Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Omega-3 mastné kyseliny remisi Crohnovy choroby neudrží

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 20.8.2008

Omega-3 mastné kyseliny remisi Crohnovy choroby neudrží

Díky svým protizánětlivým účinkům se omega-3 mastné kyseliny v rámci léčby Crohnovy choroby používají jako podpora hojení postižené střevní sliznice, což má mimo jiné posílit remisi onemocnění a oddálit až znemožnit její relaps. Toto použití podpořila malá italská studie publikovaná v New England Journal of Medicine v roce 1996, podle níž je užívání omega-3 mastných kyselin přínosné v prevenci relapsu onemocnění. Výsledky nových klinických studií však ukazují, že podávání omega-3 mastných kyselin relapsu nemoci nezabrání o nic lépe než placebo.

Vědci z University of Western Ontario (Kanada) uspořádali celkem dvě randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie pacientů s Crohnovou chorobou, přičemž index aktivity onemocnění (CDAI) těchto pacientů byl nižší než 150. Studie EPIC-1 se zúčastnilo 363 pacientů, do studie EPIC-2 bylo zahrnuto 375 pacientů. Na studiích se podílelo nejen výzkumné centrum v Kanadě, ale také pracoviště v Evropě, Izraeli a v USA.

Účastníci studie dostávali buď placebo, nebo omega-3 mastné kyseliny v dávce 4 g/den až po dobu padesáti osmi týdnů. Žádnou další udržovací terapii neužívali. Cílem studií bylo sledovat nástup relapsu onemocnění, který byl definován jako CDAI skóre vyšší než 150 nebo vzestup CDAI o více než sedmdesát bodů oproti vstupnímu skóre.

Ve studii EPIC-1 došlo k relapsu onemocnění po roce léčby u 31,6 % pacientů užívajících omega-3 mastné kyseliny a u 35,7 % pacientů užívajících placebo (poměr rizika 0,82; 95 % interval spolehlivosti 0,51–1,19; p = 0,30). Ve studii EPIC-2 se relaps objevil u 47,8 % případů při léčbě omega-3 mastnými kyselinami a v 48,8 % při léčbě placebem (poměr rizika 0,90; 95 % interval spolehlivosti 0,67–1,21; p = 0,48).

Užívání omega-3 mastných kyselin se jako prevence relapsu Crohnovy choroby v uvedených studiích tedy ukázalo jako neúčinné. Nicméně alespoň jeden pozitivní vliv omega-3 mastných kyselin byl pozorován. Pacienti, kteří je užívali, měli významně nižší hladinu triglyceridů v krvi, což je přínosné v rámci prevence kardiovaskulárních onemocnění.

Zdroj:

JAMA 2008;299[14]:1690–1697.

(zak)

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Cholesterol a exprese CEA na cytoplazmatické membráně enterocytů – možné aplikace pro léčbu idiopatických střevních zánětů

Vědci z university v Heidelbergu prokázali, že pokud dojde k depleci cholesterolu, změní se distribuce a exprese karcinoembryonálního antigenu (CEA) na cytoplazmatické membráně enterocytů. Karcinoembryonální antigen je glykoprotein, jehož funkce se liší v závislosti na tom, je-li exprimován na bazolaterálním, nebo apikálním pólu buňky...

Autologní kmenové buňky mohou zlehčit průběh Crohnovy nemoci

Transplantace autologních hematopoetických kmenových buněk (HSCT – hematopoietic stem cell transplantation) bez selekce CD34 pozitivních buněk může být účinným terapeutickým přístupem při léčbě pacientů s Crohnovou nemocí rezistentní ke konvenční léčbě.

Infliximab vede ke kompletnímu zhojení sliznice při ulcerózní kolitidě

Infliximab, monoklonální protilátka proti tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (TNF-alfa), je mimo jiné indikován jako léčba druhé volby při ulcerózní kolitidě. Výsledky post-hoc analýz dvou klinických, placebem kontrolovaných studií ukázaly, že jeho podávání vedlo u více než poloviny pacientů ke kompletnímu zhojení mukózy. Informovali o tom vědci z Mayo kliniky na Digestive Disease Week 2008.Všechny novinky