Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Statinová intolerance

Specializace: interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy

Vydáno: 3.11.2015

Statinová intolerance

Intolerance statinů se nejčastěji projevuje potížemi ze strany kosterního svalstva. Svalové potíže mohou mít širokou škálu symptomů: od lehké svalové slabosti či pouze snížené výkonnosti při námaze přes výraznou svalovou slabost až po různě intenzivní bolesti svalů (myalgie), nejčastěji dolních končetin. Tyto obtíže většinou nemají laboratorní korelát – nebývá přítomen vzestup kreatinkinázy (CK) v krvi. Někdy ale naopak může být náhodně zjištěna elevace CK (klinicky významný vzestup CK = více než 3–5× nad horní hranici normy) bez svalové symptomatologie. Velmi vzácně se mohou objevit silné myalgie spojené s výraznou elevací CK (více než 10× nad horní hranici normy) a tento stav je většinou klasifikován jako myopatie.

Všechny výše popsané klinické/laboratorní symptomy však mohou mít i pacienti, kteří statiny neužívají, což potvrzuje frekvence výskytu těchto obtíží v placebových větvích klinických studií se statiny. Z toho je zřejmé, že u části nemocných užívajících statiny nejsou jejich svalové potíže způsobeny statiny. Obdobnou klinickou symptomatologii / vzestup CK mohou vyvolat i jiné léky (např. kortikoidy, některé beta-blokátory), drogy, některá onemocnění (např. hypotyreóza), jiné stavy (např. abúzus alkoholu), akutní infekce (hlavně virové), úrazy atd. Myopatie s často extrémním vzestupem CK může být způsobena vysokou fyzickou aktivitou, především u netrénovaných osob. U pacienta léčeného statiny se potíže mohou objevit až po nasazení jiného souběžného léku, při interkurentním onemocnění, jednorázové zátěži alkoholem či větší svalové námaze. Příčinou mohou být lékové interakce: k léčbě statiny je přidáno např. některé makrolidové antibiotikum, azolové antimykotikum, imunosupresivum, některý z blokátorů kalciových kanálů či antiarytmikum (amiodaron).

V praxi bohužel pacienti (ale i lékaři) vidí příčinu problémů vždy ve statinech, které ihned vysazují. Přispívá k tomu asi skutečnost, že v médiích a na internetu jsou rizika statinů velmi zveličována, naproti tomu chybí informace o tom, že stejné obtíže mohou být způsobeny jinými příčinami. Jak tedy postupovat v praxi? U pacienta, který svalové obtíže udává, je třeba v prvé řadě pátrat po jiné příčině nebo některém z výše uvedených spouštěcích faktorů. Poté by měl být proveden terapeutický test: pokud jsou svalové obtíže způsobeny statinem, měly by po vysazení statinu zcela vymizet a po jeho opětovném nasazení se znovu objevit. Není-li tomu tak, potom je třeba hledat příčinu potíží jinde. Pokud výsledek uvedeného testu svědčí pro souvislost s užíváním statinu, je doporučeno dávku statinu snížit nebo přejít na jiný statin s odlišným metabolizmem. Největší riziko lékových interakcí má simvastatin, nejnižší pak fluvastatin nebo rosuvastatin. Lze také podávat minimální dávky nejúčinnějších statinů (atorvastatin, rosuvastatin), např. 5 mg/den nebo obden.

Také při asymptomatickém zvýšení CK je třeba dříve, než statin vysadíme, pátrat po jiné příčině. Základním pravidlem je statin ponechat a vyšetření CK s odstupem asi 1 týdne zopakovat; většinou se hladina CK sníží či normalizuje i bez vysazení statinu. Léčbu statiny přerušíme, jen pokud je koncentrace CK zvýšena více než pětinásobně ve dvou po sobě následujících odběrech a neklesá.

Závěrem je třeba zdůraznit, že přínos statinů (snížení kardiovaskulární morbidity, mortality a také celkové mortality) mnohonásobně převyšuje ev. rizika nežádoucích účinků. Podle výsledků intervenčních studií jsou statiny jedny z nejbezpečnějších léků. To, že nyní relativně častěji vidíme jejich nežádoucí účinky, je dáno především obrovským rozšířením jejich preskripce na významnou část populace, ale také zveličováním rizik statinů v médiích a na internetu.

 

prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

OKB, ICRC, FN u sv. Anny v Brně, 1.interní klinika, LF MU Brno

 

Zdroj: Soška V. Statiny a jejich lékové interakce. Medical Tribune 2013: 9 (8): A6.

Rallidis L. S. et al. Managing the underestimated risk of statin-associated myopathy Int J Cardiol 2012; 159: 169–176.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Familiární hypercholesterolemie: zaslouženě v centru pozornosti

V roce 2015 jsme si 24. září poprvé připomněli Světový den familiární hypercholesterolemie, a není proto lepší příležitost si o tomto onemocnění říci něco více. Familiární hypercholesterolemie (FH) je skupina monogenně podmíněných autosomálně dominantně děděných metabolických onemocnění charakterizovaných výrazným zvýšením LDL-cholesterolu v séru a zvýšeným rizikem onemocnění aterotrombotické etiologie, především ischemické choroby srdeční.

Projekt MedPed: péče o nemocné s familiární hypercholesterolémií v České republice

Familiární hypercholesterolémie není pro české lékaře neznámou diagnózou. Zásadní podíl na tom má projekt MedPed, který už více než 15 let seznamuje odbornou veřejnost s problematikou tohoto onemocnění a současně umožňuje implementaci nejnovějších diagnostických postupů a samozřejmě i specializovanou terapii.

Hypolipidemika v terapii akutních koronárních syndromů

Po manifestaci akutního koronárního syndromu významně vzrůstá riziko další progrese kardiovaskulárních chorob, které je úzce spjato s hladinou LDL-cholesterolu v krvi. V sekundární prevenci se proto zaměřujeme na agresivní hypolipidemickou léčbu s využitím zejména statinů. Nové možnosti pak představuje léčba pomocí nově registrovaných monoklonálních protilátek – inhibitorů PCSK9.Všechny novinky