Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Nový protokol podávání enterální výživy u dětských pacientů s Crohnovou nemocí

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 6.8.2013

Nový protokol podávání enterální výživy u dětských pacientů s Crohnovou nemocí

Enterální výživa (EV) je považována za efektivní terapeutickou modalitu navození remise u dětí s Crohnovou nemocí (CD). Standardní protokol podávání EV vyžaduje k navození remise hrazení 100 % kalorické potřeby. V červnovém vydání Inflammatory Bowel Diseases však byly publikovány výsledky zajímavé studie amerických autorů z Filadelfie. Ti se pokusili určit, jestli by bylo k navození remise postačující podat formou EV 80–90 % pacientovy kalorické potřeby. Tento přístup by tak pacientovi umožnil přijmout zbytek kalorií formou normální diety.

Autoři tedy retrospektivně zhodnotili údaje zaznamenané v Children’s Hospital of Philadelphia v letech 1998–2010. Remise (hodnoceno jako pokles PCDAI pod 10 bodů) a odpověď na terapii (pokles PCDAI skóre alespoň o 12,5 bodu) byly hodnoceny před a po terapii EV. Z-skóre hmotnosti a laboratorní parametry byly hodnoceny u všech účastníků studie.

Průměrný věk pacientů byl 12,8 roku (5,1–17,4). 67 % pacientů byli chlapci a 33 % dívky. Dosažení remise a odpovědi na terapii bylo hodnoceno ve skupině 23 jedinců. Na léčbě EV v novém režimu došlo k poklesu hodnot FW (p < 0,0001) i CRP (p < 0,02) a k vzestupu hladin albuminu (p < 0,03). Vstupní PCDAI skóre bylo 26,9, na terapii pokleslo na hodnotu 10,2 (p < 0,0001). K navození remise došlo u 65 % dětí a k odpovědi na terapii u 87 % dětí v průběhu průměrné doby sledování dvou měsíců (1–4 měsíce).

Při navození remise u dětských pacientů s CD se zdá být tento nový protokol podávání EV efektivní, přispívá ke vzestupu hmotnosti i zlepšení laboratorních parametrů. Nový protokol by mohl vést ke zlepšení tolerance EV a compliance pacientů. Autoři plánují ověřit tento nový přístup prospektivními studiemi.

(mik)

Zdroj: Gupta K., Noble A, Kachelries K. E. et al. A novel enteral nutrition protocol for the treatment of pediatric Crohn’s disease. Inflamm Bowel Dis. 2013 Jun; 19 (7): 1374–8; doi: 10.1097/MIB.0b013e318281321b.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nová definice remise Crohnovy nemoci

Hodnocení aktivity Crohnovy nemoci (CD) pouze na základě klinických příznaků může vést při rozhodování o další léčbě ke vzniku komplikací či chyb.

Atypický fenotyp u dětských pacientů s UC – výsledky analýzy registru EUROKIDS

Stanovení definitivní diagnózy ulcerózní kolitidy (UC) může být někdy u pediatrických pacientů velmi náročné. Nález izolované kolitidy s určitými překryvnými znaky bývá totiž běžný i u dětí s Crohnovou nemocí (CD) a stejně tak nejsou neobvyklé ani atypické fenotypy UC.

Adenomy u nespecifických střevních zánětů zvyšují riziko pokročilé neoplazie

Není stále jasné, zdali pacienti s nespecifickými střevními záněty (NSZ), u kterých se objeví adenomy, mají vyšší riziko rozvoje high-grade dysplazie (HGD) či kolorektálního karcinomu (CRC) než pacienti bez NSZ se sporadickými adenomy.Všechny novinky