Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Objeven nový protizánětlivý mechanismus střevní sliznice

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 18.4.2008

Objeven nový protizánětlivý mechanismus střevní sliznice

Za první linii obrany před patogenními mikroorganismy v trávicím traktu se považují buňky imunitního systému. Podle posledních výzkumů ale nezanedbatelnou roli hrají i enterocyty. Toto překvapující tvrzení publikoval v časopise Cell Host & Microbe v březnu tým vědců z McGill University.

Tento poznatek bude možná předcházet významným změnám v terapeutickém přístupu k nespecifickým střevním zánětům a k průjmovým onemocněním.

Po svém průniku do organismu se patogenní typy Escherichia coli předtím, než se jim podaří do buněk vpravit své produkty, vážou na epiteliální buňky. Jejich kontakt spustí obrannou reakci enterocytů přes NOD receptor. Touto cestou je zahájena imunitní odpověď a jsou uvolňovány antimikrobiální peptidy – defenziny. Defenziny napadají bakteriální stěnu, a také hrají roli v aktivaci imunitní odpovědi a v modulaci zánětlivé reakce.

Znalost tohoto mechanismu rozšiřuje naše vědomosti o průběhu imunitních reakcí v gastrointestinálním traktu a dokazuje, že v počátku tyto reakce závisí především na buňkách střevní sliznice, nikoliv na lymfocytech.

Studie také demonstruje, jak je tato imunitní odpověď regulována kaspázou 12, která inhibuje syntézu defenzinů. Tím je omezena reakce střevní sliznice na přítomnost bakterií, která působí prudkou zánětlivou reakci doprovázenou těžkým průjmem a mnoha dalšími symptomy.

Kaspáza 12 je cysteinová proteáza, která se účastní regulace zánětlivých dějů. Aktivuje prozánětlivé cytokiny, jako jsou například interleukiny IL-1 a IL-18.

V budoucnu by tyto poznatky mohly být využity při cílené léčbě střevních zánětlivých specifických i nespecifických onemocnění. Přesné příčiny vzniku Crohnovy nemoci nejsou známy, ví se ale, že patogeneze nemoci je spojena mimo jiné právě i s mutací NOD receptorů.

Podle autorů studie se nabízejí tři možná vysvětlení příčiny vzniku Crohnovy nemoci:

  • mutace NOD receptorů může způsobit nedostatečnou „citlivost“ sliznice na přítomnost bakterií
  • nebo hyperaktivitu imunitního systému.
V obou případech dojde k nadměrné zánětlivé reakci proti přirozené bakteriální střevní flóře.
  • Za třetí je také možné, že proces je způsoben excesivním chronickým zánětem proti patogenním mikroorganismům.

V každém případě nové závěry vedou k vyhlídce dalšího možného terapeutického přístupu. Ovlivnění aktivity kaspázy 12 by se mohlo stát novou možností pro kauzální terapii Crohnovy nemoci.

Zdroj: Cell Host & Microbe March 2008, McGill University Health Centre
New Defense Mechanism Against Intestinal Inflammation Found

(hak)

 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 Všechny novinky