Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

MR enterografie tenkého střeva: stanovení obtíží u Crohnovy choroby

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 17.8.2012

MR enterografie tenkého střeva: stanovení obtíží u Crohnovy choroby

Enterografie využívající magnetické rezonance neboli MR enterografie (MRE) se u pacientů s Crohnovou chorobou rychle stává radiologickým vyšetřením první volby. U tenkého střeva dokáže rozlišit jak komplikace mimostěnového charakteru, tak i ty postihující stěnu. Tím, že toto vyšetření nepředstavuje radiační zátěž a má vysokou rozlišovací schopnost, stává se vhodné pro pacienty, kteří vyžadují dlouhodobé sledování. Klíčové v léčebném postupu je správné posouzení aktivity nemoci. Klinická hodnocení, endoskopické a histologické nálezy, byly tradičně užívány jako vedlejší ukazatelé. Ke stanovení co možná nejvhodnější léčby je důležitá diskuze multidisciplinárního týmu složeného z radiologa, gastroenterologa, histopatologa a chirurga. MR enterografie poskytuje odpovědi v těchto oblastech:

Rozsah postižení střeva při prvním vyšetření

Normální tloušťka stěny by při adekvátním roztažení neměla překročit 3 mm. Pokud je nedostatečná distenze, zvláště u kliček jejuna, stav nemoci může být pod- či nadhodnocen. Časné projevy onemocnění charakterizované pouze alterovanou mukózou nemusí být na MRE vůbec rozlišeny. Postižení střevní stěny může být symetrické i asymetrické, kdy může větší postižení na hranici mezenteria vést k obrazu pseudodivertiklu.

Rozlišení mezi aktivním zánětem a strikturami

Aktivní zánět je charakterizován akutními klinickými symptomy a zvýšením sérologických zánětlivých markerů. Endoskopie s biopsií či bez ní se užívá k přímému posouzení stupně zánětu. Jde ovšem o invazivní techniku, která je vymezena pro kolon a distálních 20–30 cm ilea. V metaanalýze 7 studií (140 pacientů) zaměřených na určení stupně onemocnění byl pomocí MRI správně určen stupeň v 91 % všech případů. Kromě toho byla prokázána přímá pozitivní korelace mezi stupněm akutního zánětu daného histopatologií a stupněm ztluštění stěny na MRE.

Rozlišení penetrujícího onemocnění a rozvoje extramurálních komplikací

Kvůli transmurálním zánětům a penetrujícím ulceracím se mohou u aktivní formy Crohnovy choroby rozvinout fistuly a sinusy v postižené oblasti. Bylo zjištěno, že MRE má celkovou senzitivitu pro fistuly a dutiny větší než 75 % a specificitu má 100 % v porovnání s MR enteroklýzou a konvenční enteroklýzou. Kromě toho umí MRE rozlišit flegmony malého rozsahu v mezenteriu či heterogenní abscesové kolekce, které mohou později vést k perforaci. Tyto je nutné odhalit pro intervenci, ať již nasazením antibiotik, či případnou drenáží.

Posouzení odpovědi na léčbu

Dosud nebyly v tomto ohledu publikovány žádné studie. MRE ovšem může prokázat významný pokles zánětlivé aktivity, který se v daném místě projeví redukcí ztluštění stěny či zmenšením otoku.

Detekce nového zánětu po operaci

Objevení nové léze endoskopií po operaci se v místě anastomózy objevuje až u 80 % pacientů. MRE spolu s MR enteroklýzou se ukazují být vhodnou alternativou k ileokolonoskopii, která může být u některých pacientů kontraindikována. Mohou zvyšovat šanci správně určit rizikové pacienty.

Závěr

MRE může být užitečná jak u stanovení diagnózy, tak i v průběhu onemocnění. Velikou výhodou je nízká radiační zátěž pacienta a schopnost odhalit komplikace jak ve stěně střeva, tak i extramurální. V kombinaci s krevními biomarkery a endoskopií může ošetřujícímu lékaři pomoci rozlišit mezi zánětlivou stenózou zvládnutelnou léky a fibrostenotickou chorobou vyžadující chirurgický zákrok.

(dak)

Zdroj: Griffin N. et al. Small bowel MR enterography: problem solving in Crohn’s disease. Insights Imaging. 2012 June; 3 (3): 251–263, doi:10.1007/s13244-012-0154-3

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Význam a stav výživy u pacientů s nespecifickým střevním zánětem

U pacientů s nespecifickým střevním zánětem (IBD) je zhoršený stav výživy v antropometrických (BMI, tloušťka kožní řasy) i biochemických ukazatelích (hladiny minerálů, stopových prvků a dalších v krvi), na čemž se podílí složení stravy a aktivita zánětu.

Pacienti se zánětlivým střevním onemocněním prokazují neregulované odpovědi na mikrobiální DNA

Kritickou úlohou střevního epitelu je jeho schopnost rozlišovat mezi patogeny a komenzály a také schopnost na ně odpovídajícím způsobem reagovat.

Vliv imunosupresivní terapie na imunitní odpověď na pneumokokovou vakcinaci u pacientů se zánětlivým střevním onemocněním

Se stále častějším použitím imunomodulátorů a inhibitorů TNF-alfa v terapii zánětlivých střevních onemocnění (IBD) je doporučováno v rámci prevence vzniku oportunní pneumonie očkování proti pneumokoku.Všechny novinky