Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Nový nástroj k posouzení endoskopické závažnosti ulcerózní kolitidy – index endoskopické závažnosti ulcerózní kolitidy (UCEIS)

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 9.4.2012

Nový nástroj k posouzení endoskopické závažnosti ulcerózní kolitidy – index endoskopické závažnosti ulcerózní kolitidy (UCEIS)

Velká variabilita v hodnocení endoskopických nálezů vybízí k nalezení a stanovení vhodných popisných parametrů, které by usnadnily a zobjektivnily hodnocení závažnosti ulcerózní kolitidy (UC). Mezinárodní tým gastroenterologů se proto snažil posoudit rozdíly v celkovém hodnocení endoskopické závažnosti a také intra- a interindividuální variabilitu dosud používaných popisných termínů. Následně se pak pokusili vytvořit index endoskopické závažnosti ulcerózní kolitidy.

Za tímto účelem provedli dvoufázovou studii, v rámci které bylo použito celkem 670 videozáznamů sigmoidoskopie pacientů s Mayo skóre 0–11 a doplněno o 10 videozáznamů získaných od pěti lidí, kteří netrpěli UC, a pěti hospitalizovaných pacientů s akutně probíhající závažnou UC. Ve fázi I prohlédl každý z 10 investigátorů 16/24 videozáznamů, aby tak posoudil shodu v Baronovu skóre s hlavním posuzujícím a dohodnutými definicemi 10 endoskopických popisných termínů. Ve fázi II pak každý z 30 různých investigátorů hodnotil 25/60 různých videozáznamů a posuzoval zmiňované popisné termíny, přičemž zároveň hodnotil i celkovou závažnost na vizuální analogové stupnici 0–100. Variabilita každého z těchto popisných termínů byla statistiky ověřena. K predikci celkové endoskopické závažnosti na základě stanovených popisných termínů byl použit smíšený lineární regresní model.

Mezi investigátory fáze I a hlavním posuzujícím byla nalezena 76% shoda při používání popisu "závažné postižení", ale pouze 27% shoda týkající se popisu "normální sliznice". Ve fázi II varírovaly vážené hodnoty κ pro 10 popisných termínů v rozmezí od 0,34 do 0,65 a 0,30 až 0,45 v rámci a mezi jednotlivými hodnotícími lékaři. Výsledný popisný model pak zahrnoval cévní kresbu (normální/neúplná/kompletně vymizelá), krvácení (žádné/slizniční/mírné luminální/středně těžké nebo těžké luminální), eroze a vředy (žádné/eroze/povrchové vředy/hluboké vředy), každý bod s přesnými definicemi, což vysvětluje 90 % rozdílných hodnocení (PR2, Akaike Information Criterion) v celkové endoskopické závažnosti. Predikce pak varírovaly od 4 do 93 na 100 bodové stupnici (od normální po nejhorší endoskopickou závažnost).

Tato zjištění dokladují, že index endoskopické závažnosti UC (UCEIS) velice přesně predikuje celkové hodnocení endoskopické závažnosti UC. Bude však zapotřebí dalších studií k ověření jeho validity, než jej bude možné použít jako definitivní měrný nástroj v klinické praxi nebo klinických studiích.

(mik)

Zdroj: Travis S. P. et al. Developing an instrument to assess the endoscopic severity of ulcerative colitis: the Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity (UCEIS). Gut. 2012 Apr; 61 (4): 535–42; doi: 10.1136/gutjnl-2011-300486

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nové pohledy na etiologii zánětlivých střevních onemocnění

Mezi nejčastější chronická zánětlivá onemocnění (IBD, inflammatory bowel disease) patří ulcerózní kolitida a Crohnova choroba. Procento nově nemocných v posledních letech narůstá a lze předpokládat, že tento nepříznivý trend bude nadále pokračovat.

Časná odpověď na kombinovanou terapii perorálním a topickým mesalazinem u pacientů s ulcerózní kolitidou

Pro pacienty s ulcerózní kolitidou (UC) může být rychlé vymizení obtíží zásadní pro jejich ujištění o potřebě a účinnosti terapie, a to zejména poté, co bylo prokázáno, že nonadherence zvyšuje riziko vzniku klinických relapsů.

Sporadické adenomy a adenoma-like dysplazie u pacientů s ulcerózní kolitidou podstupujících polypektomii

U pacientů s ulcerózní kolitidou (UC) se setkáváme se zvýšeným rizikem vzniku kolorektálních dysplazií a karcinomu.Všechny novinky