Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Intenzivní chemoterapie může být účinná u vysoce rizikových lokalizovaných karcinomů rekta

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 20.4.2010

Intenzivní chemoterapie může být účinná u vysoce rizikových lokalizovaných karcinomů rekta

Neoadjuvantní chemoterapie dvěma různými farmaky namísto jednoho předcházející standardní léčbě může mít dobré výsledky u vysoce rizikových potenciálně operabilních lokalizovaných karcinomů rekta. To je výsledek nové studie provedené na 105 pacientech a v lednu tohoto roku zveřejněné v on-line verzi časopisu The Lancet Oncology.

Pětileté přežití, pozorované u celkem 75 % rizikových pacientů léčených tímto způsobem, vypadá dobře ve srovnání se studiemi provedenými s jinými léčebnými postupy u pacientů s nižším rizikem a v časnějším stadiu primárního nádoru rekta (pětileté přežití od 63 do 68 %). Protože však je tato studie nerandomizovaná, jednoskupinová, mohou být její výsledky použity především pro formulaci hypotéz a pro design dalších klinických studií, nikoli však pro změnu klinické praxe.

Uvedená studie není jediná, která ukázala možné výhody neoadjuvantní kombinované chemoterapie u těchto pacientů. Stejný výzkumný tým již dříve ukázal, že dobré výsledky vykazuje kombinace fluorouracilu a mitomycinu C. Později se však stala preferovaným standardem kombinace oxaliplatina–fluoropyrimidin, a proto byl v současné studii použit capecitabin (fluoropyrimidin).

Autoři studie zdůrazňují také další aspekt své práce – intenzivní sledování pacientů po léčbě a pátrání po možné rekurenci onemocnění. Díky aktivnímu přístupu bylo 80 % z 26 rekurencí zachyceno v době, kdy byl pacient zcela asymptomatický. Pacienti absolvovali kontrolní vyšetření každé tři měsíce v průběhu prvního roku po léčbě, každých šest měsíců ve druhém roce a jednou za rok v letech 3, 4 a 5. Na konci každého roku v prvních dvou letech sledování bylo provedeno CT hrudníku, břicha a pánve. Sledování zahrnovalo také měření karcinoembryonálního antigenu při každém vyšetření.

Vedlejší účinky léčby zahrnovaly kožní projevy (42 % pacientů v průběhu chemoradioterapie) a průjmy (10 % pacientů v průběhu neoadjuvantní chemoterapie).

(vek)

Zdroje:
Chua Y. J. et al.: Neoadjuvant capecitabine and oxaliplatin before chemoradiotherapy and total mesorectal excision in MRI-defined poor-risk rectal cancer: a phase 2 trial. Lancet Oncol 2010. Publikováno on-line před tiskem dne 25. ledna 2010. doi: 10.1016/S1470-2045(09)70381-X
www.lecba-rakoviny.cz

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Genetické testování u kolorektálního karcinomu: kromě KRAS mutace existují další tři kandidáti

Idiopatické střevní záněty jsou spojeny se zvýšeným rizikem kolorektálního karcinomu. Podle nové italské studie by měli onkologové v budoucnu u svých pacientů s kolorektálním karcinomem testovat nejen přítomnost KRAS mutace, ale také výskyt tří dalších biomarkerů.

Poruchy spánku a zánětlivá střevní onemocnění

Poruchy spánku a nespecifické střevní záněty spolu mohou do jisté míry souviset. Vliv spánku na imunitní systém může při spánkových poruchách negativně ovlivňovat zánětlivé reakce. Na vztah mezi spánkem a střevními záněty se zaměřili vědci ze sekce gastroenterologie a výživy při Rush University Medical Center v Chicagu.

Spánková deprivace zhoršuje kolitidu a zpožďuje její hojení

Některé klinické studie ukazují negativní vliv poruch spánku a nedostatku spánku na zánětlivá střevní onemocnění. Ve studii popsané v následujícím textu skupina vědců z Rush University Medical Center v Chicagu a z Northwestern University v Evanstonu na myším modelu zjišťovala, zda existuje vztah mezi spánkovou deprivací a závažností a průběhem střevního zánětu.Všechny novinky