Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Infliximab vede ke kompletnímu zhojení sliznice při ulcerózní kolitidě

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 7.7.2008

Infliximab vede ke kompletnímu zhojení sliznice při ulcerózní kolitidě

Infliximab, monoklonální protilátka proti tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (TNF-alfa), je mimo jiné indikován jako léčba druhé volby při ulcerózní kolitidě. Výsledky post-hoc analýz dvou klinických, placebem kontrolovaných studií ukázaly, že jeho podávání vedlo u více než poloviny pacientů ke kompletnímu zhojení mukózy. Informovali o tom vědci z Mayo kliniky na Digestive Disease Week 2008.

Uvedených studií se zúčastnilo celkem sedm set dvacet pět pacientů se středně závažnou až závažnou formou ulcerózní kolitidy, přičemž léčba aminosalicyláty byla u těchto pacientů bez účinku. Cílem studií bylo sledovat bezpečnost a účinnost krátkodobě podávaného infliximabu (v dávce 5 mg/kg nebo 10 mg/kg podle tíže onemocnění) ve srovnání s placebem.

Pacienti byli rozděleni do podskupin podle závažnosti onemocnění. Odpověď na léčbu byla zjišťována po dvou a šesti týdnech terapie a následně každých osm týdnů až do dvacátého druhého týdne v první studii a čtyřicátého druhého týdne ve druhé studii.

Ve skupině, která užívala infliximab, byla po osmi týdnech léčby pozorována významně vyšší klinická odpověď na léčbu, klinická remise onemocnění a zhojení střevní mukózy, a to bez ohledu na závažnost onemocnění. Po třiceti týdnech léčby byly výsledky obdobné.

U pacientů se středně závažnou formou nemoci se v 71 procentech objevila klinická odpověď na léčbu, v 61 procentech případů došlo k remisi onemocnění a sliznice se zhojila v 73 procentech případů. U pacientů se závažnou formou onemocnění byla klinická odpověď na léčbu pozorována v 61 procentech případů, u 41 procent pacientů došlo k remisi a sliznice se zhojila ve 46 procentech případů.

Vědci upozornili, že ačkoliv jsou získané výsledky velmi povzbudivé, vzhledem k potenciálně závažným nežádoucím účinkům infliximabu zůstane tato léčba léčbou druhé volby. Nicméně infliximab by mohl být dobrou alternativou k terapii imunosupresivy.

Zdroj:

(zak)

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nespecifické střevní záněty jsou geneticky příbuzné s ankylozující spondylitidou

Výskyt nespecifických střevních zánětů i ankylozující spondylitidy lze sledovat častěji familiárně než sporadicky, dispozice k obojímu jsou předávány dědičně. Island je ideálním místem pro výzkum genetického pozadí některých onemocnění. Na rozdíl od USA i celé řady evropských států je s ohledem na kulturní, genetické i enviromentální faktory islandská populace relativně homogenní.

Mesalazin je u pacientů s vysoce rizikovým střevním zánětlivým onemocněním vhodnou profylaxí kolorektálního karcinomu

Na 72. výročním setkání organizovaném American College of Gastroenterology byly prezentovány výsledky studie, podle které může užívání mesalazinu u pacientů s nespecifickými střevními záněty přispět ke snížení rizika vzniku kolorektálního karcinomu...

Při výzkumu pozadí onemocnění se uplatní zjišťování polymorfismu v jediném nukleotidu (SNP)

Cílem studie publikováné v březnovém vydání časopisu Genes and Immunity bylo lokalizovat gen, který je zodpovědný za rodinné predispozice k IBD. Při předchozích postupech, které se zaměřily na polymorfismus mikrosatelitů, nebylo dosaženo potřebných informací, a proto přistoupili vědci k vyhledávání jednonukleotidových polymorfismů (SNP)Všechny novinky