Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

Adherence k léčbě před graviditou a v jejím průběhu u žen s ulcerózní kolitidou

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 29.7.2011

Adherence k léčbě před graviditou a v jejím průběhu u žen s ulcerózní kolitidou

Adherence k léčbě u žen s ulcerózní kolitidou (UC) před těhotenstvím a v jeho průběhu nebyla dosud sledovaná. Dánští vědci se proto pokusili zjistit prediktory a prevalenci nonadherence k udržovací terapii u žen s UC před těhotenstvím a v jeho průběhu. Výsledky jejich studie pak byly publikovány v časopise Inflammatory Bowel Diseases.

Zmiňované studie se účastnilo 115 žen s UC, které porodily v průběhu let 2000–2005. Tyto ženy obdržely dotazník zabývající se predikcí nonadherence, sledována byla také adherence a relapsy nemoci. Údaje o léčbě byly zpětně získány z databáze preskripce medikace. K odhadu prevalence nonadherence (prevalence odds ratio, POR) na základě různých prediktorů byla použita metoda logistické regrese.

Z 93 respondentů potvrdilo užívání medikace 63 jedinců (68 %), ze kterých 53 užívalo předepsanou medikaci tak, jak bylo doporučeno. To vyústilo v pozitivní prediktivní hodnotu subjektem uváděné terapie 84,1 % (95% CI 72,7–92,1). Přibližně 60 % jedinců potvrdilo adherenci k léčbě. Ženy, kterým byla poskytnuta konzultace týkající se léčby, byly v menší míře nonadherentní ve srovnání s těmi, u kterých konzultace neproběhla, a to zejména v průběhu těhotenství (POR 0,2, 95% CI 0,040,94). Strach z negativního vlivu léčby na plodnost či plod uvedlo jako důvod nespolupráce při léčbě 23 % žen v době před těhotenstvím a 50 % během těhotenství. Pozoruhodně uvedlo 40,3 % žen prodělanou epizodu relapsu nemoci v průběhu těhotenství ve srovnání s pouze 13,6 % v době 6 měsíců před těhotenstvím.

Adherence k léčbě byla tedy vysoká navzdory obavám z negativního dopadu na fertilitu nebo plod. Proběhlá léčebná konzultace predikovala vyšší adherenci, což může být velice důležité, jelikož zmiňovaná studie prokázala zvýšenou aktivitu UC v průběhu těhotenství .

(mik)

Zdroj: Julsgaard M. et al. Self-reported adherence to medical treatment prior to and during pregnancy among women with ulcerative colitis. Inflamm Bowel Dis. 2011 Jul; 17 (7): 1573–80; doi: 10.1002/ibd.21522

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zdravotní rizika infekce Clostridium difficile u pacientů s IBD

Infekce Clostridium difficile (C. difficile) v nemocničním prostředí představuje v rozvinutých zemích velký problém i přes zavedená hygienická opatření a zvýšenou kontrolu nad antibiotickou politikou.

Účinnost imunosupresiv v terapii IBD

Data týkající se účinnosti analogů thiopurinů [azathioprinu, (AZA) a 6-mercaptopurinu (6-MP)], metotrexátu (MTX) a cyklosporinu v terapii zánětlivých střevních onemocnění (IBD) jsou kontroverzní. V dubnovém čísle časopisu American Journal of Gastroenterology byl publikován systematický přehled literatury dokladující účinnost imunosupresivní terapie.

Originální mesalazin v nové lékové formě – PENTASA SACHETS 2 g

Novým pokrokem v léčbě idiopatických střevních zánětů jsou nové sáčky s obsahem 2 g mesalazinu Pentasa Sachets 2 g. Jde o jediný přípravek na trhu s tímto obsahem účinné látky, která umožňuje pacientům s ulcerózní kolitidou podávání jedné dávky jednou denně pro udržení remise. Produkt je dostupný od 1. 6. 2011.Všechny novinky