Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Nižší riziko vzniku Parkinsonovy nemoci při užívání statinů

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 11.7.2016

Nižší riziko vzniku Parkinsonovy nemoci při užívání statinů

Parkinsonova nemoc (PN) je druhým nejčastějším neurodegenerativním onemocněním. Je charakterizována deplecí dopaminergních neuronů substantia nigra bazálních ganglií. Statiny jsou rozšířenými léky v populaci především pro své hypolipidemické vlastnosti. Stále větší pozornost je však zaměřena na antioxidační a protizánětlivé vlastnosti statinů, ze kterých mohou profitovat právě pacienti s Parkinsonovou nemocí.

Metaanalýza observačních studií publikovaná v časopisu PLoS One se snaží vysvětlit vztah mezi užíváním statinů a rizikem vzniku PN. Hodnoceno bylo celkem 11 studií s celkovým počtem 3 513 209 účastníků a 21 011 případů PN. Užívání statinů bylo spojeno s 19% snížením rizika rozvoje PN (celkové risk ratio [RR]= 0,81; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,71–0,92).

V subanalýze dle regionů vedlo užívání statinů ke snížení rizika rozvoje PN v Evropě a Asii, nikoli však v Severní Americe. Výsledek zřejmě souvisí s rozdílným účinkem statinů u různých ras, jejichž největší různorodost je právě v oblasti Severní Ameriky.

Dále byly provedeny analýzy skupin účastníků rozdělených dle věku a pohlaví, jelikož tyto modality významně ovlivňují incidenci PN. V těchto podskupinách bylo snížení rizika vzniku onemocnění PN ještě výraznější. Při úpravě dle věku bylo RR 0,75 (95% CI 0,60–0,95); bez úpravy dle věku pak RR představovalo 0,86 (95% CI 0,75–0,99). Při úpravě kalkulace dle pohlaví bylo RR 0,76 (95% CI 0,59–0,98); bez úpravy pak RR 0,85 (95% CI 0,79–0,92).

S výjimkou pravastatinu vedly všechny druhy statinů k redukci rizika rozvoje PN. Pravastatin jako nejméně lipofilní statin má nižší prostupnost hematoencefalickou bariérou s omezenou možností příznivých účinků na centrální nervovou soustavu.

Závěrem metaanalýzy tedy bylo zjištění, že užívání statinů je spojeno s redukcí rizika vzniku Parkinsonovy nemoci. 

(kry)

Zdroj: Bai S., Song Y., Huang X. et al. Statin use and the risk of Parkinson’s disease: an updated meta-analysis. PLoS One 2016; 11 (3): e0152564; doi: 10.1371/journal.pone.0152564.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rosuvastatin není jen vysoce účinné hypolipidemikum

Rosuvastatin patří mezi klíčové statiny používané v primární i sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. K přínosu jeho podávání významně přispívají také pleiotropní účinky, které nemají vztah k hypolipidemickému působení statinů.

Statiny mají u starších pacientů po akutní koronární příhodě dlouhodobý přínos bez ohledu na intenzitu léčby

Tříletá studie u téměř 16 tisíc pacientů starších 65 let hospitalizovaných z důvodu akutního koronárního syndromu (ACS) ukázala nižší mortalitu a kardiovaskulární morbiditu při podávání statinů po propuštění z nemocnice. Nebyl ovšem zjištěn přínos intenzivní statinové léčby v porovnání se středními a nižšími dávkami.

Snižování hladiny cholesterolu u středně rizikových pacientů bez přidruženého kardiovaskulárního onemocnění

Význam snížení hladiny cholesterolu na redukci rizika kardiovaskulárních onemocnění (KVO) byl prokázán v mnoha studiích. Všechna předchozí hodnocení pacientů bez přidružených KVO zahrnovala většinou bělošskou populaci se zvýšenou hladinou lipidů nebo zánětlivých markerů. Řešitelé studie HOPE-3 se zaměřili na léčbu statiny u etnicky různorodé populace osob ve středním riziku KVO s hladinou lipidů v normálním rozmezí.Všechny novinky