Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Genetické testování u kolorektálního karcinomu: kromě KRAS mutace existují další tři kandidáti

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 28.3.2010

Genetické testování u kolorektálního karcinomu: kromě KRAS mutace existují další tři kandidáti

Podle nové italské studie by měli onkologové v budoucnu u svých pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem testovat nejen přítomnost KRAS mutace, ale také výskyt tří dalších biomarkerů. Autoři studie tvrdí, že toto nové testování by mohlo téměř zdvojnásobit počet pacientů, kteří jsou identifikováni jako nevhodní k terapii protilátkami proti receptoru pro epidermální růstový faktor. Tato terapie je u těchto pacientů zbytečně nákladná a může je navíc ohrožovat nežádoucími účinky.

Přítomnost dalších mutací může snižovat počet kandidátů na biologickou léčbu

Předchozí studie ukázaly, že asi 40 % pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem je nositelem mutované formy genu KRAS, a tito pacienti nejsou vhodnými kandidáty pro biologickou léčbu panitumumabem nebo cetuximabem. Podle autorů italské studie se nyní ukazuje, že je možno identifikovat až 70 % pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, u nichž je tato léčba nevhodná, pokud se vezme v úvahu status dalších tří navrhovaných biomarkerů. Kromě testování mutací KRAS genu navrhují autoři testovat také geny BRAF a PIK3CA a zároveň zjistit expresi proteinu PTEN.

Rozsáhlejší studie jsou nezbytné

Podle dalších odborníků jsou výsledky uvedené studie sice slibné, avšak budou vyžadovat další zhodnocení a konečné potvrzení pomocí velkých randomizovaných klinických studií. Dosavadní data byla prozatím získána pouze malou retrospektivní analýzou 132 pacientů, kteří byli léčeni různými způsoby. Je dost možné, že ze tří nově navrhovaných markerů nebudou nakonec uznány všechny, avšak budoucí klinické využití alespoň jednoho z nich je pravděpodobné. Jako nejpravděpodobnější kandidát se jeví mutace genu BRAF.

Praktická užitečnost všech tří navrhovaných biomarkerů by mohla být známa relativně brzy, provést rozsáhlé studie by podle odborníků nebylo obtížné. Jakmile je jednou ze vzorků tkáně pacientů izolována DNA na určení KRAS mutace, je možné téměř zároveň provést také testy dalších biomarkerů.

(vek)

Zdroj:

  1. Sartore-Bianchi A. et al.: Multi-determinants analysis of molecular alterations for predicting clinical benefit to EGFR-targeted monoclonal antibodies in colorectal cancer, PLoS One 4 (10): e7287, 2009
  2. Léčba-Rakoviny.cz

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Poruchy spánku a zánětlivá střevní onemocnění

Poruchy spánku a nespecifické střevní záněty spolu mohou do jisté míry souviset. Vliv spánku na imunitní systém může při spánkových poruchách negativně ovlivňovat zánětlivé reakce. Na vztah mezi spánkem a střevními záněty se zaměřili vědci ze sekce gastroenterologie a výživy při Rush University Medical Center v Chicagu.

Spánková deprivace zhoršuje kolitidu a zpožďuje její hojení

Některé klinické studie ukazují negativní vliv poruch spánku a nedostatku spánku na zánětlivá střevní onemocnění. Ve studii popsané v následujícím textu skupina vědců z Rush University Medical Center v Chicagu a z Northwestern University v Evanstonu na myším modelu zjišťovala, zda existuje vztah mezi spánkovou deprivací a závažností a průběhem střevního zánětu.

Perorální podávání mesalazinu zabraňuje slizničnímu poškození a prostupnosti při dextran-sodium-sulfát (DSS) indukované kolitidě u potkanů

Mesalazin, ze kterého se uvolňuje 5-aminosalicylová kyselina, je lékem využívaným v terapii nespecifických střevních zánětů. Japonští autoři jako první publikovali výsledky studie týkající se účinků perorálně podaného mesalazinu na DSS indukovanou kolitidu v potkaním modelu ulcerózní kolitidy.Všechny novinky