Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Krevní transfuze v léčbě akutní anemie u nespecifických střevních zánětů

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 4.1.2010

Krevní transfuze v léčbě akutní anemie u nespecifických střevních zánětů

Alogenní krevní transfuze se často používá jako první volba při léčbě akutní anemie u pacientů se zánětlivým onemocněním střev, zejména pokud vznikla v důsledku gastrointestinální nebo peroperační krevní ztráty. Shrnout tento postup se pokusili lékaři z transfuzního oddělení ve španělském univerzitním městě Zaragoza. Svůj článek pak publikovali v odborném medicínském časopise World Journal of Gastroenterology.

Anemie je u nespecifických střevních zánětů nejčastěji způsobena nedostatečným vstřebáváním železa. Nejjednodušším řešením takto vzniklé anemie je podávání alogenních krevních transfuzí. Jejich podávání má ale kromě okamžitých přínosů, jakými jsou úprava hematokritu a hladiny hemoglobinu, i celou řadu nežádoucích vedlejších účinků.

Ty se bohužel neomezují pouze na akutní hemolytickou reakci, ale mohou vzniknout i febrilní nehemolytické potransfuzní reakce, bakteriální kontaminace, s transfuzí asociované akutní poškození plic a oběhové přetížení, a v neposlední řadě může touto cestou dojít i k přenosu téměř všech infekčních nemocí působených bakteriemi, viry, prvoky i priony. To může mít za následek zvýšené riziko nemocnosti a úmrtnosti. Na druhou stranu, nikdy se nepodařilo uspokojivě zdokumentovat hlavní cíl podávání krevní transfuze v takovýchto případech, totiž zvýšení spotřeby kyslíku v hypoxických tkáních.

U anemických pacientů trpících nespecifickými střevními záněty je bohužel podávání krevních transfuzí spojeno s vyrovnáváním poklesu hladiny hemoglobinu nezávisle na pacientově toleranci normovolemické anemie. Na důkazech založená klinická doporučení proto mají tendenci od podávání alogenních krevních transfuzí ustupovat a nahrazovat je buď autologními transfuzemi, nebo podáváním umělých farmakologických náhražek krevních derivátů. V tomto ohledu je trend zvyšovat předoperační odběry krve a snižovat tak počet podaných alogenních transfuzí, bohužel zatím neexistuje dostatek dat, aby bylo možné posoudit poměr rizika a přínosu pro pacienty.

Přesto se ale cesta umělých krevních derivátů a autologních transfuzí jeví jako velmi slibná do budoucna. Výzkum proto bude pokračovat i nadále, protože kombinace různých metod podávání krevních náhrad může pacientům trpícím nespecifickými střevními záněty nabídnout lepší vyhlídky na zvládnutí anemie po operaci.

(kam)

Zdroj:

  1. García-Erce JA, et al. Blood transfusion for the treatment of acute anaemia in inflammatory bowel disease and other digestive diseases. World J Gastroenterol 2009(Oct 7);15(37):4686-4694.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,6/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Životní jubilea podněcují pacienty ke screeningu nádorů

Screeningová vyšetření zaměřená na detekci nádorů jsou důležitým a poměrně snadno dostupným nástrojem k diagnostice raných fází onemocnění. Platí to zejména pro kolorektální karcinom. Ačkoli screeningová osvěta tohoto onemocnění probíhá dlouhodobě a v první linii, vyšetření dosud nepodstupuje tolik pacientů, jak by bylo žádoucí.

FDA varuje před riziky léčby inhibitory TNF u dětí

Podle analýzy americké FDA (Food and Drug Administration) zvyšují inhibitory TNF riziko lymfomů a dalších malignit u pediatrických pacientů, kterým jsou tyto léky podávány pro léčbu zánětlivých onemocnění, jako je například juvenilní revmatoidní artritida nebo Crohnova nemoc.

Pentasa nově ve formě rektální suspenze

Kombinované podání PENTASY (mesalazin) v perorální formě a ve formě rektální suspenze dosahuje lepších výsledků než samotná perorální terapie u pacientů s rozsáhlou mírně až středně aktivní ulcerózní kolitidou - výsledky randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie.Všechny novinky