Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Antihypertenziva a statiny

Léčba statiny je spojena s nižší mortalitou pacientů po TAVI

Léčba statiny je spojena s nižší mortalitou pacientů po TAVI

Možnosti a přínosy přídatné farmakoterapie u pacientů po perkutánní náhradě aortální chlopně (TAVI) jsou zatím jen málo popsány. Retrospektivní studie z června 2017 hovoří ve prospěch vysokodávkových statinů.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Vliv atorvastatinu na výskyt pooperační fibrilace síní u pacientů podstupujících kardiochirurgický zákrok

Vliv atorvastatinu na výskyt pooperační fibrilace síní u pacientů podstupujících kardiochirurgický zákrok

Pooperační arytmie jsou v kardiochirurgii známou komplikací. Menší klinická studie publikovaná v roce 2017 v Atherosclerosis Supplements naznačuje, že pleiotropní účinky některých statinů by mohly být využitelné i v této oblasti kardiovaskulární medicíny.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Výhody podávání rosuvastatinu v léčbě dyslipidemií na základě specifických farmakodynamických a farmakokinetických vlastností

Výhody podávání rosuvastatinu v léčbě dyslipidemií na základě specifických farmakodynamických a farmakokinetických vlastností

Rosuvastatin hraje významnou roli v primární i sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění; jeho klinická účinnost je dána mimo jiné jeho unikátními farmakologickými vlastnostmi.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Působení statinů v primární i sekundární prevenci tromboembolismu

Působení statinů v primární i sekundární prevenci tromboembolismu

Statinům je kromě efektu na snížení hladiny cholesterolu přisuzováno množství pleiotropních účinků. Jedním z diskutovaných je vliv na snížení rizika tromboembolismu (TEN) v primární i sekundární prevenci. Tento efekt se zdá být nezávislý na hladině cholesterolu. Loni publikovaný přehledový článek shrnuje dosavadní zjištění z dosud proběhlých studií.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Účinnost statinů v léčbě pokročilejšího aterosklerotického onemocnění

Účinnost statinů v léčbě pokročilejšího aterosklerotického onemocnění

Prospektivní studie amerických a maďarských autorů ukazuje, že by na základě vyšetření zánětlivé aktivity v arteriální stěně bylo možné identifikovat pacienty, pro něž by léčba statiny znamenala největší přínos. Znovu se také potvrdilo, že atorvastatin má významný terapeutický efekt především na pokročilé aterosklerotické pláty.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Prediktory neužívání vysokodávkovaných statinů po akutním koronárním syndromu

Prediktory neužívání vysokodávkovaných statinů po akutním koronárním syndromu

Vysokodávkované statiny omezují výskyt kardiovaskulárních příhod po prodělaném akutním koronárním syndromu (AKS). V reálné klinické praxi je však jejich preskripce stále nedostatečná. Cílem popisované práce bylo stanovit prediktory nepředepisování vysokodávkovaných statinů po AKS.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé