Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Fekální hladiny kalprotektinu u dětí jsou těsněji asociovány s histologickými než s endoskopickými nálezy

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 20.6.2015

Fekální hladiny kalprotektinu u dětí jsou těsněji asociovány s histologickými než s endoskopickými nálezy

Studie českých autorů ukázala spolehlivost testu pro stanovení fekálních hladin kalprotektinu při výběru pacientů, u nichž je vhodné pro potvrzení diagnózy střevního zánětlivého onemocnění provést invazivní endoskopické vyšetření.

U dětí s podezřením na střevní zánětlivé onemocnění je třeba provádět invazivní endoskopické vyšetření v celkové anestezii. Pro lepší selekci kandidátů na daný zákrok by bylo možné využít jako neinvazivní marker střevního zánětu fekální kalprotektin. Do budoucna pravděpodobně i v rámci domácího testování.

Cílem předkládané studie bylo potvrdit asociaci mezi měřením koncentrace fekálního kalprotektinu u lůžka pacienta a histologickými a endoskopickými nálezy u dětí s podezřením na chronické střevní zánětlivé onemocnění.

V období od dubna 2009 do prosince 2010 bylo vyšetřeno celkem 41 pacientů. Každý z nich podstoupil ileokolonoskopii pro podezření na střevní zánětlivé onemocnění a byla mu vyšetřena hladina kalprotektinu ve stolici pomocí testovací sady s enzymem značenou protilátkou (Quantum Blue, Bühlmann, Laboratories AG, Switzerland).

Hladiny fekálního kalprotektinu byly zvýšené u 18 dětí s endoskopicky prokázaným střevním zánětlivým onemocněním (medián v horním limitu nezředěných vzorků, 300 µg/g) v porovnání s 23 dětmi bez prokázaného onemocnění (medián, 105 µg/g; P ˂ 0,00097). Podobně byly fekální hladiny kalprotektinu zvýšené u 25 dětí s pozitivními histologickými nálezy (medián, 300 µg/g) v porovnání s 16 dětmi bez histologického průkazu (medián, 73 µg/g; P ˂ 0,000014). Na základě optimální plochy pod křivkou byly vypočítány nejzazší hladiny fekálního kalprotektinu pro endoskopicky (167 µg/g; plocha pod křivkou, 0,86; 95% konfidenční interval [CI], 0,81–0,92) a histologicky (280 µg/g; plocha pod křivkou, 0,78; 95% CI, 0,70–0,86) prokazatelný střevní zánět. Fekální hladina kalprotektinu byla pro diagnózu mikroskopického střevního zánětu senzitivnější než endoskopie (P = 0,000014).

Výsledky popisované práce jasně ukazují vhodnost testu na stanovení fekální hladiny kalprotektinu (i pouze pro použití u lůžka pacienta) s využitím optimálních hraničních hodnot pro výběr kandidátů na endoskopické vyšetření potvrzující střevní zánětlivé onemocnění. Daný test je těsněji asociován s histologickými spíše než s endoskopickými nálezy. Hladiny kalprotektinu tedy reflektují histologickou aktivitu, a to dokonce v případech normálních endoskopických nálezů. Test pro stanovení hladiny fekálního kalprotektinu pro použití u lůžka pacienta je tak pro tyto účely dostatečným screeningovým nástrojem.

the

Zdroj: Hradsky O., Ohem J., Mitrova K. et al. Fecal calprotectin levels in children is more tightly associated with histological than with macroscopic endoscopy findings. Clin Lab 2014; 60 (12): 1993–2000.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost dlouhodobé léčby 4,0 g mesalazinu/den v udržovací léčbě ulcerózní kolitidy

Zdá se, že dlouhodobá léčba vysokými dávkami mesalazinu (4,0 g/den) je u pacientů s ulcerózní kolitidou efektivnější než její standardní krátkodobá aplikace pouze v akutním stavu pro navození remise.

Různé dávkovací intervaly mesalazinu u pacientů s ulcerózní kolitidou

Cílem této studie bylo u pacientů s aktivní ulcerózní kolitidou porovnat dávkování mesalazinu jednou denně (4 g) a dvakrát denně (2× 2 g) ve formě granulí s prodlouženým uvolňováním z hlediska dosažení remise a zachování bezpečnosti léčby.

Kolektomie u ulcerózní kolitidy zvyšuje riziko žilní tromboembolie

Provedení kolektomie je u pacientů s ulcerózní kolitidou, kteří nereagují na farmakoterapii, rizikové s ohledem na zvýšený výskyt žilní tromboembolie (VTE). Výskyt této komplikace je u operovaných pacientů vysoký i při heparinizaci a riziko navíc s časem stoupá.Všechny novinky