Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

VOYAGER − metaanalýza vlivu statinové terapie na hladinu LDL cholesterolu a triglyceridů u pacientů léčených pro hypercholesterolémii

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 6.9.2016

VOYAGER − metaanalýza vlivu statinové terapie na hladinu LDL cholesterolu a triglyceridů u pacientů léčených pro hypercholesterolémii

Zvýšené hladiny triglyceridů (TG) jsou spojeny s vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění. U pacientů s mírnou či střední hypertriglyceridémií je primárním cílem léčby hyperlipidémie snížení hladiny LDL cholesterolu (LDL-c), ale důležité je také snížení TG. Statiny jsou v této indikaci léky první volby. Metaanalýza randomizovaných klinických studií s téměř 16 tisíci pacienty prokázala, že míra snížení hladiny LDL-c a TG závisí na výběru statinu a jeho dávce.

Úvod

U pacientů s mírnou a střední hypertriglyceridémií, která je Evropskou společností pro aterosklerózu (EAS) definovaná jako hladina TG v rozmezí 177−885 mg/dl (odpovídá 2,0−10,0 mmol/l), je většinou doporučováno dosáhnout hodnot TG < 150 mg/dl (< 1,7 mmol/l). Práce využívající data z metaanalýzy VOYAGER zkoumala snížení hladin LDL cholesterolu a TG celkem u 15 800 pacientů, kteří měli na počátku sledování hladinu TG > 177 mg/dl (odpovídá > 2,0 mmol/l). Byl posuzován účinek terapie rosuvastatinem (5−40 mg), atorvastatinem (10–80 mg) a simvastatinem (10–80 mg). Do metaanalýzy byly zahnuty jen randomizované klinické studie přímo porovnávající jednotlivé látky.

Výsledky

Průměrný pokles LDL cholesterolu činil 26,9−55,5 %. Rosuvastatin v dávce 10−40 mg prokázal větší snížení hladin LDL-c než stejná nebo dvojnásobná dávka atorvastatinu či simvastatinu (p < 0,05).

Hodnota TG poklesla v průměru o 15,1−31,3 %. Rosuvastatin v dávce 10 mg snížil hladinu TG více než stejná dávka atorvastatinu (p < 0,05). V dávkách 20 a 40 mg byly účinky rosuvastatinu i atorvastatinu na hladinu TG totožné. Rosuvastatin v dávkách 10−40 mg snížil hladinu TG více než stejná nebo dvojnásobná dávka simvastatinu (p < 0,01).

Závěr

Snížení hladin LDL cholesterolu a TG u pacientů s hyperlipidémií bylo závislé na výběru statinu a jeho dávce. Bylo prokázané vyšší snížení hladiny LDL-c než TG. Další přidaná léčba snižující TG by následně zmenšila i kardiovaskulární rizika pacientů.

(imt)

Zdroj: Karlson B. W., Palmer M. K., Nicholls S. J. et al. A VOYAGER meta-analysis of the impact of statin therapy on low-density lipoprotein cholesterol and triglyceride levels in patients with hypertriglyceridemia: Am J Cardiol 2016 May 1; 117 (9): 1444−1448, doi: 10.1016/j.amjcard.2016.02.011.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nižší riziko vzniku Parkinsonovy nemoci při užívání statinů

Parkinsonova nemoc (PN) je druhým nejčastějším neurodegenerativním onemocněním. Je charakterizována deplecí dopaminergních neuronů substantia nigra bazálních ganglií. Statiny jsou rozšířenými léky v populaci především pro své hypolipidemické vlastnosti. Stále větší pozornost je však zaměřena na antioxidační a protizánětlivé vlastnosti statinů, ze kterých mohou profitovat právě pacienti s Parkinsonovou nemocí.

Rosuvastatin není jen vysoce účinné hypolipidemikum

Rosuvastatin patří mezi klíčové statiny používané v primární i sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. K přínosu jeho podávání významně přispívají také pleiotropní účinky, které nemají vztah k hypolipidemickému působení statinů.

Statiny mají u starších pacientů po akutní koronární příhodě dlouhodobý přínos bez ohledu na intenzitu léčby

Tříletá studie u téměř 16 tisíc pacientů starších 65 let hospitalizovaných z důvodu akutního koronárního syndromu (ACS) ukázala nižší mortalitu a kardiovaskulární morbiditu při podávání statinů po propuštění z nemocnice. Nebyl ovšem zjištěn přínos intenzivní statinové léčby v porovnání se středními a nižšími dávkami.Všechny novinky