Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Rosuvastatin má srovnatelný účinek se čtyřikrát vyšší dávkou atorvastatinu

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 13.9.2016

Rosuvastatin má srovnatelný účinek se čtyřikrát vyšší dávkou atorvastatinu

Rosuvastatin a atorvastatin patří k často předepisovaným statinům. Který z nich je účinnější? Nemá jeho vyšší potence i stinnou stránku ve formě nežádoucích účinků?

Metaanalýza publikovaná v American Journal of Cardiology si kladla za cíl porovnání těchto dvou látek, konkrétně vztahu mezi jejich dávkou, mírou snížení LDL-cholesterolu a výskytem krátkodobých nežádoucích příhod (short-term adverse events).

Přínosy a rizika statinů

Metaanalýza porovnávala přínos a rizika různých poměrů dávek obou látek. Přínos léčby byl hodnocen podle procentuálního snížení LDL-cholesterolu. Mezi hodnocená rizika patřil vznik myalgie, vyšší než trojnásobné zvýšení alaninaminotransferázy nad horní hranici normy, vyšší než desetinásobné zvýšení kreatinkinázy nad horní hranici normy, procentuální změna hodnoty glomerulární filtrace a dále smrt, závažná nežádoucí příhoda a vysazení léčby v důsledku výskytu nežádoucích příhod.

Dávkové poměry

Do metaanalýzy autoři zařadili celkem 25 studií čítajících dohromady téměř 20 tisíc pacientů. Z nich bylo získáno 28 výsledků srovnání poměrů dávek rosuvastatinu proti atorvastatinu 1 : 1, 20 výsledků porovnávajících poměr 1 : 2 a 6 pro poměr 1 : 4.

Vyšší účinnost, stejné riziko

Rosuvastatin snižoval LDL-cholesterol účinněji než stejná (poměr 1 : 1) nebo dvojnásobná dávka (poměr 1 : 2) atorvastatinu; až v poměru 1 : 4 nebyl zaznamenán významný rozdíl v účinku. Riziko výskytu nežádoucích příhod (vyjádřené jako odds ratio) se ani v jednom z dávkových poměrů statisticky významně nelišilo. Tyto výsledky ukazují, že použití rosuvastatinu vede ve srovnání s atorvastatinem k výraznějšímu poklesu LDL-cholesterolu bez zvýšení rizika krátkodobé toxicity.

(luko)

Zdroj: Wlodarczyk J., Sullivan D., Smith M. Comparison of benefits and risks of rosuvastatin versus atorvastatin from a meta-analysis of head-to-head randomized controlled trials. Am J Cardiol 2008 Dec 15; 102 (12): 1654−1662.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

VOYAGER − metaanalýza vlivu statinové terapie na hladinu LDL cholesterolu a triglyceridů u pacientů léčených pro hypercholesterolémii

Zvýšené hladiny triglyceridů (TG) jsou spojeny s vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění. U pacientů s mírnou či střední hypertriglyceridémií je primárním cílem léčby hyperlipidémie snížení hladiny LDL cholesterolu (LDL-c), ale důležité je také snížení TG. Statiny jsou v této indikaci léky první volby. Metaanalýza randomizovaných klinických studií s téměř 16 tisíci pacienty prokázala, že míra snížení hladiny LDL-c a TG závisí na výběru statinu a jeho dávce.

Antioxidační aktivita a hladina HDL-c po léčbě rosuvastatinem

Přínos statinů v prevenci ischemické choroby srdeční je dobře známý. Účinkují prostřednictvím snížení hladiny LDL cholesterolu (LDL-c) a zvýšení hladiny HDL cholesterolu (HDL-c). Obvykle je léčba statiny spojena s mírným zvýšením HDL-c, nicméně odpověď HDL-c na určitý statin vykazuje v jednotlivých studiích značné odchylky.

Rosuvastatin – lékový profil a účinnost v klinických studiích

Rosuvastatin je hypolipidemikum ze skupiny inhibitorů HMG-CoA reduktázy. Inhibice enzymu vede ke snížení syntézy cholesterolu především v hepatocytech. Snížení jeho dostupnosti vede ke zvýšení exprese LDL receptorů na povrchu jaterních buněk, zvýšenému vychytávání částic LDL z krevního oběhu a následnému poklesu koncentrace LDL cholesterolu v krvi.Všechny novinky