Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Atorvastatin rychle snižuje riziko kardiovaskulárních příhod u diabetiků

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 18.6.2015

Atorvastatin rychle snižuje riziko kardiovaskulárních příhod u diabetiků

Atorvastatin vedl ke snížení výskytu velkých kardiovaskulárních příhod u diabetiků 2. typu bez známého kardiovaskulárního onemocnění již několik měsíců po zahájení léčby. Studie CARDS tak prokázala rychlý vliv atorvastatinu na patogenezi kardiovaskulárních chorob.

Do randomizované placebem kontrolované studie CARDS bylo zařazeno 2838 diabetiků, kteří neměli kardiovaskulární onemocnění. Cílem této post-hoc analýzy studie CARDS bylo zhodnotit vliv atorvastatinu na výskyt kardiovaskulárních příhod u těchto nemocných. Pacienti užívali atorvastatin v dávce 10 mg denně nebo placebo a výskyt kardiovaskulárních příhod u nich byl sledován průměrně 3,9 roku.

Výsledky ukázaly snížení výskytu primárního sledovaného parametru, který tvořily velké kardiovaskulární příhody, o 37 %, snížení výskytu akutních koronárních příhod o 36 %, počtu koronárních revaskularizací o 31 % a cévních mozkových příhod o 48 %. Primární sledovaný parametr poklesl statisticky významně v porovnání s placebem již po 18 měsících po zahájení léčby. Příznivý vliv atorvastatinu na výskyt koronárních příhod byl zjevný již po 6 měsících a po 1 roce dosáhl poklesu relativního rizika o 37 %, které přetrvávalo do ukončení studie.

Jak uzavírají autoři, atorvastatin potřebuje ke snížení rizika kardiovaskulárních příhod u diabetiků pouze několik měsíců.

(zza)

Zdroj:

Colhoun H. M., Betteridge D. J., Durrington P. N., et al. Rapid emergence of effects of atorvastatin on cardiovscular outcomes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS). Diabetologia 2005; 48: 2482–2485.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,5/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rosuvastatin prokázal větší snížení LDL-cholesterolu než ostatní statiny

Rosuvastatin vedl k největšímu procentuálnímu poklesu hladiny LDL-cholesterolu po 6 týdnech léčby u pacientů s hypercholesterolémií při porovnání s atorvastatinem, simvastatinem a pravastatinem. Léčba rosuvastatinem byla ve studii STELLAR spojena také s největším vzestupem hladiny HDL-cholesterolu a poklesem celkového cholesterolu.

Clopidogrel je v prevenci kardiovaskulárních příhod přínosnější než kyselina acetylsalicylová

Dlouhodobé podávání clopidogrelu u pacientů s aterosklerózou snižuje složené riziko ischemických cévních mozkových příhod (iCMP), infarktu myokardu (IM) a úmrtí z vaskulárních příčin účinněji než kyselina acetylsalicylová (ASA). Bezpečnostní profil clopidogrelu je přitom srovnatelný se střední dávkou ASA a zahrnuje navíc nižší výskyt gastrointestinálního krvácení než léčba ASA. Prokázala to již v roce 1996 studie CAPRIE.Všechny novinky