Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem a nedostatečně kontrolovanou hladinou LDL cholesterolu

Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy, cholesterol

Vydáno: 21.2.2017

Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem a nedostatečně kontrolovanou hladinou LDL cholesterolu

Cílem studie ODYSSEY COMBO II bylo porovnat účinnost a bezpečnost alirocumabu, plně humánní monoklonální protilátky proti enzymu PCSK9 (proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9), při snižování LDL cholesterolu v porovnání s ezetimibem, a to u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem užívajících maximální tolerovanou dávku statinu.

Metodika studie

Jednalo se o dvojitě zaslepenou dvojitě matoucí (double-dummy) studii, která sledovala pacienty po dobu 104 týdnů. Zařazeni do ní byli mezi srpnem 2012 a květnem 2013 nemocní s vysokým kardiovaskulárním rizikem a zvýšeným LDL cholesterolem i přes léčbu maximální tolerovanou dávkou statinu (n = 720). Prezentovaná analýza byla zpracována poté, co poslední zahrnutý pacient dokončil 52 týdnů léčby.

Při vstupu do studie byli pacienti randomizováni buď k subkutánnímu podávání 75 mg alirocumabu každé 2 týdny (plus perorální placebo), nebo perorálnímu podávání 10 mg ezetimibu denně (plus subkutánní placebo) v kombinaci s terapií statiny.

Výsledky

Ve 24. týdnu dosahovalo průměrné snížení LDL cholesterolu oproti počáteční hodnotě 50,6 ± 1,4 % u alirocumabu oproti 20,7 ± 1,9 % u ezetimibu (rozdíl činil 29,8 ± 2,3 %; p < 0,0001). 77,0 % pacientů léčených alirocumabem a 45,6 % pacientů léčených ezetimibem dosáhlo hladiny LDL cholesterolu < 1,8 mmol/l (p < 0,0001). Průměrná dosažená hodnota LDL cholesterolu byla ve 24. týdnu 1,3 ± 0,04 mmol/l u alirocumabu a 2,1 ± 0,05 mmol/l u ezetimibu. Obě hodnoty si pacienti udrželi i v průběhu další léčby až do 52. týdne. Během léčby byl alirocumab dobře tolerován.

Závěr

U pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem a nedostatečně kontrolovanou hladinou LDL cholesterolu vedl alirocumab ve srovnání s ezetimibem k signifikantně vyšší redukci LDL cholesterolu, a to s obdobným bezpečnostním profilem.

(epa)

Zdroj: Cannon C. P., Cariou B., Blom D. et al.; ODYSSEY COMBO II Investigators. Efficacy and safety of alirocumab in high cardiovascular risk patients with inadequately controlled hypercholesterolaemia on maximally tolerated doses of statins: the ODYSSEY COMBO II randomized controlled trial. Eur Heart J 2015 May 14; 36 (19): 1186−1194, doi: 10.1093/eurheartj/ehv028.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Alirocumab prokázal bezpečnost a účinnost po dobu 3 let

Otevřené 3leté sledování pacientů s familiární hypercholesterolémií léčených alirocumabem spolu se statinem ± ezetimibem ukázalo dlouhodobou bezpečnost a snášenlivost této terapie při přetrvávajícím snížení hladiny LDL cholesterolu.

Snižování LDL cholesterolu pomocí inhibitorů PCSK9 u pacientů na maximální tolerované konvenční terapii − zkušenosti z reálné klinické praxe

Účinnost a bezpečnost inhibitorů proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) byla dosud studována zejména v kontrolovaných klinických studiích na vybraných skupinách pacientů. Američtí autoři se v nedávno publikované studii zaměřili na použití alirocumabu a evolocumabu ve skutečné praxi, u nemocných se suboptimálním snížením hladiny LDL cholesterolu při obvyklé léčbě.

Jak rozpoznat pacienty s familiární hypercholesterolémií ve své praxi

Familiární hypercholesterolémie je geneticky podmíněná porucha metabolismu lipidů, která u nemocných výrazně zvyšuje riziko předčasného úmrtí na kardiovaskulární choroby. Identifikace těchto rizikových jedinců, jejich léčba nebo případné nasměrování do péče specialistů leží především na bedrech praktických lékařů.Všechny novinky