Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Perorální budesonid v nové lékové formě účinně navozuje remisi u pacientů s ulcerózní kolitidou

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 2.2.2016

Perorální budesonid v nové lékové formě účinně navozuje remisi u pacientů s ulcerózní kolitidou

Z nedávno zveřejněné Cochraneovy analýzy vyplývá, že nová technologie řízeného uvolňování perorálně podávaného budesonidu přispívá k účinnému a bezpečnému navození remise u pacientů s ulcerózní kolitidou (UC).

Uvolňování léčiva pomocí technologie MMX

Glukokortikoidy zmírňují symptomy UC a navozují remisi, pojí se s nimi však riziko významných nežádoucích účinků. Výhodou budesonidu je intenzivní efekt prvního průchodu játry (first pass effect), který systémové nežádoucí účinky po perorálním podání léčiva do jisté míry limituje. Moderní lékové formy potom umožňují zajistit vhodný profil uvolňování léčiva.

Dosud dostupné technologie řízeného uvolňování glukokortikoidů zajišťují uvolnění látky v distální části tenkého střeva a ve vzestupném tračníku. Technologie tobolek MMX® (multi-matrix), v Česku dostupná např. v přípravku Cortiment 9 mg (Ferring), zajišťuje uvolňování budesonidu v průběhu průchodu celým tlustým střevem.

Metodika a výsledky analýzy

Cochraneova skupina pro zánětlivá střevní onemocnění (Cochrane IBD Group) zveřejnila rozsáhlou analýzu, jejímž cílem bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost perorálního budesonidu užívaného pro navození remise u pacientů s UC. Z dostupných databází (Medline, Embase) autoři vybrali randomizované kontrolované studie, ve kterých byla léčba budesonidem porovnávána s placebem nebo aktivní léčbou. Analyzováno bylo 6 studií, kterých se zúčastnilo 1808 pacientů. Hodnocena byla také metodologická kvalita studií.

Z poolované analýzy 3 studií (n = 900) vyplynulo, že budesonid ve formě tobolek MMX je po 8 týdnech terapie významně účinnější než placebo. Remise dosáhlo 15 % pacientů (71/462) léčených budesonidem oproti 7 % pacientů (30/438) z kontrolní skupiny (relativní riziko [RR] 2,25; 95% CI 1,50–3,39). Metodologická kvalita těchto studií byla vyhodnocena jako středně dobrá. Analýza vybraných podskupin (n = 289) dále ukázala, že vyšší účinnost má budesonid u pacientů s levostranným postižením (RR 2,98; 95% CI 1,56–5,67) a v kombinaci s mesalazinem (RR 2,89; 95% CI 1,59–5,25; n = 442). Naopak standardní forma budesonidu byla méně účinná než mesalazin (RR 0,72; 95% CI 0,57–0,91; n = 343).

Nežádoucí účinky se vztahem k terapii glukokortikoidy byly srovnatelné napříč léčebnými skupinami. Léčba budesonidem nezvyšovala riziko vysazení léčby z důvodu nežádoucích účinků ve srovnání s placebem (RR 0,85; 95% CI 0,53–1,38). Průměrné ranní hladiny plazmatického kortizolu zůstaly v rámci fyziologického rozmezí (2 studie, n = 899).

Závěr

Perorální budesonid podávaný ve formě tobolek MMX je účinnou možností navození remise u pacientů s UC. Terapie je bezpečná a nevede k poruchám funkce nadledvin.

(jam)

Zdroj: Sherlock M. E., MacDonald J. K., Griffiths A. M. et al. Oral budesonide for induction of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database Syst Rev 2015 Oct 26; 10: CD007698; doi: 10.1002/14651858.CD007698.pub3.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Role výhradní enterální výživy v navození klinické remise u dětských pacientů s Crohnovou chorobou

Může výhradní enterální výživa poskytnout benefit dětem s mírnou či středně významnou formou Crohnovy choroby (CD)?

Výskyt dysplazie a adenokarcinomu u pacientů s IBD a strikturami

Přítomnost striktur tlustého střeva či epiteliální dysplazie jsou známé rizikové faktory pro nádor kolorekta u pacientů s nespecifickými střevními záněty (IBD). Výsledky nedávno publikované práce hodnotily spojitost mezi strikturami tlustého střeva a rizikem výskytu epiteliální dysplazie, popřípadě adenokarcinomu, v oblasti tlustého střeva.

Dostupnost 5-aminosalicylové kyseliny uvolňované z perorálních lékových forem

Různé registrované perorální léčivé přípravky s obsahem kyseliny 5-aminosalicylové (5-ASA) neboli mesalazinu, podávané v léčbě ulcerózní kolitidy, se mohou mezi sebou lišit v uvolňování 5-ASA v tlustém střevě. Tato recentní americká studie zkoumá uvolňování 5-ASA vlivem pH prostředí.Všechny novinky