Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Endoskopická balónová dilatace střevních striktur u Crohnovy nemoci

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 12.3.2014

Endoskopická balónová dilatace střevních striktur u Crohnovy nemoci

K relativně častým komplikacím Crohnovy nemoci patří i tvorba striktur. Endoskopická balónová dilatace (EBD) představuje v současné době velice cennou alternativu chirurgického zákroku. Nicméně donedávna bylo k dispozici málo údajů, které by potvrdily účinnost a bezpečnost tohoto přístupu.

V aktuálním vydání Inflammatory Bowel Diseases byly publikovány výsledky britské multicentrické retrospektivní studie hodnotící použití endoskopické balónové dilatace (EBD) v letech 1998 až 2011 za účelem ovlivnění striktur vzniklých na podkladě Crohnovy nemoci. Autoři zmiňované studie při své analýze zohledňovali mimo jiné také demografické charakteristiky, kuřácký status, dosavadní terapii, hodnotu C-reaktivního proteinu (CRP), endoskopické nálezy a v neposlední řadě také nevyhnutelnost provedení chirurgického výkonu. Úspěšnost EBD pak byla definována jako symptomatické zlepšení klinických obtíží v průběhu následného sledování bez nutnosti provedení chirurgického zákroku.

Do závěrečného hodnocení bylo zahrnuto celkem 79 pacientů (47 žen, medián věku 48 let). U 48 (61 %) pacientů byla přítomna striktura ileokolické anastomózy, u ostatních pacientů došlo k rozvoji striktury de novo. Celkem bylo provedeno 191 EBD (rozmezí 1–11, medián 2) u 93 striktur (rozmezí 1–5, medián 1) během mediánu 12 měsíců (rozmezí 1–84). V rámci hodnocení nebyly zaznamenány žádné závažné nežádoucí účinky. Většina pacientů z provedení EBD profitovala. U 18 (23 %) pacientů pak bylo nevyhnutné chirurgické řešení. Doba od první EBD do provedení chirurgického výkonu činila 2,6 až 71,1 měsíce (medián 12,8). Delší trvání Crohnovy nemoci (p = 0,03) a vysoká hodnota CRP (p = 0,008) byly spojeny se zvýšeným rizikem následného chirurgického výkonu.

Na základě uvedených zjištění lze tedy říci, že EBD je bezpečnou a účinnou metodou určenou k dosažení dlouhodobého zlepšení klinických symptomů a oddálení chirurgického výkonu u většiny sledovaných pacientů. Ke zhodnocení vlivu dalších faktorů, včetně fenotypu Crohnovy nemoci a vlivu konkomitantní medikace, budou zapotřebí prospektivní kontrolované studie, které by pomohly určit nejvhodnější kandidáty profitující z provedení EBD.

(mik)

Zdroj: Bhalme M., Sarkar S., Lal S., Bodger K., et al. Endoscopic balloon dilatation of Crohn's disease strictures: results from a large United kingdom series. Inflamm Bowel Dis. 2014 Feb; 20 (2): 265–70; doi: 10.1097/01.MIB.0000439067.76964.53.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba nespecifických střevních zánětů v těhotenství z pohledu pacientek

Nespecifické střevní záněty postihují mladé jedince, často i ženy ve fertilním věku. Většina z nich má obavy z vlivu medikace (kortikoidy, azathioprin, mesalazin) na těhotenství. Podstatně méně informací mají pacientky o negativním vlivu exacerbace IBD na výsledek těhotenství.

Vývoj bakteriální mikroflóry se u pacientů s ulcerózní kolitidou po transplantaci stolice liší

Transplantace stolice je nová metoda, která se využívá v léčbě klostridiové kolitidy. Zkouší se ale i její využití v léčbě ulcerózní kolitidy. Vývoj dárcovské mikroflóry ve střevě příjemce je ale u jednotlivých pacientů značně rozdílný.

Rozdíly v managementu ulcerózní kolitidy u dětí a dospělých pacientů

Incidence IBD v posledních letech neustále narůstá a až čtvrtina nově diagnostikovaných případů se manifestuje u jedinců mladších 20 let. Vzhledem k tomu, že nízký věk v době diagnózy je doprovázen závažnějším průběhem nemoci a vyšším rizikem chirurgického výkonu, měla by být této skupině pacientů věnována zvláštní pozornost.Všechny novinky