Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Frekvence dávkování mesalazinu u pacientů s ulcerózní kolitidou v klidovém stadiu

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 11.7.2010

Frekvence dávkování mesalazinu u pacientů s ulcerózní kolitidou v klidovém stadiu

Perorální podávání mesalazinu v případě ulcerózní kolitidy s mírnou až středně těžkou aktivitou nemoci je v současnosti považováno za standardní terapeutický postup. Na účinnost a bezpečnost podávání perorálního mesalazinu (Pentasa) v jedné denní dávce ve srovnání s dobře zavedeným podáváním ve dvou denních dávkách se zaměřili autoři studie PODIUM.

Metodika studie

Jednalo se o multicentrickou, randomizovanou, zaslepenou studii, do které bylo zařazeno 362 pacientů s ulcerózní kolitidou v klidovém stadiu. Tito pacienti byli pak náhodně rozděleni do dvou skupin v poměru 1:1. První skupina užívala 2 g perorálního mesalazinu v jedné denní dávce, zatímco druhá skupina užívala dvakrát denně 1 g. Obě skupiny užívaly léčbu po dobu 12 měsíců. Primárním cílem studie bylo porovnat udržení remise v průběhu 1 roku, a to na základě zhodnocení indexu aktivity onemocnění (UCDAI) pomocí metody dle Kaplana-Meiera.

Výsledky studie

Po ročním sledování zůstalo v remisi 70,9 % pacientů ze skupiny léčené jednou denní dávkou mesalazinu oproti 58,9 % pacientů ze skupiny léčené dvěma denními dávkami. Tento rozdíl byl statisticky významný (P 0,024), což svědčí pro vyšší účinnost podávání v jedné denní dávce. Pacienty prezentovaná adherence k léčbě, měřená pomocí vizuální analogové škály po 4, 8 a 12 měsících, byla významně vyšší ve skupině užívající mesalazin v jedné denní dávce. Co se týče compliance pacientů, nebyl mezi skupinami pozorován signifikantní rozdíl. Stejně tak v celkové incidenci nežádoucích účinků nebyl mezi skupinami zaznamenán statisticky významný rozdíl (P 0,23).

Závěry studie

Autorům se jasně podařilo prokázat, že pacienti s ulcerózní kolitidou užívající perorální mesalazin ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním v jedné denní dávce dosahují remise častěji a vykazují také lepší adherenci k léčbě než pacienti, kteří jej užívají ve dvou denních dávkách.

(mik)

Zdroj: Clin Gastroenterol Hepatol. 2009 Jul; 7 (7): 762–769.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Mladí lidé se zánětlivým onemocněním střeva mají vyšší riziko fraktury

Tým vědců z univerzitních nemocnic v Ženevě a Lausanne prokázal, že mladí lidé, kteří trpí idiopatickými střevními záněty (IBD – inflammatory bowel disease) mají nižší kostní denzitu a chabou kostní architekturu ve srovnání se zdravými jedinci stejného věku. Z hlediska rizika fraktury je vhodné tyto nemocné řadit do ohrožené skupiny.

Infliximab, nová naděje pro nemocné s ulcerózní kolitidou

Monoklonální protilátka infliximab se velmi dobře osvědčila v léčbě mnoha nemocí. Jednou indikační skupinou jsou i nespecifické střevní záněty. Účinnost infliximabu v léčbě Crohnovy choroby už byla prokázána, účinnost u ulcerózní kolitidy prokázali mj. brazilští lékaři, kteří svou studii publikovali v odborném medicínském periodiku World journal of gastroenterology.

Účinky terapie thiopuriny na kvalitu života pacientů s IBD

Imunomodulační účinky podávání thiopurinů na kvalitu života spojenou se zdravím (health-related quality of life – HRQoL) byly v minulosti diskutovány a názory na tuto problematiku se liší. Cílem studie španělských lékařů bylo zhodnotit kvalitu života u pacientů s IBD léčených thiopurinovými imunosupresivy (azathioprin) a posoudit krátkodobý i dlouhodobý vliv léčby na kvalitu jejich života.Všechny novinky