Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Časné prediktory nepříznivého průběhu ulcerózní kolitidy u dětí

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 1.8.2014

Časné prediktory nepříznivého průběhu ulcerózní kolitidy u dětí

Údajů, ze kterých by bylo možné vyvodit konkrétní algoritmy léčby dětských pacientů s ulcerózní kolitidou (UC) v ambulantní péči, je dosud málo. Nedávno publikovaná studie se pokusila popsat aktivitu a průběh onemocnění u kohorty dětských pacientů s UC po roce od stanovení diagnózy. Dále se autoři zmiňované práce pokusili určit časné prediktory příznivého průběhu nemoci, které by pak mohly sloužit jako krátkodobé léčebné cíle.

Hodnoceno tak bylo celkem 115 dětí s nově vzniklým onemocněním UC (věk 11 ± 4,1 roku, 58 [50 %] chlapců, 86 [75 %] s extenzivní kolitidou, 70 [61 %] se středně až vysokou aktivitou onemocnění, 63 [55 %] v začátku obdrželo steroidy). Autoři studie hodnotili u všech pacientů tzv. skóre PUCAI (Paediatric Ulcerative Colitis Activity Index) a laboratorní markery (a to v době stanovení diagnózy a pak s odstupem tří měsíců) a také endoskopický nález v době stanovení diagnózy.

Bylo zjištěno, že hodnota skóre PUCAI po třech měsících léčby byla nejsilnějším prediktorem dosažení trvalé remise bez kortikoidů po roce od stanovení diagnózy (plocha pod ROC křivkou, AUROC = 0,7 [95% CI 0,6–0,8]) a také potřeby kolektomie v průběhu dvou let (AUROC = 0,75 [0,6–0,89]). Trvalé remise bez kortikoidů bylo dosaženo u 9 z 54 dětí (17 %), u kterých bylo onemocnění po třech měsících pořád aktivní (PUCAI ≥ 10, negativní prediktivní hodnota = 83 %) a u 4 ze 46 dětí (8,6 %) se skóre PUCAI > 10 (negativní prediktivní hodnota = 91 %, pozitivní prediktivní hodnota = 52 %, p < 0,001). Z uvedených nálezů tedy vyplynulo, že pokud je po 3 měsících skóre PUCAI > 10, pravděpodobnost dosažení remise bez kortikoidů činí 9 %, zatímco u jedinců se skóre PUCAI ≤ 10 činí tato hodnota 48 %. Žádná z proměnných nepredikovala v době diagnózy dosažení trvalé remise bez kortikoidů nebo potřebu kolektomie (endoskopická závažnost, rozsah onemocnění, věk, PUCAI nebo CRP/sedimentace/albumin/hemoglobin; všechny AUROC < 0,6, p > 0,05). Nicméně vstupní skóre PUCAI predikovalo následný rozvoj těžké závažné kolitidy a potřebu záchranné terapie.

Lze tedy říci, že v predikci dalšího průběhu onemocnění UC u dětí se jako důležitější jeví úplnost časné odpovědi než závažnost UC na začátku onemocnění. Zároveň pak tyto výsledky poukazují na možnost používat skóre PUCAI < 10 jako možný léčebný cíl. Eskalaci terapie je u dětí s hodnotou PUCAI ≥ 10 třeba zvážit po třech měsících léčby.

(mik)

Zdroj: Schechter A., Griffiths C., Gana J. C. et al. Early endoscopic, laboratory and clinical predictors of poor disease course in paediatric ulcerative colitis. Gut. 2014 May 21; pii: gutjnl-2014-306999; doi: 10.1136/gutjnl-2014-306999.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Thiopuriny a riziko kolorektální neoplazie u pacientů s IBD

Pacienti s idiopatickými střevními záněty (IBD) mají obecně zvýšené riziko rozvoje kolorektální neoplazie. V současné době je neustále předmětem diskusí, nakolik může terapie thiopuriny toto riziko snížit. Nedávno byly publikovány výsledky metaanalýzy zabývající se expozicí thiopurinům a rizikem rozvoje kolorektální dysplazie nebo karcinomu u pacientů s IBD.

Deficit vitaminu B12 u pacientů s IBD

Diagnostika a následná terapie deficitu vitaminu B12 u pacientů s idiopatickými střevními záněty (IBD) se často neopírají o poznatky EMB (evidence based medicine), a to zejména z důvodů, že dosud není zcela jasné, nakolik může samotná malabsorpce vést k rozvoji klinického onemocnění.

Časná endoskopická rekurence nemoci po ileocekální resekci

Incidence endoskopické rekurence Crohnovy nemoci činí v prvním roce po předchozí kurativní resekci střeva více než 75 %. Endoskopie představuje nejcitlivější metodu detekce časných slizničních změn a zdá se, že závažná endoskopická rekurence v prvním roce tak predikuje rozvoj klinického relapsu.Všechny novinky