Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Porovnání účinku rosuvastatinu a atorvastatinu na regresi koronárních aterosklerotických plátů

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 9.12.2015

Porovnání účinku rosuvastatinu a atorvastatinu na regresi koronárních aterosklerotických plátů

Rosuvastatin a atorvastatin jsou vysoce účinné statiny. Dosud však nebyly k dispozici jednoznačné závěry, který z nich je účinnější v navození regrese koronárních aterosklerotických plátů. Nedávno publikovaná metaanalýza výsledků randomizovaných klinických studií může přispět k racionálnímu výběru vhodného statinu.

Ateroskleróza koronárních tepen je patofyziologickým podkladem ischemické choroby srdeční. Nestabilita a ruptura aterosklerotického plátu a následný vznik trombu vedou k rozvoji akutního koronárního syndromu. V prevenci koronárních onemocnění je proto pro nemocné s koronární aterosklerózou výrazným přínosem navození regrese aterosklerotického plátu, které je možné hodnotit pomocí intravaskulárního ultrazvukového vyšetření (IVUS).

Statiny snižují hladinu LDL-cholesterolu, ale působí také protizánětlivě, antitromboticky, antioxidačně a mohou ovlivňovat funkce vaskulárního endotelu. Řada studií prokázala, že mohou příznivě ovlivňovat složení aterosklerotického plátu a zpomalovat jeho progresi nebo navodit regresi.

V American Journal of Cardiology byla publikovaná práce týmu čínských vědců, kteří vyhledali a vyhodnotili 5 studií, jež vyhovovaly stanoveným vstupním kritériím a zahrnovaly celkem 1556 účastníků, z nichž 772 užívalo rosuvastatin a 784 atorvastatin. Poměr dávek rosuvastatinu a atorvastatinu byl 1 : 2. Autoři analyzovali pouze randomizované a kontrolované studie porovnávající vliv rosuvastatinu a atorvastatinu na regresi aterosklerotického plátu, ve kterých byl počet účastníků větší než 30, doba sledování delší než 3 měsíce, změny v objemu plátu hodnocené (IVUS) a ve kterých byly uvedeny hodnoty aspoň jednoho z následujících parametrů: celkový objem plátu (TAV), procentuální objem plátu (PAV) nebo objem lumen tepny (LV). Hodnocené studie byly publikovány do 31. března 2015.

Výsledky ukázaly, že rosuvastatin navodil v porovnání s atorvastatinem vyšší redukci TAV (vážená hodnota průměrného rozdílu [weighted mean difference, WMD] = −1,61 mm3; 95% CI −2,70 až −0,52; p = 0,004) a PAV (WMD = −0,34 %; 95% CI −0,64 až −0,03; p = 0,03), významněji zvýšil LV (WMD = 2,10 mm3; 95% CI 0,04 až 4,17; p = 0,046), více snižoval LDL-cholesterol a vysoce senzitivní C-reaktivní protein a zvyšoval HDL-cholesterol.

Autoři studie zdůrazňují, že výsledek vycházel z výše uvedeného poměru dávek obou látek, a nemusí proto platit pro jiné poměry dávkování. Nebyl také hodnocen vliv obou statinů na morfologii plátu a nemohl být vyhodnocen vztah mezi změnami plátů a výskytem kardiovaskulárních příhod, protože tyto údaje uváděla pouze jedna ze zahrnutých studií. Z výsledků metaanalýzy přesto vyplývá, že podávání rosuvastatinu je z hlediska navození regrese aterosklerotického plátu pro pacienty pravděpodobně výhodnější.

(blu)

Qian C., Wei B., Ding J. et al. Meta-analysis comparing the effects of rosuvastatin versus atorvastatin on regression of coronary atherosclerotic plaques. Am J Cardiol 2015 Nov 15; 116 (10): 1521–1526.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Časné podávání rosuvastatinu při PCI omezuje poškození myokardu

Ateroskleróza je příčinou řady komplikací včetně ischemické choroby srdeční, periferního onemocnění tepen nebo cévních mozkových příhod. V rámci jejich primární i sekundární prevence se uplatňují především statiny. Účinnosti a bezpečnosti časného podání rosuvastatinu u starších nemocných s akutním koronárním syndromem bez ST elevací (NSTEACS), kteří podstoupili elektivní perkutánní koronární intervenci (PCI), se věnovala práce uveřejněná letos v časopisu Clinical Drug Investigation.

Klopidogrel s aspirinem a funkční výsledky po prodělané TIA či malé mrtvici

Mozkový iktus s velkým neurologickým deficitem je v průběhu prvních pár týdnů po prodělané TIA či malém iktu častou komplikací. Použití kombinované protidestičkové léčby klopidogrelu s aspirinem může vést nejen ke snížení rizika rozvoje velkého iktu, ale zároveň i k lepším funkčním výsledkům u léčených pacientů.

Přidání klopidogrelu k aspirinu sníží riziko cévních mozkových příhod

Právě publikovaná analýza 5 randomizovaných kontrolovaných studií s 24 084 pacienty ukázala, že duální terapie klopidogrelem a kyselinou acetylsalicylovou (ASA) snižuje riziko cévní mozkové příhody (CMP) více než samotná ASA. Tento přínos se týká osob po prodělané CMP nebo tranzientní ischemické atace (TIA) i osob s vysokým rizikem CMP.Všechny novinky