Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Léčba nespecifických střevních zánětů v těhotenství z pohledu pacientek

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 1.3.2014

Léčba nespecifických střevních zánětů v těhotenství z pohledu pacientek

Nespecifické střevní záněty postihují mladé jedince, často i ženy ve fertilním věku. Většina z nich má obavy z vlivu medikace (kortikoidy, azathioprin, mesalazin) na těhotenství. Podstatně méně informací mají pacientky o negativním vlivu exacerbace IBD na výsledek těhotenství.

Dostupná data ukazují, že exacerbace nespecifických střevních zánětů (Inflammatory Bowel Disease – IBD) v těhotenství zhoršuje průběh těhotenství i porodu a má negativní vliv na plod. Velmi málo se ale ví o pohledu pacientek na léčbu IBD v těhotenství a vlivu exacerbace na průběh těhotenství.

Cílem autorů předkládané studie bylo zjistit údaje o průběhu těhotenství a porodu od pacientek s IBD a prozkoumat chápání léčby IBD v těhotenství samotnými pacientkami a jeho vliv na compliance v užívání doporučené medikace.

Studie byla provedena mezi pacientkami s IBD ve věku 18–50 let formou dotazníku, ve kterém pacientky vyplňovaly otázky ohledně těhotenství, porodu a vztahu hlavních nežádoucích účinků medikace, těhotenství a aktivity IBD. Dotazník zároveň obsahoval otázky na subjektivní vnímání léčby IBD pacientkami v době těhotenství.

Studie se celkem účastnilo 219 žen, z nichž 143 vyplnilo celý dotazník (68,1 %). U těchto žen proběhlo celkem 342 těhotenství, údaje o jejich průběhu a porodu se podařilo zjistit u 298 z nich. Vrozené vady byly ve skupině žen s IBD stejně časté jako v běžné populaci. Závažnější postižení byla častější ve skupině s těžkým průběhem nemoci v těhotenství (5/14 – 35,7 %) ve srovnání s těmi v klidové fázi (14/284 – 4,9 %), odds ratio byl 6,8 (95% CI 1,7–26,3; p = 0,006). Po zohlednění tíže onemocnění se nepodařilo prokázat, že by kterýkoli z užívaných léků (kortikoidy, azathioprin, mesalazin) ovlivňoval výsledek těhotenství. Většina pacientek (84 %) uvedla, že měly obavy ohledně vlivu medikace IBD na těhotenství. Tato obava byla podstatně větší než strach z exacerbace nemoci.

Nepodložený strach z nežádoucích účinků medikace na těhotenství je u žen s IBD poměrně rozšířený, naopak informace o škodlivém vlivu exacerbace IBD na těhotenství má jen velmi málo z nich. Je proto nutné, aby se gastroenterologové tomuto aspektu léčby u těhotných pacientek věnovali.

(epa)

Zdroj: Mountifield R. E., et al. Pregnancy and IBD treatment: this challenging interplay from a patients’ perspective. J Crohns Colitis. 2010 Jun; 4 (2): 176–82; doi: 10.1016/j.crohns.2009.10.001

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vývoj bakteriální mikroflóry se u pacientů s ulcerózní kolitidou po transplantaci stolice liší

Transplantace stolice je nová metoda, která se využívá v léčbě klostridiové kolitidy. Zkouší se ale i její využití v léčbě ulcerózní kolitidy. Vývoj dárcovské mikroflóry ve střevě příjemce je ale u jednotlivých pacientů značně rozdílný.

Rozdíly v managementu ulcerózní kolitidy u dětí a dospělých pacientů

Incidence IBD v posledních letech neustále narůstá a až čtvrtina nově diagnostikovaných případů se manifestuje u jedinců mladších 20 let. Vzhledem k tomu, že nízký věk v době diagnózy je doprovázen závažnějším průběhem nemoci a vyšším rizikem chirurgického výkonu, měla by být této skupině pacientů věnována zvláštní pozornost.

Probiotika obsahující Saccharomyces boulardii se ukázala jako neúčinná v prevenci relapsu Crohnovy choroby

Přestože některé dříve provedené studie potvrdily účinnost probiotik obsahujících kvasinkový kmen Saccharomyces boulardii v prevenci relapsu nespecifických střevních zánětů, studie nedávno prezentovaná v časopise Clinical Gastroenterology and Hepatology k takovému závěru nedospěla.Všechny novinky