Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Komorbidity u syndromu dráždivého tračníku

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 30.10.2010

Komorbidity u syndromu dráždivého tračníku

U pacientů se syndromem dráždivého tračníku (IBS) se často setkáváme s přidruženými negastrointestinálními příznaky, tzv. komorbiditami, které významně zvyšují náklady na zdravotní péči. Cílem studie amerických autorů proto bylo určit, jestli mají pacienti s IBS vyšší riziko specifických negastrointestinálních poruch, nebo vykazují spíše všeobecnou tendenci stěžovat si na více symptomů. Studie dále zjišťovala, jestli lze u pacientů s nespecifickým střevním zánětem (IBD) najít podobné negastrointestinální příznaky jako u pacientů s IBS, jestli lze přítomnost komorbidit odůvodnit přítomností psychického onemocnění a jestli byl jejich nadměrný počet pozorován u všech pacientů s IBS.

Ve studii bylo 3 153 pacientů s diagnózou IBS srovnáváno s 3 153 zdravými kontrolami shodujícími se ve věku a pohlaví a dále pak s 571 pacienty s IBD. Během 4letého sledování byly diagnózy kategorizovány jako gastrointestinální, psychické a somatické negastrointestinální, které byly dále rozděleny na diagnózy symptomatologické (stanoveny na základě symptomů udávaných pacientem) a laboratorní (na podkladě biologických markerů).

Celkem 48 z 51 symptomatologických a 16 z 25 laboratorních diagnóz se vyskytovalo častěji u pacientů s IBS než u zdravých kontrol. Nicméně nebyla zde prokázána žádná specifická spojitost. Infekce (bakteriální, virové i mykotické) a cévní mozkové příhody byly také častější ve skupině pacientů s IBS. U pacientů s IBD byly výsledky naopak podobné jako u zdravých kontrol. Závažnější somatické komorbidity byly spojeny se současně probíhajícím psychickým onemocněním. Abnormálně vysoký počet komorbidních diagnóz byl pozorován pouze u 16 % pacientů s IBS.

Autoři došli k závěru, že komorbidity u IBS souvisí s všeobecně častějším udáváním symptomů pacienty, a nemají tedy specifickou spojitost s IBS. Předpokládají, že komorbidity jsou ovlivňovány spíše předpojatým vnímáním symptomů pacienty, než aby vznikaly na podkladě společného patofyziologického mechanismu.

(mik)

Zdroj:

  1. Am J Gastroenterol 2007; 102: 2767–2776.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Riziko pozdějšího chirurgického výkonu u dětí s Crohnovou chorobou

Podle výsledků americké studie provedené pod vedením doktora LeLeika nevedlo časné zahájení imunomodulační terapie ke snížení rizika pozdějšího chirurgického výkonu v dutině břišní. Autoři se ve své práci podrobněji zabývali prediktory chirurgického výkonu u dětí s Crohnovou chorobou.

Jsou za syndrom dráždivého tračníku odpovědné infekce?

Syndrom dráždivého tračníku (IBS) se řadí k funkčním poruchám gastrointestinálního traktu. Podobně se po dlouhá léta pohlíželo i na vředovou chorobu gastroduodena, než bylo prokázáno, že klíčovým etiologickým agens pro vznik této nemoci je bakterie Helicobacter pylori....

Fekální laktoferin – nový marker, který odliší zánětlivé střevní onemocnění od syndromu dráždivého tračníku?

Nespecifické střevní záněty (IBD) a syndrom dráždivého tračníku (IBS) jsou nemoci, které se mohou často prezentovat podobnými symptomy. Studie britských autorů se zabývala hledáním nového markeru zánětu, přičemž svoji pozornost vědci zaměřili na využití fekálního laktoferinu u pacientů s IBD, IBS a u zdravých kontrolních osob.Všechny novinky