Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Mesalazin v navozování remise ulcerózní kolitidy: rychlost a další parametry

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 29.3.2017

Mesalazin v navozování remise ulcerózní kolitidy: rychlost a další parametry

Přehledový článek porovnal různé lékové formy a dávky mesalazinu s ohledem na to, jak rychle a úspěšně navozují klinickou odpověď či remisi ulcerózní kolitidy (UC).

Úvod

Mesalazin ze skupiny aminosalicylátů je lékem první volby v léčbě UC. Je účinný jak v indukční terapii pro navození klinické odpovědi a remise zánětu, tak pro udržovací terapii. K častým klinickým otázkám spojeným s používáním mesalazinu patří optimální dávka pro navození léčebné odpovědi a doba, za kterou je možno odpověď či kompletní remisi očekávat.

Rychlost a pravděpodobnost indukce remise

Po 6–8 týdnech užívání při aktivní UC dochází ke klinické odpovědi u 60–70 % pacientů a k remisi u 40–70 % pacientů. 30–80 % pacientů po této době vykazuje zlepšení endoskopického nálezu ve smyslu hojení sliznice. Metaanalýza studií zaměřených na použití mesalazinu v indukční terapii ukázala, že průměrná účinnost mesalazinu v navozování klinické remise dosahuje 42 %, ve srovnání s 24 % v případě placeba.

Role velikosti dávky

Významný rozdíl v procentu navození remise mezi vysokými a nízkými dávkami mesalazinu byl prokázán pouze u některých preparátů, vztah dávky k celkové míře navození remise tak zůstává nejasný. Vyšší dávky mesalazinu si však vedou významně lépe, přinejmenším co se týče rychlosti indukce remise. Po 14 dnech terapie nastupuje remise u 43 vs. 30 % pacientů. Vyšší dávka také přináší významně rychlejší úlevu od symptomů (po 19 vs. 29 dnech) a lepší míru hojení sliznice po 6 týdnech léčby (80 vs. 68 %). V citované metaanalýze šlo konkrétně o porovnávání dávky 4,8 g/den s dávkou 2,4 g/den.

Léková forma a standardizace výzkumu

Publikované klinické studie používají různé definice a skórovací systémy pro hodnocení klinické odpovědi a remise UC. Kvůli těmto odlišnostem je jen málo studií, které by umožnily přímo porovnat účinnost jednotlivých lékových forem mesalazinu při indukci remise. Všechny lékové formy mesalazinu – různé druhy preparátů jak topických (čípky, gely, pěny, klyzmata), tak perorálních (s prodlouženým uvolňováním závislým na čase či na pH) – se však v minulosti ukázaly jako účinné v léčbě aktivního zánětu. Jejich výběr i případné kombinace se řídí charakteristikami konkrétního pacienta.

(luko)

Zdroj: Ham M., Moss A. C. Mesalamine in the treatment and maintenance of remission of ulcerative colitis. Expert Rev Clin Pharmacol 2012; 5 (2): 113−123, doi: 10.1586/ecp.12.2.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Jak vylepšit adherenci k léčbě nespecifických střevních zánětů − tipy pro praxi

Zhruba polovina pacientů léčených dlouhodobě pro nespecifické střevní záněty (IBD) je neadherentní k léčbě. Výsledky následujících studií naznačují, jak tyto pacienty identifikovat a jak k nim přistupovat.

Nákladová efektivita a vliv léčby aktivní ulcerózní kolitidy mesalazinem na kvalitu života při dávkování 4 g 1× denně nebo 2 g 2× denně

Zlepšení compliance s léčbou u pacientů s aktivní ulcerózní kolitidou (UC) pravděpodobně vede k vyšší efektivitě zdravotní péče, protože zkracuje období aktivity UC. Autoři studie publikované v prestižním odborném periodiku Journal of Crohn’s and Colitis se pokusili zhodnotit, zda je u aktivní UC podávání mesalazinu v dávkování 1× denně (OD) ekonomicky výhodnější než podávání ve 2 denních dávkách (BD). Výsledky léčby a její cenu hodnotili na základě nedávno publikované randomizované studie.

Picoprep − kontaktní laxativum k vyprázdnění střeva v novém dávkování, které zajistí lepší kvalitu přípravy

Picoprep je prášek určený k přípravě perorálního roztoku s pomerančovou příchutí, který je u dospělých, dospívajících a dětí starších 1 roku indikován k vyprázdnění střev před rentgenovým či endoskopickým vyšetřením nebo před otevřenou střevní operací. Nyní je k dispozici v novém dávkování, které zajistí lepší kvalitu přípravy střeva před výkonem.Všechny novinky