Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Atypický fenotyp u pediatrických pacientů s UC

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 12.7.2012

Atypický fenotyp u pediatrických pacientů s UC

Stanovení definitivní diagnózy ulcerózní kolitidy (UC) u dětí může být někdy velice svízelné. Izolovaná kolitida s jistými překryvnými znaky může být totiž u pediatrických pacientů s Crohnovou nemocí (CD) častým jevem, stejně tak jako není neobvyklý ani atypický fenotyp u UC. Nová Pařížská klasifikace však v současné době umožňuje přesnější fenotypizaci pacientů s atypickým zánětlivým střevním onemocněním (IBD). Autoři níže popisované studie se tak pokusili zjistit prevalenci atypického fenotypu nemoci u dětských pacientů s nově diagnostikovanou UC právě pomocí zmiňované Pařížské klasifikace.

Za tímto účelem použili data shromážděná v rámci registru EUROKIDS. Vstupní kohorta neléčených pediatrických IBD pacientů podstoupila evaluaci stavu v době stanovení diagnózy. Pacienti s nezařazeným onemocněním IBD byli z hodnocení vyřazeni. Jako kontrolní skupina pak byla použita skupina pacientů s izolovanou crohnovskou kolitidou.

Do analýzy byla tedy zahrnuta data 898 dětských pacientů (643 s UC, 255 s CD kolitidou). Extenzivní postižení nebo pankolitida byly přítomné u 77 % pacientů s UC, chybějící makroskopické postižení rekta u 5 %. Chybějící postižení rekta bylo inverzně spojeno s věkem (průměrný věk dětí bez postižení rekta byl 9,9 roku oproti 11,8 roku u dětí s jeho postižením, p = 0,02). Postižení horní části GIT bylo přítomné u 4 % pacientů. Eroze v žaludku byly přítomné u 3,1 % dětí. U 0,8 % dětí byly nalezeny eroze nebo ulcerace pouze v jícnu či dvanáctníku. Odpovídající postižení horního GIT u crohnovské kolitidy bylo 22 %. Izolované postižení céka u pacientů s proktitidou či levostrannou kolitidou pak bylo zaznamenáno u 2% pacientů.

Extenzivní onemocnění nebo chybějící postižení rekta byly tedy u pediatrických pacientů s UC závislé na věku. Chybějící postižení rekta, izolované postižení céka při proktitidě či levostranné kolitidě, backwash ileitida (vznikající regurgitací obsahu tračníku insuficientní ileocékální chlopní) a eroze v žaludku nejsou u pediatrických pacientů s UC v době diagnózy vzácným nálezem (na rozdíl od vředů v žaludku a erozí v dvanáctníku). Rozeznání atypického fenotypu u nově diagnostikovaných pediatrických pacientů s UC je pro správnou klasifikaci IBD naprosto zásadní.

(mik)

Zdroj: Levine A. et al.Atypical disease phenotypes in pediatric ulcerative colitis: 5-year analyses of the EUROKIDS Registry. Inflamm Bowel Dis. Publikováno on-line 8. května 2012; doi: 10.1002/ibd.23013

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Význam calprotectinu pro sledování aktivity zánětu u pacientů s IBD

Kalciumvazebný protein calprotectin je citlivým a specifickým ukazatelem přítomnosti střevního zánětu. Vyšetření calprotectinu umožňuje rozlišit pacienty s nespecifickými střevními záněty (inflammatory bowel disease, IBD) od syndromu dráždivého tračníku s podobnými příznaky, ale především umožňuje pravidelné objektivní a neinvazivní sledování pacientů s IBD.

Nálezy při CT enterografii korelují se zánětlivým, a nikoli fibrózním postižením tkáně v resekátech tenkého střeva u pacientů s Crohnovou nemocí

V současné době je již běžnou praxí rozlišovat při postižení tenkého střeva Crohnovou nemocí (CD) na základě nálezů při CT enterografii (CTE) formu aktivní neboli zánětlivou a neaktivní neboli fibrotizující.

Porucha signální dráhy interleukinu-10 a časná forma IBD

Homozygotní ztráta funkce v důsledku mutace genu pro interleukin-10 a receptoru pro interleukin-10 vede k rozvoji závažné formy IBD s manifestací v časném dětském věku.Všechny novinky