Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

NOD2 genotyp a komplikovaný průběh Crohnovy nemoci – výsledky metaanalýzy

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 19.12.2011

NOD2 genotyp a komplikovaný průběh Crohnovy nemoci – výsledky metaanalýzy

Crohnova nemoc mívá často v době manifestace čistě zánětlivý charakter, u velké skupiny pacientů však časem dojde k rozvoji striktur a píštělí. Mnohé studie již naznačily, že mutace NOD2 jsou spojeny s variabilním, ale nicméně zvýšeným rizikem komplikovaného průběhu nemoci. Přesný a dostatečně silný prediktor komplikovaného průběhu nemoci by tak mohl pomoci při rozhodování o časném použití biologické terapie u vysoce rizikových pacientů. Autoři provedli systematický přehled a metaanalýzu s cílem odhadnout prediktivní hodnotu popsaných NOD2 mutací (jako p.R702W, P.G908R a p.Leu1007fsX1008) při odhadu komplikovaného průběhu nemoci.

Prohledáváním databází MEDLINE, EMBASE a Web of Science bylo nalezeno celkem 917 relevantních prací. Kritériem pro zahrnutí konkrétní práce do analýzy byla specifikace genetické mutace u jednotlivých pacientů a popis fenotypu nemoci dle Vídeňské klasifikace [zánětlivé (B1), strikturující (B2) a fistulující (B3) onemocnění]. Tato kritéria splňovalo 49 studií čítajících celkem 8 893 pacientů, z nichž u 2 897 byla prokázána NOD2 mutace.

Relativní riziko (RR) komplikovaného průběhu nemoci (B2 a B3) za přítomnosti některé z NOD2 mutovaných alel bylo 1,17 (P < 0,001). Mutovaná alela p.G908R byla spojena s RR komplikovaného onemocnění 1,33 (95% CI 1,11–1,60, p = 0,002). Mutace NOD2 nepredikovala perianální onemocnění (p = 0,4). RR potřeby chirurgického řešení bylo 1,58 (95% CI 1,38–1,80, p < 0,001). Byla patrna značná různorodost ve všech studiích [I(2) = 66,7 %]. Na základě logistické regrese těchto dat byla senzitivita přítomnosti jakékoliv mutace v predikci komplikovaného průběhu nemoci 36 % a specificita 73 %.

Přítomnost jedné NOD2 mutace predikovala 8% zvýšení rizika komplikovaného průběhu nemoci (B2 a B3) s nárůstem rizika o 41 % v případě dvou mutací. Riziko chirurgického výkonu bylo zvýšeno o 58 % v přítomnosti jakékoliv NOD2 mutace, zatímco průběh perianálního onemocnění se nezměnil. Prediktivní síla spojená s jednou NOD2 mutací byla slabá. RR komplikovaného průběhu nemoci za přítomnosti některé z NOD2 mutací bylo pouze 17 % napříč 36 studiemi. Nicméně přítomnost dvou NOD2 mutací predikovala vznik komplikovaného onemocnění se specificitou 98 %. Tyto údaje neposkytují dostatečné důkazy, které by podporovaly použití top-down terapie v případě přítomnosti pouze jedné NOD2 mutace. Nicméně naznačují, že včasně cílená intenzivní terapie u vysoce rizikových pacientů s dvěma NOD2 mutacemi by mohla být prospěšná, a to v případě, že prospektivní studie prokážou změny v přirozeném průběhu nemoci u této podskupiny pacientů.

(mik)

Zdroj: Adler J. et al. The prognostic power of the NOD2 genotype for complicated Crohn's disease: a meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2011 Apr; 106 (4): 699–712; doi: 10.1038/ajg.2011.19

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv zánětlivých střevních onemocnění na pubertální růst

K častým příznakům zánětlivých střevních onemocnění v dětském věku patří opoždění puberty a porucha růstu. V říjnovém on-line vydání časopisu Hormone Research in Paediatrics byla publikovaná práce zabývající se blíže danou problematikou, a to konkrétně vlivem Crohnovy nemoci (CD) a ulcerózní kolitidy (UC) na pubertální růstový spurt.

Prognostické faktory pooperačních komplikací u pacientů s IBD

Navzdory pokrokům v lékařské péči o pacienty se zánětlivým střevním onemocněním (IBD) je chirurgické řešení často nevyhnutné. Predikce pooperačních komplikací a dopadů je pak důležitá při rozhodování o tom, kteří pacienti by mohli z chirurgického zákroku nejvíce profitovat.

Asociace mezi variantami genu ABCB1 (MDR1) a kortikodependencí u dětí s Chronovou nemocí

Kortikosteroidy (CS) efektivně navozují remisi u pacientů se středně závažnou a těžkou formou Crohnovy nemoci (CD). Kortikodependence je nicméně u dětí významným klinickým problémem spojeným s četnými vedlejšími účinky léčby.Všechny novinky