Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Prediktory neužívání vysokodávkovaných statinů po akutním koronárním syndromu

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 6.3.2017

Prediktory neužívání vysokodávkovaných statinů po akutním koronárním syndromu

Vysokodávkované statiny omezují výskyt kardiovaskulárních příhod po prodělaném akutním koronárním syndromu (AKS). V reálné klinické praxi je však jejich preskripce stále nedostatečná. Cílem popisované práce bylo stanovit prediktory nepředepisování vysokodávkovaných statinů po AKS.

Sledovaná populace

Do studie SOLID-TIMI 52 (The Stabilization of Plaques Using Darapladib-Thrombolysis in Myocardial Infarction) byli zařazeni pacienti po AKS ze 36 zemí v období let 2009−2011. V průběhu studie bylo doporučováno podávání statinů po AKS, jejich dávkování bylo ale ponecháno na rozhodnutí ošetřujícího lékaře. Za vysokou dávku statinů bylo v rámci studie považováno ≥ 40 mg atorvastatinu, ≥ 20 mg rosuvastatinu anebo ≥ 80 mg simvastatinu denně. K určení prediktorů nepodávání vysokodávkovaných statinů byla použita logistická regrese.

Výsledky studie

Z celkového počtu 12 446 zařazených pacientů bylo 11 850 (95,2 %) po AKS léčeno statiny (medián 14 dnů), ale pouze 5 212 (41,9 %) mělo v léčbě statin ve vysoké dávce. Faktory spojené s rozhodnutím lékaře nepodávat pacientovi vysokodávkovaný statin zahrnovaly věk pacienta nad 75 let (odds ratio [OR] 1,39; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,24−1,56), ženské pohlaví (OR 1,11; 95% CI 1,02−1,22), renální dysfunkci (OR 1,17; 95% CI 1,03−1,32) a srdeční selhání při přijetí k hospitalizaci (OR 1,43; 95% CI 1,27−1,62).

Po 3 měsících od hospitalizace pro AKS mělo cílovou hodnotu LDL cholesterolu < 1,8 mmol/l pouze 49 % pacientů. Mezi 5 490 pacienty (59 %), kteří ve 3. měsíci po AKS neměli v medikaci vysokodávkovaný statin, byla prediktorem neužívání vysokodávkovaného statinu i po mediánu 2,3 roku od AKS nižší hodnota LDL cholesterolu (OR 1,15 pro snížení o 0,26 mmol/l; 95% CI 1,11−1,19).

Závěr

Ačkoliv jsou statiny v sekundární prevenci po AKS široce používány, většina pacientů není vysokými dávkami statinů léčena časně ani v pozdější fázi po příhodě, a to včetně nemocných v nejvyšším riziku rekurence kardiovaskulárních příhod.

(kry)

Zdroj: Eisen A., Cannon C. P., Braunwald E. et al. Predictors of nonuse of a high-potency statin after an acute coronary syndrome: insights from The Stabilization of Plaques Using Darapladib-Thrombolysis in Myocardial Infarction 52 (SOLID-TIMI 52) trial. J Am Heart Assoc 2017 Jan; 6 (1), pii: e004332, doi: 10.1161/JAHA.116.004332.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Příznivý vliv rosuvastatinu na posttrombotický syndrom

Již dříve bylo popsáno, že statiny pomáhají předcházet rozvoji hluboké žilní trombózy (DVT − deep vein thrombosis) a zabránit její recidivě. Autoři práce nedávno publikované v časopisu Vasa provedli prospektivní randomizovanou klinickou studii, ve které srovnávali léčbu DVT pomocí konvenční terapie nízkomolekulárním heparinem (LMWH) bemiparinem s kombinovanou léčbou LMWH a rosuvastatinem.

Nové perspektivy primární prevence kardiovaskulárních onemocnění

Celosvětová exploze rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění je šokující. Téměř 70 % dospělých Američanů trpí nadváhou nebo je obézních, prevalence viscerální obezity dosahuje 55 %, 11−13 % lidí má diabetes, 34 % hypertenzi, 36 % prehypertenzi, 36 % prediabetes a 12 % současně prediabetes i prehypertenzi. Navíc u 15 % populace nejsou diabetes, hypertenze nebo dyslipidémie ani diagnostikovány.

Kardiovaskulární benefity léčby rosuvastatinem a atorvastatinem v simulovaném modelu

Počítačem simulované klinické studie srovnávaly head-to-head rosuvastatin s atorvastatinem z hlediska snížení kardiovaskulárních rizik a hodnotily také význam iniciální volby léku a terapeutického režimu nebo dopady změny léčby.Všechny novinky