Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Mesalazin je u pacientů s vysoce rizikovým střevním zánětlivým onemocněním vhodnou profylaxí kolorektálního karcinomu

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 5.6.2008

Mesalazin je u pacientů s vysoce rizikovým střevním zánětlivým onemocněním vhodnou profylaxí kolorektálního karcinomu

Na 72. výročním setkání organizovaném American College of Gastroenterology byly prezentovány výsledky studie, podle které může užívání mesalazinu u pacientů s nespecifickými střevními záněty přispět ke snížení rizika vzniku kolorektálního karcinomu. K tomuto závěru dospěli lékaři z Henry Ford Hospital v Detroitu ve studii, která porovnávala 23 pacientů a kontrolní skupinu s podobnými rizikovými faktory. Pacienti měli srovnatelné hodnoty BMI, podobnou rodinou anamnézu IBD a kolorektálního karcinomu a obdobný vztah ke kouření.

Výsledkem studie bylo zjištění, že 100 % pacientů s ulcerózní kolitidou, u kterých se neobjevil kolorektální karcinom, užívalo profylakticky mesalazin. Mezi pacienty s ulcerózní kolitidou, u kterých byl kolorektální karcinom diagnostikován, užívalo mesalazin pouze 76,9 %.

Tyto výsledky podporují myšlenku, že existuje asociace mezi užíváním mesalazinu a nižším rizikem rozvoje kolorektálního karcinomu. Podle regresní analýzy pak celková dávka mesalazinu vyšší než 5 068 g byla u pacientů s idiopatickými střevními záněty spojena se snížením rizika rozvoje kolorektálního karcinomu o 86 % ve srovnání s těmi, kteří byli zatíženi podobnými rizikovými faktory, ale mesalazin dlouhodobě neužívali.

Je ale nutné si uvědomit, že i když jde o velmi zajímavé závěry, byla studie prováděna pouze na velmi malé skupině, a proto je zapotřebí ověřit preventivní účinek mesalazinu na větším souboru pacientů.

Pacienti s IBD jeví nízkou adherenci k doporučenému screeningu

Pacienti s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou jsou vystaveni nepoměrně větším riziku rozvoje kolorektálního karcinomu, a proto by měli být pravidelně sledováni. Screening ale těmito skupinami pacientů nebývá dodržován.

Kromě slabé adherence k léčbě se u pacientů s nespecifickými střevními záněty vyskytují i problémy s účastí na doporučeném screeningu. Zdaleka nejde pouze o problém amerických pacientů, v České republice je situace obdobná.

V další studii, na které spolupracovali lékaři z Univerzity v San Francisku a z Kaiser Permanente v severní Kalifornii , byl zkoumán počet spolupracujících pacientů a jejich přístup k doporučeným pravidelným kolonoskopickým vyšetřením. Intenzivní program kolonoskopického screeningu a dohledu je u pacientů s ulcerózní kolitidou doporučen k včasnému záchytu počínajících stadií kolorektálního karcinomu.

Této studie se zúčastnilo 358 pacientů s ulcerózní kolitidou, u kterých přicházel v úvahu pravidelný screening. Pouze třetina z těchto pacientů podstoupila během čtyřleté periody (2001–2004) alespoň jedno vyšetření. Z těchto 123 pacientů jich pouze polovina absolvovala kolonoskopické vyšetření. Z výsledků bohužel vyplývá, že pouze 18 % vysoce rizikových pacientů s ulcerózní kolitidou se drží doporučeného harmonogramu screeningových vyšetření.

Zdroj:

  • American College of Gastroenterology (2007, October 15).
    Mesalamine Linked To Cancer Protection For High Risk Inflammatory Bowel Disease Patients.

(hak)

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Při výzkumu pozadí onemocnění se uplatní zjišťování polymorfismu v jediném nukleotidu (SNP)

Cílem studie publikováné v březnovém vydání časopisu Genes and Immunity bylo lokalizovat gen, který je zodpovědný za rodinné predispozice k IBD. Při předchozích postupech, které se zaměřily na polymorfismus mikrosatelitů, nebylo dosaženo potřebných informací, a proto přistoupili vědci k vyhledávání jednonukleotidových polymorfismů (SNP)

Odhaleny další geny, které jsou možná zodpovědné za vznik Crohnovy nemoci

Rozsáhlá dlouhodobá studie amerických a kanadských lékařů zkoumala vliv genetických predispozic na rozvoj idiopatických střevních zánětů. Byly objeveny nové úseky genomu asociované se zvýšeným výskytem Crohnovy nemoci, a také se prokázalo, jaké geny jsou zodpovědné za to, že u aškenázských Židů existuje zvýšená pravděpodobnost rozvoje nespecifických střevních zánětů.

Interleukin 22 hraje roli v modulaci zánětlivého procesu u ulcerózní kolitidy

Vědci z Bostonské univerzity se ve svém výzkumu věnovali úloze interleukinu 22 v patogenezi nespecifických střevních zánětů. Jak u ulcerózní kolitidy, tak i u Crohnovy nemoci hraje interleukin 22 (IL-22) roli v modulaci aktivity zánětlivého procesu a intenzity imunitní odpovědi. Předpokládalo se, že tento interleukin může uvedené děje posilovat, ale i oslabovat.Všechny novinky