Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Antioxidační aktivita a hladina HDL-c po léčbě rosuvastatinem

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 6.9.2016

Antioxidační aktivita a hladina HDL-c po léčbě rosuvastatinem

Přínos statinů v prevenci ischemické choroby srdeční je dobře známý. Účinkují prostřednictvím snížení hladiny LDL cholesterolu (LDL-c) a zvýšení hladiny HDL cholesterolu (HDL-c). Obvykle je léčba statiny spojena s mírným zvýšením HDL-c, nicméně odpověď HDL-c na určitý statin vykazuje v jednotlivých studiích značné odchylky.

Funkční HDL částice mají antiaterosklerotické, protizánětlivé a antioxidační účinky. Vlivem faktorů, jako jsou metabolický syndrom, kouření nebo chronické zánětlivé stavy, dochází k modifikaci HDL částic z funkčních na dysfunkční. Statiny mohou zlepšit funkčnost HDL částic, zejména eflux cholesterolu, a jejich protizánětlivé vlastnosti. Dále mohou posílit antioxidační efekt HDL částic prostřednictvím zvýšení aktivity paraoxonázy (PON1).

Antioxidační enzym PON1 a HDL-c

PON1 je enzym, který hydrolyzuje peroxidované lipidy. Je syntetizovaný v játrech a v krvi je přítomen navázaný na Apo-A1 HDL částic. Antioxidační působení PON1 je zprostředkováno inhibicí oxidace LDL, a dokonce i HDL, a to v závislosti na stupni jeho aktivity. Epidemiologické studie ukazují, že vysoká aktivita PON1 negativně koreluje s progresí aterosklerózy a je spojena se sníženou incidencí chorob koronárních arterií.

Z výsledků korejské studie, které se zúčastnilo 240 pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční (ICHS), vyplynulo, že celkově se průměrná hladina HDL-c po léčbě rosuvastatinem zvýšila. Konkrétně však ve 138 (57,5 %) případech došlo ke zvýšení a ve 102 (42,5 %) případech ke snížení. Při léčbě rosuvastatinem se u všech pacientů zvýšila i aktivita PON1, a to o 19 %. Vstupní aktivita PON1 mírně korelovala s hodnotou HDL-c na začátku studie, avšak nebyla zjištěna korelace mezi změnou aktivity PON1 a hladinou HDL-c v průběhu léčby.

Závěr

Rosuvastatin zlepšil u pacientů se stabilní ICHS lipidový profil a také antioxidační vlastnosti prostřednictvím zvýšení aktivity enzymu PON1. Ze studie vyplynulo, že antioxidační účinky hodnocené pomocí aktivity PON1 se zlepšily bez ohledu na hladinu HDL-c.

(ave)

Zdroj: Park D. S., Yun K. H., Park H. Y. et al. Antioxidative activity after rosuvastatin treatment in patients with stable ischemic heart disease and decreased high density lipoprotein cholesterol. Korean Circ J 2016 May; 46 (3): 309−314, doi: 10.4070/kcj.2016.46.3.309.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nižší riziko vzniku Parkinsonovy nemoci při užívání statinů

Parkinsonova nemoc (PN) je druhým nejčastějším neurodegenerativním onemocněním. Je charakterizována deplecí dopaminergních neuronů substantia nigra bazálních ganglií. Statiny jsou rozšířenými léky v populaci především pro své hypolipidemické vlastnosti. Stále větší pozornost je však zaměřena na antioxidační a protizánětlivé vlastnosti statinů, ze kterých mohou profitovat právě pacienti s Parkinsonovou nemocí.

Rosuvastatin není jen vysoce účinné hypolipidemikum

Rosuvastatin patří mezi klíčové statiny používané v primární i sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. K přínosu jeho podávání významně přispívají také pleiotropní účinky, které nemají vztah k hypolipidemickému působení statinů.

Statiny mají u starších pacientů po akutní koronární příhodě dlouhodobý přínos bez ohledu na intenzitu léčby

Tříletá studie u téměř 16 tisíc pacientů starších 65 let hospitalizovaných z důvodu akutního koronárního syndromu (ACS) ukázala nižší mortalitu a kardiovaskulární morbiditu při podávání statinů po propuštění z nemocnice. Nebyl ovšem zjištěn přínos intenzivní statinové léčby v porovnání se středními a nižšími dávkami.Všechny novinky