Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Rosuvastatin – lékový profil a účinnost v klinických studiích

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 6.9.2016

Rosuvastatin – lékový profil a účinnost v klinických studiích

Rosuvastatin je hypolipidemikum ze skupiny inhibitorů HMG-CoA reduktázy. Inhibice enzymu vede ke snížení syntézy cholesterolu především v hepatocytech. Snížení jeho dostupnosti vede ke zvýšení exprese LDL receptorů na povrchu jaterních buněk, zvýšenému vychytávání částic LDL z krevního oběhu a následnému poklesu koncentrace LDL cholesterolu v krvi.

Indikace

Rosuvastatin je (spolu s dietou a režimovým opatřením) indikován k léčbě izolované hypercholesterolémie a smíšené hyperlipoproteinémie s převahou zvýšení cholesterolu. Schválenou indikací je též léčba nemocných s homozygotní formou familiární hypercholesterolémie. Kromě monoterapie lze rosuvastatin použít i v kombinační léčbě.

Dávkování

Rosuvastatin se užívá v dávkách 5, 10, 20 a 40 mg denně. Doporučená počáteční dávka činí 5–10 mg denně. Měla by se zvyšovat postupně, vždy po několika týdnech se zhodnocením účinku, tolerance a bezpečnosti léčby. Lze jej podávat v kteroukoliv denní dobu.

Bezpečnost, snášenlivost a kontraindikace

Rosuvastatin je dobře tolerován, má obdobný bezpečnostní profil jako ostatní statiny. Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a přechodné (myalgie, astenie, bolesti břicha a nauzea). Významné zvýšení hladiny transamináz je ojedinělé (opatrnosti je třeba u osob s abúzem alkoholu). Rovněž výskyt myopatie je vzácný, avšak může stoupat při současném podávání léčiv zvyšujících hladinu rosuvastatinu. Častější je asymptomatické zvýšení kreatinfosfokinázy; pokud je mírné (méně než pětinásobek horní hranice normy), je možné v léčbě pokračovat. Případná mírná proteinurie je přechodná i při pokračující léčbě. Kontraindikován je při přecitlivělosti na složky přípravku, myopatiích, hepatopatiích, při zvýšení sérových transamináz nad trojnásobek horní hranice normy, při vážném poškození ledvin, léčbě cyklosporinem a v době těhotenství a laktace. 

Účinnost rosuvastatinu v klinických studiích

Vliv rosuvastatinu na vývoj aterosklerózy zkoumaly 2 studie: ASTEROIDMETEOR. Prokázaly regresi aterosklerózy při léčbě 40 mg rosuvastatinu (ASTEROID v oblasti koronárního řečiště u pacientů s ICHS, METEOR v oblasti karotid u osob v primární prevenci).

Možnost ovlivnění kardiovaskulárních příhod zkoumaly 3 velké studie: CORONA, GISSI-HF a JUPITER. První dvě studovaly vliv rosuvastatinu na výskyt kardiovaskulárních příhod (10 mg denně) u pacientů se srdečním selháním a neprokázaly příznivý vliv léčby u těchto nemocných. Je však nutno poznamenat, že vliv hypolipidemik na srdeční selhání do té doby nebyl zkoumán, jednalo se tedy o léčbu experimentální. Negativní výsledky těchto studií jsou důkazem, že hypolipidemika zřejmě nejsou účinná v léčbě srdečního selhání. Je ovšem překvapivé, že snížení cholesterolu nevedlo ke snížení koronárního rizika. Třetí studie zkoumala podávání 20 mg rosuvastatinu v primární prevenci u více než 17 tisíc pacientů s LDL cholesterolem < 3,36 mmol/l a zvýšenou hodnotou CRP (≥ 2 mg/l). Studie byla předčasně ukončena z etických důvodů vzhledem k výraznému snížení rizika ve skupině léčené rosuvastatinem. Terapie vedla ke snížení LDL cholesterolu o 50 % a tento pokles byl spojen se snížením rizika kardiovaskulárních příhod o 47 % a celkové mortality o 20 %.

(raj)

Zdroj: Štulc T., Češka R. Rosuvastatin. Praktické lékárenství 2009; 5 (2): 55−58.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,6/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nižší riziko vzniku Parkinsonovy nemoci při užívání statinů

Parkinsonova nemoc (PN) je druhým nejčastějším neurodegenerativním onemocněním. Je charakterizována deplecí dopaminergních neuronů substantia nigra bazálních ganglií. Statiny jsou rozšířenými léky v populaci především pro své hypolipidemické vlastnosti. Stále větší pozornost je však zaměřena na antioxidační a protizánětlivé vlastnosti statinů, ze kterých mohou profitovat právě pacienti s Parkinsonovou nemocí.

Rosuvastatin není jen vysoce účinné hypolipidemikum

Rosuvastatin patří mezi klíčové statiny používané v primární i sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. K přínosu jeho podávání významně přispívají také pleiotropní účinky, které nemají vztah k hypolipidemickému působení statinů.

Statiny mají u starších pacientů po akutní koronární příhodě dlouhodobý přínos bez ohledu na intenzitu léčby

Tříletá studie u téměř 16 tisíc pacientů starších 65 let hospitalizovaných z důvodu akutního koronárního syndromu (ACS) ukázala nižší mortalitu a kardiovaskulární morbiditu při podávání statinů po propuštění z nemocnice. Nebyl ovšem zjištěn přínos intenzivní statinové léčby v porovnání se středními a nižšími dávkami.Všechny novinky