Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Klinické, sérologické a genetické faktory spojené s výskytem pyoderma gangrenosum a erythema nodosum u pacientů s IBD

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 19.4.2014

Klinické, sérologické a genetické faktory spojené s výskytem pyoderma gangrenosum a erythema nodosum u pacientů s IBD

Pyoderma gangrenosum (PG) a erythema nodosum (EN) patří k nejčastějším kožním projevům zánětlivých střevních onemocnění (IBD). Nicméně jejich etiopatogeneze nebyla dosud zcela objasněna.

Březnové vydání Inflammatory Bowel Diseases přineslo výsledky studie případů a kontrol, která porovnávala charakteristiky IBD pacientů s dokumentovanou epizodou PG a/nebo EN s těmi, u kterých k výskytu PG nebo EN naopak nikdy nedošlo.

V rámci zmiňované studie bylo popsáno celkem 92 případů PG a 103 případů EN, u kterých byly k dispozici genetické i klinické údaje. Z toho ale pouze u 64 případů PG a 55 případů EN byly k dispozici také výsledky sérologické analýzy. V obou skupinách bylo menší zastoupení mužů (PG: OR 0,6, p = 0,009, a EN: OR 0,31, P = 0 < 0,0001). U jedinců s výskytem PG a/nebo EN bylo ve srovnání s kontrolami častěji přítomné postižení kolon, předchozí chirurgický výkon v souvislosti s IBD a také jiné než kožní extraintestinální projevy. U Crohnovy nemoci byl výskyt PG spojen se séropozitivitou antinukleárních protilátek (P = 0,03) a vyššími hladinami antinukleárních cytoplazmatických protilátek (P = 0,02). Výskyt PG byl spojen se známými IBD lokusy (IL8RA [P = 0,00003] a PRDM1 [0,03]), ale také s USP15 (4,8 × 10–6) a TIMP3 (5,6 × 10–7). Genetická spojitost s EN byla prokázána u známých IBD genů (PTGER4 [P = 8,8 × 10–4], ITGAL [0,03 ]), stejně jako i u SOCS5 (9,64 × 10–6), CD207 (3,14 × 10–6), ITGB3 (7,56 x 10–6) a rs6828740 (4q26; P < 5,0 × 10–8). Multivariační modely využívající klinické, sérologické a genetické charakteristiky predikovaly jak výskyt PG (plocha pod křivkou = 0,8), tak i EN (plocha pod křivkou = 0,97).

Kožní projevy u pacientů s IBD jsou tedy spojeny s výraznými genetickými rysy a podobnými klinickými charakteristikami, včetně rozvoje dalších extraintestinálních projevů.

(mik)

Zdroj: Weizman A. et al. Clinical, serologic, and genetic factors associated with pyoderma gangrenosum and erythema nodosum in inflammatory bowel disease patients. Inflamm Bowel Dis. 2014 Mar; 20 (3): 525–33; doi: 10.1097/01.MIB.0000442011.60285.68.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Malignity a mortalita dětských pacientů s IBD

Kombinace závažného fenotypu Crohnovy nemoci diagnostikovaného v dětském věku a potřeby intenzivní medikamentózní terapie může vést ke zvýšení rizika vzniku malignit i celkové mortality. Pracovní skupina pro IBD u dětí při ESPGHAN provedla nadnárodní studii hodnotící výskyt malignit a mortalitu u dětských pacientů s IBD.

Endoskopická balónová dilatace střevních striktur u Crohnovy nemoci

K relativně častým komplikacím Crohnovy nemoci patří i tvorba striktur. Endoskopická balónová dilatace (EBD) představuje v současné době velice cennou alternativu chirurgického zákroku. Nicméně donedávna bylo k dispozici málo údajů, které by potvrdily účinnost a bezpečnost tohoto přístupu.

Léčba nespecifických střevních zánětů v těhotenství z pohledu pacientek

Nespecifické střevní záněty postihují mladé jedince, často i ženy ve fertilním věku. Většina z nich má obavy z vlivu medikace (kortikoidy, azathioprin, mesalazin) na těhotenství. Podstatně méně informací mají pacientky o negativním vlivu exacerbace IBD na výsledek těhotenství.Všechny novinky