Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Na dávce závislý efekt atorvastatinu v managementu infarktu myokardu

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 1.9.2015

Na dávce závislý efekt atorvastatinu v managementu infarktu myokardu

Dyslipidémie je klíčovým faktorem ve vývoji jak infarktu myokardu (IM), tak jeho komplikací. Je asociovaná s endoteliální dysfunkcí a aktivací zánětlivých procesů a podílí se na trombogenezi. Podávání statinů je zahrnuto jak v primární, tak i sekundární prevenci aterosklerózy a její klinické manifestace.

Dlouhodobý efekt statinů byl velmi detailně studován. V posledních letech nicméně některé publikované práce ukázaly, že statiny mají také krátkodobé účinky, které lze využít zejména v léčbě pacientů s akutním IM. Předkládaná studie je srovnávací analýzou efektu atorvastatinu podávaného v dávkách 20 mg/den a 40 mg/den na parametry lipidového spektra, na hladiny adipokinu, na markery inzulinové rezistence a také na parametry protrombotické či prozánětlivé, a to u pacientů s IM.

Do studie bylo zařazeno 210 pacientů s IM s elevací ST, kterým byl atorvastatin podán již v průběhu prvních 24 hodin. První skupina čítala 110 pacientů, těmto pacientům bylo podáváno 20 mg atorvastatinu denně. Druhá skupina o počtu 100 pacientů dostávala 40 mg atorvastatinu denně. U každého pacienta byly 1. a 12. den po zahájení léčby měřeny parametry inzulinové rezistence (index inzulinové rezistence dle homeostatického modelu), lipidový profil a sérová glukóza, inzulin, adipokin či ghrelin.

Volné mastné kyseliny v průběhu IM ostře stoupaly. Léčba atorvastatinem, zejména v dávce 40 mg/den, vedla k poklesu hladin volných mastných kyselin. Pozitivní efekt nízkých dávek atorvastatinu představoval normalizaci adipokinu. Atorvastatin v dávce 20 mg/den vedl po 12 dnech léčby ke statisticky významnému poklesu hladin glukózy i C-peptidu a k poklesu inzulinové rezistence.

Autoři pozorovali na dávce závislý pleiotropický efekt atorvastatinu u pacientů hospitalizovaných pro IM, a to již v časných fázích léčby. Atorvastatin v dávce 40 mg/den vedl k významnému efektu, pokud jde o úpravu lipidového stavu u pacientů s IM. Pozitivním efektem nižších dávek atorvastatinu byla normalizace adipokinu, což je příznivá prognostická známka. Stanovení dávek atorvastatinu a jeho užití v časné fázi léčby IM by mělo odrážet také změny biochemických markerů inzulinové rezistence či adipokinu.

(eza)

Zdroj: Barbarash O. et al. Dose-dependent effects of atorvastatin on myocardial infarction. Drug Des Devel Ther 2015 Jun 29; 9: 3361–8; doi: 10.2147/DDDT.S86344

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Časné nasazení statinů po infarktu upravuje metabolický profil

Statiny patří mezi základní léky primární i sekundární kardiovaskulární prevence. Mechanismus jejich účinku se opírá o omezení syntézy cholesterolu de-novo přes inhibici enzymu HMG-CoA-reduktázy. Použití atorvastatinu u nemocných po infarktu myokardu se věnovala studie uveřejněná letos v časopise Drug Design.

Pozitivní vliv atorvastatinu na tuhost artérií u diabetiků 2. typu

Statiny zlepšují lipidový profil a redukují zánět ve stěně cév. Nemáme však k dispozici informace týkající se tuhosti arterií u diabetiků. Irští autoři se zaměřili na studium efektu statinů na snížení tuhosti centrálních arterií, a to u mužů s diabetem 2. typu.

Statiny ovlivňují flexibilitu centrálních arterií

Práce hodnotí efekt atorvastatinu na rigiditu cévní stěny u mužů s diagnózou diabetes mellitus 2. typu a sleduje vliv léku na parametry vaskulárního zánětu (vysoce senzitivní CRP, hs-CRP a osteoprotegerin, OPG) u těchto pacientů. Diabetes mellitus 2. typu je spojován s řadou kardiovaskulárních odchylek, včetně zvýšené rigidity centrálních artérií.Všechny novinky