA, což může zvyšovat adherenci pacientů k léčbě.

Aminosalicyláty k lokálnímu podávání: K lokální rektální aplikaci jsou vhodná pouze ta léčiva, která obsahují samotnou 5-ASA. Mesalazin k lokální aplikaci je podáván ve formě čípků nebo rektálních nálevů. Čípky vedou k uvolnění léčiva v rozsahu 12–15 cm od análního okraje, při podání klyzmatu o obvyklém objemu 60 či 100 ml se léčivo dostává do oblasti sestupného tračníku nebo až do slezinného ohbí.

Bezpečnost a nežádoucí účinky terapie aminosalicyláty

Sulfasalazin má relativně vyšší riziko nežádoucích účinků, které limitují jeho použití v klinické praxi. Nejčastěji se jedná o nežádoucí účinky v oblasti gastrointestinálního traktu (nauzea, zvracení, nadýmání, průjem), zvýšenou teplotu, bolesti hlavy, erytém, pruritus a fotosenzitivitu a dále změny v jaterních testech a poruchy krevního obrazu.

Mesalazin (5-ASA) má velmi dobrý bezpečnostní profil, výskyt nežádoucích účinků je minimální. Jde především o nauzeu, průjem, kožní eflorescence a bolesti hlavy. Nejzávažnějším, ale vzácným nežádoucím účinkem 5-ASA je indukce intersticiální nefritidy, hepatitidy nebo pneumonitidy na podkladě idiosynkratické reakce (tj. bez závislosti na dávce).

Adherence k medikamentózní terapii

Účinnost dlouhodobé terapie 5-ASA je ovlivněna špatnou adherencí k léčbě, která je u nemocných s IBD zjištěna až u 2/3 (21–69 %) pacientů. Je přitom spojena s až 5násobným rizikem relapsu choroby, častějšími komplikacemi a také nepříznivými ekonomickými důsledky. Adherenci nemocných k dlouhodobé udržovací terapii významně zvyšuje aplikace léčiva v 1 denní dávce, snadná cesta podání (perorálně vs. rektálně) a nepřítomnost nežádoucích účinků terapie.

V roce 2009 byly publikovány výsledky studie PODIUM, která monitorovala účinnost granulátu mesalazinu (Pentasa sachet) v 1 denní dávce 2 g oproti rozděleným dávkám 2× 1 g denně v udržovací léčbě UC. V této studii se 1 denní dávka 2 g ukázala být efektivnější v počtu udržených remisí v průběhu 1 roku léčby. Při jednorázovém podání účinné látky byla významně prodloužena doba do vzniku relapsu UC (medián dosáhl 220 dnů oproti kontrolní skupině, kde činil 148 dnů). Nonadherenci přiznalo ve skupině s jednorázovým dávkováním 26 % nemocných, v případě 2 denních dávek to bylo 45 % nemocných.

Indikace k léčbě aminosalicyláty

Indukční léčba u ulcerózní kolitidy

Proktitida: U UC postihující rektum je základem léčby podávání lokálních forem 5-ASA v podobě čípků či klyzmat, jež zajišťují vyšší koncentraci účinné látky na sliznici rekta. Účinná dávka 5-ASA je u proktitidy 1 g denně ve formě čípků nebo klyzmat, čípky jsou tolerovány lépe než 5-ASA klyzmata.

Proktosigmoiditida a levostranná kolitida: Základem terapie je podávání kombinace 5-ASA klyzmat nebo čípků v dávce 1–4 g denně, nejlépe na noc, s perorální léčbou 5-ASA > 2 g/den. Efekt perorální 5-ASA stoupá s dávkou, vhodná je iniciální dávka ≥ 4 g/den, zejména u pacientů se středně těžkou UC.

Extenzivní forma UC: Základem podávání u extenzivní formy UC s mírnou až střední aktivitou je 5-ASA v maximální perorální dávce (≥ 4 g/den) doplněná o lokální terapii klyzmaty (1 či 4 g denně) nebo rektální pěnou s budesonidem. Nedojde-li během 2 týdnů ke zlepšení stavu, je namístě zvážit zahájení terapie glukokortikoidy nebo biologickou léčbou.

Udržovací terapie ulcerózní kolitidy

U pacientů s UC, u nichž byla remise navozena orální či lokální terapií 5-ASA nebo kortikosteroidy, jsou aminosalicyláty léčivem první volby pro udržovací terapii. Doporučená dávka činí 2 g 5-ASA denně, minimální účinná udržovací perorální denní dávka 5-ASA u nemocných s nízkým rizikem relapsu se pohybuje okolo 1 g denně. Po 1−2 letech trvání relapsu je možno zvážit ukončení léčby aminosalicyláty. U nemocných s vysokým rizikem relapsu jsou indikované vyšší denní dávky 5-ASA (> 2,4 g denně). U ohraničených forem UC je doporučována udržovací terapie v podobě lokálních forem 5-ASA (čípky, klyzmata, pěna), účinná dávka činí 3 g týdně.

(epa)

Zdroj: Prokopová L., Ďuricová D., Bortlík M., Zbořil V., Lukáš M. Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP. Doporučené postupy pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty. Konsenzus Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP. Gastroenterologie a hepatologie 2012; 66 (5): 391–400.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Mesalazin v navozování remise ulcerózní kolitidy: rychlost a další parametry

Přehledový článek porovnal různé lékové formy a dávky mesalazinu s ohledem na to, jak rychle a úspěšně navozují klinickou odpověď či remisi ulcerózní kolitidy (UC).

Jak vylepšit adherenci k léčbě nespecifických střevních zánětů − tipy pro praxi

Zhruba polovina pacientů léčených dlouhodobě pro nespecifické střevní záněty (IBD) je neadherentní k léčbě. Výsledky následujících studií naznačují, jak tyto pacienty identifikovat a jak k nim přistupovat.

Nákladová efektivita a vliv léčby aktivní ulcerózní kolitidy mesalazinem na kvalitu života při dávkování 4 g 1× denně nebo 2 g 2× denně

Zlepšení compliance s léčbou u pacientů s aktivní ulcerózní kolitidou (UC) pravděpodobně vede k vyšší efektivitě zdravotní péče, protože zkracuje období aktivity UC. Autoři studie publikované v prestižním odborném periodiku Journal of Crohn’s and Colitis se pokusili zhodnotit, zda je u aktivní UC podávání mesalazinu v dávkování 1× denně (OD) ekonomicky výhodnější než podávání ve 2 denních dávkách (BD). Výsledky léčby a její cenu hodnotili na základě nedávno publikované randomizované studie.Všechny novinky