Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Guidelines pro výběr zobrazovací metody u pediatrických pacientů s IBD

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 10.12.2012

Guidelines pro výběr zobrazovací metody u pediatrických pacientů s IBD

Nová studie publikovaná v American Journal of Roengenology se zaměřila na vytvoření guidelines pro výběr zobrazovací metody (především indikace vyšetření magnetickou rezonancí – MR – či počítačovou tomografií – CT) u dětí se zánětlivými střevními onemocněními (IBD). Veškeré postupy směřovala ke 3 standardním klinickým scénářům.

Scénář č. 1: Pacient se suspektní IBD

Snahou diagnostiky je co nejpřesněji stanovit rozsah a vážnost onemocnění. Neméně důležité je i případné rozlišení podtypu IBD.

Citlivost MR enterografie je srovnatelná s CT enterografií. Na základě dokonalejšího prostorového zobrazení však při potřebě rozlišení subtypu choroby jednoznačně vyhrává CT enterografie. Nezbytnou podmínkou vyšetření u dětí je využití technik snižujících radiační dávku. CT enteroklýza není vhodná z důvodu značné invazity vyšetření.

Scénář č. 2: IBD pacient s akutními symptomy (febrilie, peritonitida, leukocytóza)

Důraz je kladen na co nejrychlejší vyhodnocení situace. Vyloučení extraluminálních komplikací (perforace střeva, absces) je nezbytné.

Za diagnostickou jedničku je považováno CT po orálním podání kontrastní látky. Provedení je rychlé, spolehlivé a dětmi bývá dobře snášeno.

Scénář č. 3: IBD pacient s neakutní recidivou (abdominální bolest, průjem)

Vyšetření napomáhá zhodnocení dosavadní léčby. Zároveň stanovuje potřebu další farmakologické či chirurgické intervence.

Jako nejvhodnější byla vyhodnocena MR enterografie. Vysoká citlivost, spolehlivá detekce akutně probíhajícího zánětu a zobrazení bez užití ionizujícího záření je stěžejní. Právě obava z kumulativní radiace omezuje opakované použití CT u dětí s IBD.

Najít nejvhodnější zobrazovací metodu u pediatrických pacientů nebývá jednoduché. Lékař by měl uvážit přesnost metody, vhodnost vystavení dítěte radiaci a snášenlivost metody samotným pacientem.

(msd)

Zdroj: Michael S. Gee et all. Imaging of Pediatric Patients With Inflammatory Bowel Disease. American Journal of Roentgenology. October 2012, vol. 199, No. 4: 907–915; doi: 10.2214/AJR.11.7966

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ulcerózní kolitida v dětském věku spojena s autoimunitním onemocněním

Patogeneze zánětlivých střevních onemocnění (IBD) je multifaktoriální, přičemž u některých pacientů se navíc setkáváme současně se symptomy dalších autoimunitních onemocnění (AI).

Mesalazin je možné v léčbě ulcerózní kolitidy podávat jednou denně

Na kongresu ECCO (Evropean Crohns Colitis Organisation) v únoru 2012 v Barceloně byly prezentovány výsledky studie, která prokázala noninferioritu mesalazinu v dávce 4 g jednou denně v porovnání se standardní dávkou 2 g dvakrát denně u pacientů s aktivní ulcerózní kolitidou.

Lokální podání léku v mikročásticích je příslibem do budoucna pro pacienty s nespecifickými střevními záněty

První in vivo studie u lidí ukázala hromadění mikročástic podaných per rectum v lézích střevní sliznice u osob s nespecifickými střevními záněty.Všechny novinky