Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Ovlivňuje závažnost primární sklerozující cholangitidy klinický průběh s ní spojené ulcerózní kolitidy?

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 1.10.2011

Ovlivňuje závažnost primární sklerozující cholangitidy klinický průběh s ní spojené ulcerózní kolitidy?

Ulcerózní kolitida (UC) asociovaná s primární sklerozující cholangitidou (PSC) mívá obvykle mírný klinický průběh. Britští vědci se proto snažili posoudit, zda existuje spojitost mezi závažností PSC a aktivitou UC. Porovnávali tak průběh UC u pacientů s PSC, kteří nevyžadovali transplantaci jater (LT) s těmi, kteří nakonec transplantaci podstoupili.

V letech 1990 až 2009 vyšetřili celkem 96 po sobě následujících pacientů s PSC/UC. Hodnocena byla data získaná z databáze pojednávající o aktivitě UC, přičemž medián sledování byl 144 měsíců. Tito pacienti pak byli rozděleni do dvou skupin: 46 z nich nevyžadovalo LT (no-LT) a 50 naopak transplantaci jater podstoupilo (LT).

Stran trvání UC či PSC nebo aktivity UC nebyly mezi skupinami zjištěny žádné signifikantní rozdíly. U skupiny LT byl však ve srovnání s no-LT skupinou zaznamenán signifikantně mírnější průběh UC (p = 0,002). Stejně tak byl ve skupině LT zaznamenán signifikantně nižší počet relapsů (p = 0,04). U těchto pacientů bylo také méně často (p = 0,025) a po kratší dobu nevyhnutné použití kortikosteroidů (p = 0,022) i azathioprinu (p = 0,003). Ve skupině no-LT byl naproti tomu častěji nevyhnutný chirurgický zákrok (p = 0,006). Vysoký stupeň dysplazie i karcinom kolon byly také častější ve skupině no-LT (p = 0,004). V této skupině byly také častěji přítomné histologické známky zánětu ve sliznici kolon (p = 0,011), které ale nebyly makroskopicky patrné při kolonoskopii.

Na základě těchto zjištění autoři konstatují, že klinicky progresivní průběh PSC vyžadující transplantaci jater je spojen s mírnějším průběhem UC (nižší aktivita onemocnění, menší potřeba kortikosteroidů, azathioprinu i chirurgické revize). Pro tento fakt svědčí i méně závažné histologické známky aktivity nemoci a nižší výskyt dysplazií a karcinomu kolon.

(mik)

Zdroj: Marelli L, et al. Does the severity of primary sclerosing cholangitis influence the clinical course of associated ulcerative colitis? Gut 2011;60:1224-1228. doi:10.1136/gut.2010.235408

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv imunosuprese na odpověď na pneumokokovou vakcinaci u pacientů s IBD

Vzhledem k tomu, že imunomodulátory a protilátky proti tumor necrosis factor alfa jsou stále více používány v terapii IBD, je u těchto pacientů doporučováno očkování proti pneumokoku s cílem předejít oportunní pneumonii.

Problematika vakcinace u dětí a adolescentů s IBD

Děti a adolescenti se zánětlivou střevní chorobou (IBD) mají zvýšené riziko onemocnění, kterým lze předcházet vakcinací (VPD). Jsou to zejména invazivní pneumokoková onemocnění a onemocnění způsobená virem chřipky.

Riziko tromboembolismu u pacientů s IBD

Doporučení týkající se profylaxe venózního tromboembolismu (VTE) u pacientů se zánětlivým střevním onemocněním (IBD) mohou být upravována podle rizikových faktorů specifických pro daného pacienta.Všechny novinky