Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Fekální osteoprotegerin jako časný marker kortikorezistence u dětí s ulcerózní kolitidou

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 10.10.2011

Fekální osteoprotegerin jako časný marker kortikorezistence u dětí s ulcerózní kolitidou

Osteoprotegerin (OPG) sehrává důležitou úlohu v imunoregulačních procesech a ovlivnění apoptózy. Tento cytokin se ve zvýšeném množství nachází v zánětlivě změněné sliznici kolon. Jen nedávno byly v časopise Inflammatory Bowel Diseases publikovány závěry studie, která se zabývala stanovením fekálního OPG a jeho úlohou v predikci kortikorezistence u hospitalizovaných dětí se závažnou formou ulcerózní kolitidy (UC).

Zmiňované studie se účastnilo celkem 83 dětí s UC, které byly přijaty k aplikaci intravenózních kortikosteroidů. Děti byly rozděleny do skupin na základě toho, jestli byla potřebná eskalace terapie. Hodnoty fekálního OPG pak byly porovnány s dalšími čtyřmi fekálními markery. Z dětí zařazených do studie dodalo sedm dětí vzorek stolice pouze z prvního dne, 53 dětí pak dodalo vzorek pouze ze třetího dne a 23 dětí dodalo vzorky z obou požadovaných dnů.

U dvaadvaceti dětí selhala léčba kortikoidy a bylo potřebné zahájit terapii infliximabem (n = 20) nebo provést kolektomii (n = 2). Třetí den léčby byl medián hodnot fekálního OPG významně vyšší ve skupině těch, kteří na léčbu neodpověděli (tzv. nonresponderů) oproti těm, kteří na ni odpověděli (77 pmol/l oproti 13 pmol/l, p = 0,007). Nejlepší hodnota cut-off fekálního OPG ze třetího dne, která predikovala použití terapie druhé volby se senzitivitou 71 % a specificitou 69 %, byla >50 pmol/L. Hodnota fekálního OPG ze třetího dne byla lepším prediktorem nonrespondence na terapii kortikoidy než hladiny kalprotektinu, laktoferinu a S100A12. Ekvivalentním, ale v praxi méně používaným markerem pak byla M2-pyruvátkináza.

Autoři na základě těchto zjištění konstatují, že stanovení fekálního OPG v průběhu třetího dne kortikoterapie může pomoci při rozhodování o zahájení terapie druhé volby u dětí s těžkou UC. Role OPG v zánětlivé odpovědi dětí s UC si jistě zaslouží další výzkum.

(mik)

Zdroj: Sylvester FA, et al. Fecal osteoprotegerin may guide the introduction of second-line therapy in hospitalized children with ulcerative colitis. Inflamm Bowel Dis 2011;17:1726–1730. doi: 10.1002/ibd.21561

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ovlivňuje závažnost primární sklerozující cholangitidy klinický průběh s ní spojené ulcerózní kolitidy?

Ulcerózní kolitida (UC) asociovaná s primární sklerozující cholangitidou (PSC) mívá obvykle mírný klinický průběh. Britští vědci se proto snažili posoudit, zda existuje spojitost mezi závažností PSC a aktivitou UC.

Vliv imunosuprese na odpověď na pneumokokovou vakcinaci u pacientů s IBD

Vzhledem k tomu, že imunomodulátory a protilátky proti tumor necrosis factor alfa jsou stále více používány v terapii IBD, je u těchto pacientů doporučováno očkování proti pneumokoku s cílem předejít oportunní pneumonii.

Problematika vakcinace u dětí a adolescentů s IBD

Děti a adolescenti se zánětlivou střevní chorobou (IBD) mají zvýšené riziko onemocnění, kterým lze předcházet vakcinací (VPD). Jsou to zejména invazivní pneumokoková onemocnění a onemocnění způsobená virem chřipky.Všechny novinky